Полум'яні квітки

Від автора

Серед 10 000 поезій, які належать до серії “Десять тисяч полум'яних квіток”, що спочатку вийшла друком як 10-томне видання, я вибрав 207 віршів. Ними поет у мені задоволений від душі, читач у мені задоволений — аж усміхається, і критик у мені, на диво, задоволений.

—Мій Любий Всевишній, що ще сказати Тобі? Чого ще очікуєш Ти від мене?

—Тихо, Мій сину-поете-читачу-критику, Час, Мій Час от-от проб'є.

— Шрі Чинмой

1. Ти виявив

```

My Lord,

I came to You with empty hands,

But You have discovered

My empty heart, too.

```

```

Мій Господи,

Я прийшов до Тебе з порожніми руками,

А Ти виявив,

Що моє серце — порожнє також.

```

2. Я прийшов від Бога

```

I came from God

The Eternal Dreamer.

I am heading towards God

The Immortal Lover.

```

```

Я прийшов від Бога,

Вічного Мрійника.

Я прямую до Бога,

Безсмертного Люблячого.

```

3. Твій подарунок-щастя

```

Of all the gifts

I have offered to God,

My happiness-gift

He treasures most.

```

```

З усіх подарунків,

Які ти підносив Богові,

Твій подарунок-щастя

Для Нього найдорожчий.

```

4. Розум хоче винайти

```

The mind wants to invent

A new God.

The heart wants to discover

The ancient and eternal God.

```

```

Розум хоче винайти

Нового Бога.

Серце хоче відкрити

Давнього вічного Бога.

```

5. Будь ласка, попередь мене

```

My Lord,

Please warn me before You come.

Otherwise, You may come unrecognised

And go back unloved.

```

```

Мій Господи,

Будь ласка, попередь мене перед тим як прийти.

Бо я можу не впізнати Тебе,

І Ти повернешся назад не отримавши любові.

```

6. Моє серце каже моєму розуму

```

My mind says to my heart:

“Will you please praise God for me?”

My heart says to my mind:

“Will you please pray to God

To bless me?”

```

```

Мій розум каже моєму серцю:

“Будь ласка, похвали мене перед Богом, гаразд?”

Моє серце каже моєму розуму:

“Будь ласка, помолися Богові,

Щоб Він благословив мене, гаразд?” ```

7. Вартість проїзду

```

What is the fare

From earth to Heaven?

The fragrance-beauty

Of a gratitude-heart.

```

```

Скільки коштує проїзд

Від землі до Небес?

Як аромат краси

Вдячного серця.

```

8. Щоразу, коли я тікаю від Тебе

```

Every time I run away from You

And come back,

I see Your Eyes

More illumining than before,

And I feel Your Heart

More forgiving than before.

```

```

Щоразу, коли я тікаю від Тебе,

А потім повертаюсь,

Я бачу, що Твої Очі

Ще більше сяють,

І відчуваю, що Твоє Серце

Ще більше прощає,

Ніж досі. ```

9. Господар моїх думок

```

My Lord, I am happy

Because You are the Lord of my life.

Can You not make me perfect

By becoming the Lord of my thoughts?

```

```

Мій Господи, я щасливий,

Бо Ти — Господар мого життя.

Чи не зробиш Ти мене досконалим,

Ставши Господарем моїх думок?

```

10. Два дива

```

The miracle of my sound-life:

It can chase God.

The miracle of my silence-life:

It can embrace God.

```

```

Диво мого життя-звуку —

Воно може прогнати Бога.

Диво мого життя-тиші —

Воно може обійняти Бога. ```

11. Два заповітні бажання

```

Two

Are my secret wishes:

I shall show God

Man’s transformation-head.

I shall show man

God’s Compassion-Feet.

```

```

У мене є

Два заповітні бажання:

Показати Богові

Голову-преображення людини;

Показати людині

Божі Стопи-Співчуття.

```

12. Не поза межами можливостей

```

Not beyond man’s possibility

Is God-realisation.

Not beyond earth’s possibility

Is earth-transformation.

Not beyond my possibility

Is self-transcendence.

```

```

Усвідомлення Бога —

Не поза межами людських можливостей.

