У мить, коли я радую Бога так, як Бог того бажає

1.

The moment
I please God
In God's own Way,
God gives my eyes
The Beauty of His Eye
And gives my heart
The Fragrance of His Heart.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог дарує моїм очам
Красу Своїх Очей,
А моєму серцю —
Аромат Його Серця.

2.

The moment
I please God
In God's own Way,
He makes my life
His Heart's own
Ambrosial Affection.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він перетворює моє життя
На запашну Ніжність
Свого власного Серця.

3.

The moment
I please God
In God's own Way,
He takes me as an urgent need
Before He does anything.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я — Його перша потреба
У всіх Його справах.

4.

The moment
I please God
In God's own Way,
My life becomes
An immortal protection-cradle.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моє життя стає
Безсмертною колискою-захистом.

5.

The moment
I please God
In God's own Way,
My heart becomes
A flaming and climbing
Aspiration-flower-blossom.

#+ENDVERSE

У мить, Коли я радую Бога Так, як Бог того бажає, Моє серце стає Полум'яним сходженням Розквітаючої квітки устремління.

#+ENDVERSE

6.

The moment
I please God
In God's own Way,
The purity-goddess
Starts living permanently
Inside my heart-temple.

#+ENDVERSE

У мить, Коли я радую Бога Так, як Бог того бажає, Богиня чистоти Назавжди поселяється У храмі мого серця.

#+ENDVERSE

7.

The moment
I please God
In God's own Way,
Each thought of mine
Grows into
An abiding affinity
With all the human beings
Of the world.

#+ENDVERSE

У мить, Коли я радую Бога Так, як Бог того бажає, У кожній моїй думці Росте Міцна родинність З кожною людиною У всьому світі.

#+ENDVERSE

8.

The moment
I please God
In God's own Way,
God compels me to forget
All my human foibles
And frailties.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог змушує мене забути
Усі мої вади
Й слабкості.

9.

The moment
I please God
In God's own Way,
A failure-life becomes
A total impossibility.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Життєва поразка стає
Просто неможливою.

10.

The moment
I please God
In God's own Way,
He blesses me
With His transcendental
Vision-Light-Award.

#+ENDVERSE

У мить, Коли я радую Бога Так, як Бог того бажає, Він благословляє мене Своїм трансцендентальним Даром Світла-Бачення.

#+ENDVERSE

11.

The moment
I please God
In God's own Way,
The doubt-deluge of the entire world
Does not dare approach
My life's progress-harvest.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Всесвітня повінь сумнівів
Не сміє затопити
Урожай прогресу мого життя.

12.

The moment
I please God
In God's own Way,
He becomes my heart
And I become His Heartbeat.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він стає моїм серцем,
А я — Його Серцебиттям.

13.

The moment
I please God
In God's own Way,
The first thing He does
Is to illumine
Bright, brighter, brightest
The dark alley of my mind.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він, перш за все,
Яскраво-преяскраво
Освітлює
Похмурі завулки мого розуму.

14.

The moment
I please God
In God's own Way,
He and I immediately become
Two mutually enthusiastic
Oneness-offerings.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він та я негайно перетворюємося
На двох ентузіастів
Взаємної пожертви-єдності.

15.

The moment
I please God
In God's own Way,
I feel inspired from deep within
To write God every morning
A gratitude-heart-letter.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я відчуваю глибоке натхнення
Щоранку писати Богові листи
Від вдячного серця.

16.

The moment
I please God
In God's own Way,
He makes me an excellent player
In His Cosmic Game.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він робить мене відмінним гравцем
Його Космічної Гри.

17.

The moment
I please God
In God's own Way,
He commands me
Not to ever ride
My mind's ego-horse.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він наказує мені
Ніколи не кататися верхи
На коні его мого розуму.

18.

The moment
I please God
In God's own Way,
I see nowhere
Temptation-snares.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я не бачу ніде
Тенет спокуси.

19.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, happily and proudly
I shall become
The slave of your slave."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, Я із задоволенням та гордістю
Стану
Рабом твого раба».

20.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, I am burying
All your past
Evil deeds
And hurrying your future
Divine deeds."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, Я розтираю в прах
Усі злі вчинки
Твого минулого
Й прискорюю божественні справи
Твого майбутнього».

