48.

Love lives in my heart's hope.
Peace lives in my soul's promise.


Любов живе у надії мого серця.
Спокій живе у обіцянці моєї душі.

From: Шрі Чинмой, Спокій - , Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2016
Sourced from http://ua.srichinmoylibrary.com/pac-48-uk