Трансформація земного —

Не поза межами земних можливостей.

Самоперевершення —

Не поза межами моїх можливостей.

```

13. Я не втручаюся

```

I do not interfere in God’s Affairs.

Every day I let Him

Create a new world.

God does not interfere in my affairs

Either.

Every day He lets me

Destroy an old world.

```

```

Я не втручаюся у Справи Бога.

Щодня я дозволяю Йому

Творити новий світ.

Бог також не втручається у мої справи.

Щодня Він дозволяє мені

Руйнувати старий світ.

```

14. Нова молитва

```

Your old prayer may not change God.

But God can grant you

A new prayer,

And this new prayer

Will make you really happy.

What is your new prayer?

God-Satisfaction

In God’s own Way.

```

```

Твоя стара молитва може не впливати на Бога.

Але Бог дасть тобі нову молитву.

Нова молитва

Зробить тебе по-справжньому щасливим.

Що це за нова молитва?

Задоволення Бога

Так, як Бог того бажає. ```

15. Налякати й просвітити

```

To frighten the animal in me

My God is all Justice.

To enlighten the human in me

My God is all Compassion.

```

```

Щоб налякати тварину в мені,

Мій Бог — сама Справедливість.

Щоб просвітити людину в мені,

Мій Бог — саме Співчуття. ```

16. Лев-Могутність Бога

```

Yesterday

I desired to be

God’s Lion-Power.

Today

I desire to be

God’s Deer-Speed.

Tomorrow I shall desire to be

God’s Lamb-Fondness.

```

```

Учора я хотів бути

Левом-Могутністю Бога.

Сьогодні я хочу бути

Оленем-Швидкістю Бога.

Завтра я хотітиму бути

Ягням-Ніжністю Бога. ```

17. Що ти робив

```

God wanted you

To go to Him untouched.

But what you did,

You know!

You went to God unchanged!

```

```

Бог хотів, аби ти

Йшов до Нього не зачіпаючись.

А знаєш,

Що ти робив?

Ти йшов до Бога не міняючись! ```

18. О Господи, Ти втомився?

```

Are You, O Lord,

Tired of being good?

It seems You are.

Are You, O Lord,

Tired of being divine?

It seems You are.

Are You, O Lord,

Tired of being perfect?

It seems You are.

O my Lord Supreme,

Then do bless me

With Your Goodness-Heart,

Divinity-Life and Perfection-Role.

```

```

О Господи,

Здається,

Ти втомився бути добрим?

О Господи,

Здається,

Ти втомився бути божественним?

О Господи,

Здається,

Ти втомився бути бездоганним?

О мій Любий Господи,

Прошу, благослови відтак мене

Серцем Доброчинності,

Життям Божественності й Роллю Вдосконалення. ```

19. Два спостерігачі

```

God watched me from the sky

With His unchanging Compassion.

I watched God from the ground

With my increasing hesitation.

```

```

Бог спостерігав за мною з неба

З незмінним Співчуттям.

Я спостерігав за Богом із землі

З дедалі дужчим ваганням.

```

20. Благо

```

Scold me, my Lord, untiringly.

Insult me, my Lord, unreservedly.

But, my Lord, do not forget Your Boon.

You told me millions of years ago

That You would grant me the capacity

To love You sleeplessly.

Something more, unconditionally.

```

```

Свари мене, мій Господи, невтомно.

Ображай мене, мій Господи, нестримно.

Та не забудь, мій Господи, одне Благо:

Мільйони років тому Ти сказав,

Що подаруєш мені здатність

Любити Тебе безсонно

Й, окрім того, безумовно. ```

21. Пробиває Божа Година

```

An unfinished Dream of God

Brought me down.

The God-Hour then struck.

An unending Reality of God

Will take me up.

The God-Hour will once again strike.

```

```

Не здійснена Мрія Бога

Привела мене на землю.

Пробила Божа Година.

Нескінченна Реальність Бога

Забере мене назад.

Божа Година проб'є знову.

```

22. Мене уникає навіть моя тінь

```

Even my shadow avoids me.