21.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
I have conquered your head;
You have conquered My Crown."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Я підкорив твою голову,
Ти здобув Мою Корону».

22.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, you have given Me
What you presently have.
I am giving you
What I eternally am."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, ти даєш мені те,
Що у той час маєш.
Я даю тобі те,
Ким одвічно Я є».

23.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
Now that you have pleased Me,
Ask Me for a boon.
I shall immediately fulfil you."

My Lord,
Please give me the capacity
To love You infinitely more
Than You love me.
"My child, ask for another boon.
How can I allow you to steal
My own most precious desire?"

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Тепер, коли ти порадував Мене,
Проси у Мене нагороду.
Я негайно обдарую тебе».

«Мій Господи,
Прошу, подаруй мені здатність
Любити Тебе безмежно більше,
Ніж Ти любиш мене».
«Моє дитя, проси іншої нагороди.
Хіба Я можу дозволити, щоб ти викрав
Моє власне найзаповітніше бажання?»

24.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
You have played your first role
As My lover most successfully.
Now I want you to succeed
In exactly the same way
As My Eternity's partner."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Ти пречудово зіграв
Свою першу роль
Того, хто любить Мене.
Тепер Я хочу, щоб ти досягнув
Такого самого успіху
У ролі Мого Вічного супутника».

25.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, I am placing
The animal in you
Before My Eye,
The human in you
Inside My Heart,
The divine in you
At My Feet."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, Я покладу
Твою тваринну природу
Перед Своїми Очима,
Твою людську природу —
Всередині Свого Серця,
А Твою божественність —
Біля Своїх Стоп».

26.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, as it is true
That I am your shrine,
Even so it is equally true
That you are My temple."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, якщо це правда,
Що Я — твій вівтар,
То тим паче правда,
Що ти — Мій храм».

27.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
From today on I shall be
Your dearer than the dearest
And better than the best Messenger."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Відсьогодні Я буду
Твоїм най-найдорожчим
Та най-найкращим Вісником».

28.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, you and I
Have cried for each other
For a very, very long time.
Now let us start smiling
At each other
Throughout Eternity."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, ти і Я
Довго-предовго
Плакали один за одним.
Тепер почнімо усміхатися
Один одному
Навіки-віків».

29.

The moment
I please God
In God's own Way,
He whispers
Enlightenment
And I whisper
Astonishment.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він шепоче
Просвітління,
А я шепочу
Дивування.

30.

The moment
I please God
In God's own Way,
I remain far beyond the reach
Of the random arrows
Of hostile fate.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я недосяжний
Для раптових стріл
Неприхильної долі.

31.

The moment
I please God
In God's own Way,
Both my Mother Earth
And my Father Heaven
Become extremely proud of me.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моя Мати-Земля
І мій Батько-Небеса —
Обоє надзвичайно пишаються мною.

32.

The moment
I please God
In God's own Way,
My God-loving, God-serving
And God-manifesting capacities
Become the pride
Of God's Infinity.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моя здатність любити Бога,
Служити Богові й проявляти Бога
Перетворюється на Нескінченну
Гордість Бога.

33.

The moment
I please God
In God's own Way,
My mind does not remain
Any more
An avalanche of impurity.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Мій розум перестає бути
Лавиною нечистоти.

34.

The moment
I please God
In God's own Way,
God welcomes me to study
At His Perfect Perfection-Satisfaction-School.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог запрошує мене на навчання
У Його Школі Абсолютного
Задоволення-Досконалості.

35.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me
That from now on
I shall have to follow only
A one-way road
To my Destination.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені,
Що відтепер
Мені слід іти до свого Призначення
Лише в односторонньому напрямку.

36.

The moment
I please God
In God's own Way,
God asks me
If I am sincerely interested
In His manifestation on earth.
If so, He will bless me
With a two-way road
To my Destination.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог запитує у мене,
Чи я щиро зацікавлений
Його проявленням на землі.
Якщо так, то Він благословить мене
На дорогу до мого Призначення
В обидва боки.

37.

The moment
I please God
In God's own Way,
He asks me to drink deep,
Very deep
His Nectar-flooded Will.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він просить мене
Пити-напуватися
Нектарним потоком Його Волі.

38.