Even my body dislikes me.

Even my life disappoints me.

Even my God forgets me.

```

```

Мене уникає навіть моя тінь.

Мене не любить навіть моє тіло.

Мене розчаровує навіть моє життя.

Мене забуває навіть мій Бог.

```

23. Останній крок до Небес

```

A heart of gratitude

Is the next-to-last step

Before we reach Heaven.

A life of surrender

Is the very last step

Before we reach Heaven.

```

```

Серце-вдячність —

Передостанній крок

До Небес.

Життя-зречення —

Останній крок

До Небес.

```

24. Сприйнявши землю за Небеса

```

Mistaking earth for Heaven,

He sighed.

Mistaking Heaven for earth,

He died.

```

```

Сприйнявши землю за Небеса,

Він зітхнув.

Сприйнявши Небеса за землю,

Він помер. ```

25. Невже це правда?

```

Can this be true?

No desire binds me,

No temptation haunts me,

No imperfection blights me.

Can this be true?

```

```

Невже це правда?

Мене більше не зв'язують бажання.

Мене більше не переслідують спокуси.

Мене більше не спотворюють недосконалості.

Невже це правда? ```

26. Не барися на старті

```

Don’t take a late start.

You may lose the race altogether.

Keep your love-devotion-surrender

Always on the alert.

Then you cannot have a late start.

```

```

Не барися на старті.

Ти можеш цілком програти забіг.

Тримай завжди напоготові

Свою любов-відданість-зречення.

Тоді ти не забаришся на старті. ```

27. О Блакить, ти спускаєшся

```

O descending Blue,

I love you.

O ascending Green,

I love you.

O spreading Gold,

I love you.

```

```

О Блакить,

Я люблю, як ти спускаєшся.

О Зелень,

Я люблю, як ти підіймаєшся.

О Золото,

Я люблю, як ти поширюєшся. ```

28. Устремління каже мені

```

Aspiration tells me

That my God is

Compassion-Mother.

Realisation tells me

That my God is

Liberation-Father.

Manifestation tells me

That my God is

Perfection-Friend.

```

```

Устремління каже мені,

Що мій Бог —

Мати-Співчуття.

Усвідомлення каже мені,

Що мій Бог —

Батько-Визволення.

Проявлення каже мені,

Що мій Бог —

Друг-Досконалість.

```

29. Крихітний острів

```

God alone knows

When the Kingdom of Heaven

Will finally descend on earth.

In the meantime,

God is begging His aspiring children

To try to create

At least a tiny island

Which He can call Heaven on earth.

```

```

Тільки Бог знає,

Коли, нарешті, зійде на землю

Царство Небес.

Тим часом

Бог благає Своїх дітей, що плекають устремління,

Старатися створити

Принаймні крихітний острів,

Який Він міг би називати Небесами на землі.

```

30. Що мені дав Бог?

```

What has God given me?

A beautiful heart.

What shall I give Him?

A soulful face.

```

```

Що мені дав Бог?

Прекрасне серце.

Що дам Богові я?

Одухотворене обличчя.

```

31. Двадцяте століття

```

The twentieth century

Is flooded

With self-styled Master-rogues.

The twentieth century

Is flooded

With monster disciple-fools.

```

```

У двадцятому столітті

Повно

Вчителів-самозванців-ошуканців.

У двадцятому столітті

Повно

Учнів-чудовиськ-безумців.

```

32. Бог ридає

```

A thinking mind

Is a sinking life.

A sinking life

Is a dying promise.

A dying promise

Is a weeping God.

```

```

Розум думає —

Життя тоне.

Життя тоне —

Обіцянка вмирає.

Обіцянка вмирає —

Бог ридає. ```

33. Запитання-зацікавлення

```

An interesting question:

Where is God?

An inspiring question:

What is God doing?

An illumining question:

Who is God?

A fulfilling question:

Who else’s love do I need,

If not God’s alone?

```

```

Запитання-зацікавлення:

Де Бог?

Запитання-натхнення:

Що робить Бог?

Запитання-просвітлення:

Хто такий Бог?

Запитання-здійснення:

Чия ще потрібна мені любов,

Як не Бога єдиного?

```

34. Сподобається Тобі, чи ні

```

My Lord Supreme,

Whether You like it or not,

I shall come to You daily.

Whether You like it or not,

I shall tease You smilingly.

Whether You like it or not,

I shall place You on my shoulders surprisingly.

```

```

Мій Всевишній Господи,

Сподобається Тобі, чи ні,

А я приходитиму до Тебе щодня.

Сподобається Тобі, чи ні,

А я дражнитиму Тебе, усміхаючись.

Сподобається Тобі, чи ні,

Зненацька я посаджу Тебе собі на плечі. ```

35. Гарне місце

```

A good place to begin:

My soul’s soulful nest.

A good place to continue:

My heart’s psychic core.

A good place to transform:

My mind’s mental factory.

```

```

Гніздо натхнення моєї душі —

Гарне місце, щоб розпочинати.

Психічний центр мого серця —

Гарне місце, щоб продовжувати.

Фабрика думок мого розуму —

Гарне місце, щоб переробляти. ```

36. Наука — це...

```

Indeed,

Science is man’s

Breath-taking advance.

Indeed,

Spirituality is God’s

Breath-immortalising romance.

```

```

Воістину,

Наука — це прогрес людини,

Що захоплює дух.

Воістину,

Духовність — це Романс Бога,

Що робить дух безсмертним.

```

37. Музика — це...

```

Music is entertainment.

Music is enlightenment.

Music is the animal bark

Of man.

Music is the God-Song

And God-Dance for man.

```

```

Музика — це розвага,

Музика — це просвітління.

Музика — це тваринний гавкіт

Людини,

Музика — це Бог-Пісня

Й Бог-Танець заради людини.

```

38. Чотири ліфти

```

Doubt-elevator never works.

Fear-elevator seldom works.

Confidence-elevator occasionally works.

Aspiration-elevator sleeplessly works.

```

```

Ліфт-сумнів не працює ніколи.

Ліфт-страх працює рідко.

Ліфт-упевненість працює час від часу.

Ліфт-устремління працює завжди.

```

39. Невже це правда?

```

My Lord Supreme,

You rang my alarm clock.

How could this be true?

You prayed for my salvation.

How could this be true?

You concentrated on my illumination.

How could this be true?

You meditated for my realisation.

How could this be true?

You contemplated on my perfection.

How could this be true?

You lived for my satisfaction.

How could this be true?

```

```

Мій Всевишній Господи,

Ти накручував мій будильник.

Невже це правда?

Ти молився за моє спасіння.

Невже це правда?

Ти зосереджувався на моєму просвітлінні.

Невже це правда?

Ти медитував на моє усвідомлення.

Невже це правда?

Ти споглядав мою досконалість.

Невже це правда?

Ти жив заради мого задоволення.

Невже це правда? ```

40. Моліться за мене, будь ласка!

```

Heaven, pray for me, please!

I need the dream

Of oneness-perfection.

Earth, pray for me, please!

I need the reality

Of fulness-satisfaction.

```

```

Небеса, моліться за мене, будь ласка!

Мені потрібна мрія

Про досконалість-єдність.

Земле, молися за мене, будь ласка!

Мені потрібна реальність

Задоволення-повноти.

```

41. Два найбільші секрети

```

My Lord told me a supreme secret:

“My child, I shall never scold you any more.”

I told my Lord a supreme secret:

“My Father-Friend, I shall never

Disappoint You any more.”

```

```

Мій Господь розповів мені найбільший секрет:

“Моє дитя, Я більш ніколи не сваритиму тебе”.

Я розповів Господу найбільший секрет:

“Мій Батьку-Друже, я більш ніколи

Не розчарую Тебе”. ```

42. Мій Наставник Бог

```

God is my outer Coach.

Therefore, I smile and smile

After I succeed.

God is my inner Coach.

Therefore, I dance and dance

Before I proceed.

```

```

Мій зовнішній Наставник — Бог.

Ось чому я усміхаюся й усміхаюся,

Завершивши справу.

Мій внутрішній Наставник — Бог.

Ось чому я танцюю й танцюю

Перед тим як узятись за справу.