The moment
I please God
In God's own Way,
I see nowhere
My mind's
God-unwillingness-confines.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Зникає
Неохочість мого розуму,
Що відділяє мене від Бога.

39.

The moment
I please God
In God's own Way,
He asks me to sprint
For His world-astonishing
And world-fulfilling
Peace award.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він просить мене щодуху мчати
Заради нагороди-спокою, яка здивує
І наповнить світ.

40.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, stop watching Me.
Start participating
In My Cosmic Lila (Play)."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог каже мені:
«Моє дитя, досить спостерігати за Мною.
Пора брати участь
У Моїй Космичній Лілі (Грі)».

41.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, now is the time
For you to spread
The transcendental glories
Of My Vision-Light
Upon My creation."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, настав твій час
Поширювати
Трансцендентальну славу
Мого Світла-Бачення
У Моєму творінні».

42.

The moment
I please God
In God's own Way,
God puts my life's desire-night
To eternal sleep.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог укладає ніч бажань мого життя
На вічний сон.

43.

The moment
I please God
In God's own Way,
God awakens my heart's
Aspiration-days
To play with
His Eternity's Silence
And
His Infinity's Sound.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог будить
Дні устремління мого серця
Для забави
У Безмовності Його Вічності
Та у Звуках Його Нескінченності.

44.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
Claim My Immortality's
Ever-transcending Smile.
It is all yours."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Вважай Мою
Всеперевершуючу Усмішку Безсмертя
Своєю.
Вона цілком твоя».

45.

The moment
I please God
In God's own Way,
I clearly see
My very earth-existence-life
Submerged
In an ocean of bliss.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я ясно бачу,
Як усе моє земне життя-буття
Потопає
В океані блаженства.

46.

The moment
I please God
In God's own Way,
God asks me to row
And He provides me with the oars
To arrive at the Golden Shore
Of the Beyond.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог, даруючи мені весла,
Просить мене веслувати,
Щоб дістатися до Золотого Берега
Позамежного.

47.

The moment
I please God
In God's own Way,
God puts an end
To my life's endless rounds
Of mistakes.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог ставить крапку
У нескінченному рефрені
Помилок мого життя.

48.

The moment
I please God
In God's own Way,
God asks my heart-quality
And my life-quantity
To smile at each other.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог просить властивість мого серця
Та тривалість мого життя
Взаємно усміхатися.

49.

The moment
I please God
In God's own Way,
My self-glory-desire
Surrenders
To my self-discovery-aspiration.

У мить, Коли я радую Бога Так, як Бог того бажає, Моє бажання прославити себе Відрікається Перед моїм прагненням пізнати себе.

50.

The moment
I please God
In God's own Way,
I become
My gratitude-heart-presentation
And God becomes
His Infinitude-Heart-Compassion.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я представляю
Своє серце-вдячність,
А Бог проявляє
Своє Неосяжне Серце-Співчуття.

51.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, I am sure,
Like Me,
You will never take
A leave of absence."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, Я впевнений,
Що ти, як і Я,
Ніколи не підеш у відпустку».

52.

The moment
I please God
In God's own Way,
My Lord promises me
That every morning
He will take a pleasure-walk
In my heart-garden.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Мій Господь обіцяє мені
Щоранку
Насолоджуватися прогулянкою
У саду мого серця.

53.

The moment
I please God
In God's own Way,
God teaches me the supreme art
Of tuning my heart
To His universal Heart.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог навчає мене високого мистецтва
Настроювати своє серце в унісон
Із Його Універсальним Серцем.

54.

The moment
I please God
In God's own Way,
I am shocked to see God
Taking me as another God.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я вражений, що Бог
Сприймає мене як ще одного Бога.

55.

The moment
I please God
In God's own Way,
God immediately wants me
To enjoy
His thunderous applause.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог негайно хоче,
Щоб я порадів
Зливі Його оплесків.

56.

The moment
I please God
In God's own Way,
God opens the door
Of His Eternity's Silence.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог відчиняє двері
Безмовності Його Вічності.

57.

The moment
I please God
In God's own Way,
My heart-sky starts ringing
With the music of angels.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
У небі мого серця починають звучати
Дзвіночки ангелів.

58.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me that from now on
I will be able to touch
His Feet
At any moment I want to.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені, що відтепер
Я зможу торкатися
Його Стоп
Коли забажаю.