```

43. Мої дві великі вади

```

I have two serious faults:

I underestimate

God’s Compassion-Beauty.

I overestimate

Man’s ingratitude-reality.

```

```

Я маю дві великі вади:

Я недооцінюю

Красу-Співчуття Бога.

Я переоцінюю

Реальність невдячності людини. ```

44. Я розважаю Бога

```

I entertain God

With my promise-power.

God entertains me

With His Compassion-shower.

```

```

Я розважаю Бога

Силою своєї обіцянки.

Бог розважає мене

Зливою Свого Співчуття.

```

45. Мій вибір

```

I chose not to understand God.

I chose not to understand even man.

But alas,

I chose to understand my clever mind.

```

```

Порозуміння з Богом — не мій вибір.

Порозуміння з людиною — теж не мій вибір.

Порозуміння з проворним розумом —

Мій вибір, на жаль.

```

46. Вчорашній Бог

```

Yesterday’s God

Belonged to my confidence.

Today’s God

Belongs to my promise.

Tomorrow’s God

Shall belong to my hope.

```

```

Вчорашній Бог

Належав моїй упевненості.

Сьогоднішній Бог

Належить моїй обіцянці.

Завтрашній Бог

Належатиме моїй надії.

```

47. Жартома

```

God gave me

By way of joke

A little mind.

I am giving God

In dead earnest

A big problem:

My useless life.

```

```

Бог жартома

Дав мені

Трохи розуму.

Я цілком серйозно

Даю Богові

Велику проблему —

Своє нікчемне життя. ```

48. Дозволь я допоможу Тобі

```

My sweet Supreme Lord,

You have helped me

By speaking to me.

Let me help You

By listening to You.

```

```

Мій солодкий Всевишній Господи,

Ти допоміг мені,

Розмовляючи зі мною.

Дозволь я допоможу Тобі,

Слухаючись Тебе. ```

49. Я обираю Боже Світло

```

Yesterday

I quickly chose God’s Power

To fulfil me.

Today

I am quietly choosing God’s Light

To illumine me.

```

```

Щоб відбутися,

Вчора

Я поспіхом обрав Божу Могутність.

Сьогодні

Я спокійно обираю Боже Світло,

Щоб просвітитися.

```

50. На крилах моєї молитви

```

My prayer-wings

Carry me up to Heaven

To see God’s Beauty.

My meditation-wings

Carry God down to earth

To see my heart’s purity.

```

```

На крилах моєї молитви

Я лину в Небеса,

Щоб побачити Красу Бога.

На крилах моєї медитації

Бог спускається на землю,

Щоб побачити чистоту мого серця.

```

51. Боже Прощення знаходить мене

```

God’s Forgiveness finds me

No matter where I am.

God’s Compassion takes me

Where I ought to go.

```

```

Боже Прощення знаходить мене,

Де б я не був.

Боже Співчуття приводить мене

Туди, де мені варто бути.

```

52. Я думаю про Бога

```

I think of God

Because

I need God’s Power.

God thinks of me

Because

He needs my love.

```

```

Я думаю про Бога,

Бо мені потрібна

Його Могутність.

Бог думає про мене,

Бо Йому потрібна

Моя любов.

```

53. Я з'явився до Бога

```

I appeared before God

With what I have:

An iota of gratitude.

God appeared before me

With what He is:

Infinity’s Satisfaction-Smile.

```

```

Я з'явився до Бога

З тим, що мав, —

Краплиною вдячності.

Бог з'явився до мене

З тим, чим Він є, —

Усмішкою безмежної Задоволеності.

```

54. Тому що Бог любить мене більше

```

Precisely because

God loves me infinitely more

Than I love myself,

God cannot afford to be

As careless with my life

As I am.

```

```

Якраз тому,

Що Бог любить мене безмежно більше,

Ніж я люблю самого себе,

Він не може Собі дозволити

Ставитися до мого життя так байдуже,

Як ставлюсь я.

```

55. Коли я молюся неістинному Богу

```

When I pray

To the false God,

My praying is not enough.