59.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me to draw in
The fragrance
Of His Eternity's Breath.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог просить мене
Вдихати аромат
Життя Його Вічності.

60.

The moment
I please God
In God's own Way,
God blesses me
With the blissful waves
Of His Touch.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог благословляє мене
Своїм Дотиком-Хвилею Блаженства.

61.

The moment
I please God
In God's own Way,
God starts defending me
Against both earth and Heaven's
Accusations.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог стає моїм захисником
Як перед земними, так і перед Небесними
Звинуваченнями.

62.

The moment
I please God
In God's own Way,
I become the 'News of the Day'
Both in Heaven and on earth.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я стаю «Новиною Дня»
Як на Небесах, так і на землі.

63.

The moment
I please God
In God's own Way,
My heart throbs
With devotion-tears
And God's Heart throbs
With Pride-Smiles.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моє серце тріпоче
У сльозах відданості,
А Серце Бога схвильовано б'ється
В Усмішках Гордості.

64.

The moment
I please God
In God's own Way,
My life becomes
A fully blossomed lotus-heart
For God-worship.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моє життя перетворюється
На повністю розквітлий лотос серця,
Щоб піднести його Богові.

65.

The moment
I please God
In God's own Way,
My heart becomes
A sleepless aspiration-boat
And my life becomes
A breathless dedication-train.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Моє серце стає
Човном безсонного стремління,
А моє життя стає
Нескінченним потягом-присвятою.

66.

The moment
I please God
In God's own Way,
He immediately asks me
To decorate
His Heart-Home
In my own way.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він негайно просить,
Щоб я прикрасив
Дім Його Серця
На свій смак.

67.

The moment
I please God
In God's own Way,
I tell Him, "My Lord,
I do not need
Even Your infinite Delight.
I need only
Your constant Command."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я кажу Йому: «Мій Господи,
Навіть Твій нескінченний Захват
Мені не потрібен.
Мені завжди потрібен
Лише Твій Наказ».

68.

The moment
I please God
In God's own Way,
I devour the dust
Of God's
Sweetness-Oneness-Fulness-Will.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я поглинаю пил
Солодкої Єдності-Повноти
З Волею Бога.

69.

The moment
I please God
In God's own Way,
God gives me the capacity
To fulfil Him
At every moment
On a very colossal scale.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог дає мені здатність
Щомиті здійснювати Його
На височенному рівні.

70.

The moment
I please God
In God's own Way,
He tells me to become
An everlasting contribution
To His Mission.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він пропонує мені стати
Вічним учасником
Його Місії.

71.

The moment
I please God
In God's own Way,
I compel the long expedition
Of ignorance-night
To halt.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я змушую зупинитись
Довготривалу експедицію
Невігластва-ночі.

72.

The moment
I please God
In God's own Way,
My heart-gratitude-smiles
Thrill God's Heart
Far more
Than I can ever imagine.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Усмішки мого вдячного серця
Зворушують Серце Бога
Значно сильніше,
Ніж я міг коли-небудь уявити.

73.

The moment
I please God
In God's own Way,
I revel in God's
Peaceful Heart
And
Blissful Embrace.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я щасливо перебуваю
У Серці Бога, сповненому Спокою,
І
Обіймах Бога,
Сповнених Блаженства.

74.

The moment
I please God
In God's own Way,
He tells me that
Each heartbeat of mine
Has to be His own
Manifestation-life's watchword.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він говорить мені, що
Кожен удар мого серця
Повинен бути Його закликом
До життя проявлення.

75.

The moment
I please God
In God's own Way,
I dance in the core
Of God's
Compassion-flooded Fondness.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я танцюю у самому серці
Сповненої Співчуття
Ніжної Любові Бога.

76.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, from now on
You will be
The doctor of your mind."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Ти будеш
Лікарем свого розуму».

77.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child,
I am inhaling
Your life-tears.
You inhale
My Heart-Smiles."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Я вдихаю
Сльози твого життя,
Ти вдихаєш
Усмішки Мого Серця».

78.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child,
Start immediately
Energising yourself
With self-mastery
And God-discovery."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Негайно починай
Наповнювати себе енергією
Самовдосконалення
Й Боговідкриття».

79.

The moment
I please God
In God's own Way,
I come to realise that
Heaven-Beauty is God's Eye
And
Earth-fragrance is God's Heart.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я увідомлюю, що
Краса Небес — це Очі Бога,
А
Пахощі землі — це Серце Бога.

80.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, from now on
I shall set your pace
According to My need.
You must neither push
Nor pull yourself."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Я задаватиму тобі той темп,
Який необхідний мені.
Ти не повинен ні підштовхувати себе,
Ні стримувати».

81.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, no more rest!
Rest is a luxury
And not a necessity."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, досить відпочивати!
Відпочинок — це розкіш,
А не необхідність».

82.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, from now on
Yours will be a life of heart-living
And not a life of mind-scheduling."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Ти житимеш життям серця,
А не розрахунками розуму».

83.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, from now on
Watch and listen to your heart-sky.
It speaks.
It speaks exactly like Me."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Приглядайся й прислухайся до неба свого серця.
Воно говорить.
Воно говорить точнісінько, як Я».

84.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child, from now on
My Heart shall direct your choice
And
My Hand shall direct your voice."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Моє Серце скеровуватиме твій вибір,
А
Моя Рука скеровуватиме твій голос».

85.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me,
"My child,
Although life has dealt you
Many, many, many cruel blows,
Remember,
You are my Eternity's Concern,
Infinity's Joy
And Immortality's Pride."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Попри те, що життя завдало тобі
Багато-пребагато жорстоких ударів,
Пам'ятай, що
Ти — Моя Вічна Турбота,
Безмежна Радість
І Безсмертна Гордість».

86.

The moment
I please God
In God's own Way,
God immediately quickens
My heart's God-pulse.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог відразу прискорює
Бога — пульс мого серця.

87.

The moment
I please God
In God's own Way,
He promises me
That He will unmistakably
Count on me
In times of His spiritual
Emergencies.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він обіцяє мені,
Що твердо покладатиметься на мене
Під час Своїх духовних
Надзвичайних ситуацій.

88.

The moment
I please God
In God's own Way,
I come to realise
That my God-obedience
Is such a small price
To pay.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я усвідомлюю,
Що слухаючись Бога,
Я плачу
Мізерну ціну.

89.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child, from now on
My Will only
Will prevail in your life-
This fact is certain."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя, відтепер
Лише Моя Воля
Домінуватиме у твоєму житті.
Це безперечно».

90.

The moment
I please God
In God's own Way,
I come to realise
That from that very moment
My life shall thrive only
On God-hunger.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Я усвідомлюю,
Що від цієї миті
Моє життя процвітатиме лише
Від моєї спраги Бога.

91.

The moment
I please God
In God's own Way,
God says to me,
"My child,
The telephone line
Between your heart
And My Heart
Will never be out of order."

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені:
«Моє дитя,
Телефонний зв'язок
Між твоїм серцем
Та Моїм Серцем
Ніколи не обірветься».

92.

The moment
I please God
In God's own Way,
God tells me
That from now on
His Sculptor-Hands
Shall fashion my life.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог говорить мені,
Що відтепер
Його Руки Скульптора
Творитимуть моє життя.

93.

The moment
I please God
In God's own Way,
To my great surprise,
God shows me
That my God-longing-tears
Are at once
Birthless and deathless.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Бог, на мій превеликий подив,
Показує мені,
Що мої сльози прагнення Бога
Знаходяться
Поза народженням і смертю.

94.

The moment
I please God
In God's own Way,
He tells me His Life-Story
And makes me
His Heart-dictionary.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Він розповідає мені
Історію Свого Життя
І перетворює мене
На словник Свого Серця.

95.

The moment
I please God
In God's own Way,
My Lord blesses me —
My heart, my mind, my vital
And my body —
With gigantic soul-strides
To arrive
At my ultimate Goal.

У мить,
Коли я радую Бога
Так, як Бог того бажає,
Мій Господь благословляє мене —
Моє сердце, мій розум, мій вітал
І моє тіло —
Велетенським поступом душі,
Щоб я прибув
До своєї остаточної Мети.

From: Шрі Чинмой, У мить, коли я радую Бога так, як Бог того бажає - , Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2016
Sourced from http://ua.srichinmoylibrary.com/mip-uk