I have to run towards him.

When I pray

To the real God,

He immediately runs towards me.

```

```

Коли я молюся

Неістинному Богу,

Моєї молитви не досить.

Мені доводиться бігти до нього.

Коли я молюся

Істинному Богу,

Він негайно біжить до мене. ```

56. Старий Бог, новий Бог

```

The old God

Taught me how to fight

Against ignorance-night.

The new God

Is teaching me how to surrender

To His Vision-Light.

```

```

Старий Бог

Навчав мене, як боротися

Проти ночі-невігластва.

Новий Бог

Навчає мене, як зрікатися

Перед Світлом Його Провидіння.

```

57. Головоморочки

```

God’s Greatness and Goodness

Puzzle me.

My weakness and meanness

Puzzle God.

```

```

Я морочу голову

Над Божою Величчю й Доброчинністю.

Бог морочить Голову

Над моєю слабкістю й нікчемністю.

```

58. Я не мушу

```

I am not needed

To say the right thing.

I am only required

To be the right thing.

```

```

Я не мушу

Про правильне говорити.

Але я мушу

Правильним бути.

```

59. Кожне серце — краса

```

Each heart is the beauty

Of a God-dreamer.

Each life is the delight

Of a God-lover.

```

```

Кожне серце —

Це Краса Бога-Мрійника.

Кожне життя —

Це Захват Бога-Люблячого.

```

60. Кожне слухняне серце

```

Each listening heart

Is not a bud of infancy.

Each listening heart

Is a flower of God-Ecstasy.

```

```

Кожне слухняне серце —

Не брунька незрілості.

Кожне слухняне серце —

Це квітка Божого Екстазу.

```

61. Не марнуй часу

```

Do not waste time.

Time is precious.

Do not exploit God.

God is gracious.

Do not mix with ignorance.

Ignorance is ferocious.

Do not play with doubt.

Doubt is injurious.

Do not cherish insecurity.

Insecurity is infectious.

Do not harbour impurity.

Impurity is dangerous.

```

```

Не марнуй часу —

Час дорогоцінний.

Не експлуатуй Бога —

Бог милосердний.

Не спілкуйся з невіглаством —

Невігластво люте.

Не грайся з сумнівом —

Сумнів шкідливий.

Не плекай невпевненості —

Невпевненість заразлива.

Не давай притулку нечистоті —

Нечистота небезпечна.

```

62. Якщо я зможу побачити Обличчя Бога

```

If I can see God’s Face

Even once,

I am sure He will make

Some room for me

To stay in His Heart

As long as I want to.

```

```

Якщо я зможу побачити Обличчя Бога

Принаймні один раз,

То, я певен, що Він знайде для мене

Якийсь куточок у Своєму Серці,

Щоб я оселився в Ньому

Так надовго, як забажаю.

```

63. Самоув'язнення починається

```

Self-imprisonment begins

The day we start playing

With expectation-snare,

And not before.

```

```

Самоув'язнення починається

Того дня, коли починається наша гра

З пасткою-очікуванням —

Не раніше.

```

64. Моє серце представляє

```

My heart represents

God the Duty

On earth.

My soul represents

God the Beauty

In Heaven.

```

```

Моє серце представляє

Бога-Обов'язок

На землі.

Моя душа представляє

Бога-Красу

На Небесах.

```

65. Спокій не потребує інтерпретації

```

Peace needs no interpretation.

Love needs no explanation.

Oneness needs no expression.

```

```

Спокій не потребує інтерпретації.

Любов не потребує пояснення.

Єдність не потребує вираження. ```

66. Три найбільші нісенітниці

```

Three ultimate absurdities:

I shall fail my Lord.

I am not meant for God-realisation.

My Lord is not pleased with me.

```

```

Три найбільші нісенітниці:

Я підведу мого Господа;

Усвідомлення Бога — не для мене;

Мій Господь не задоволений мною.

```

67. Божі турботи

```

God’s troubles are these:

The animal in man

Has forgotten Him totally.

The divine in man

Is not manifesting Him satisfactorily.

```

```

Божі турботи такі:

Тваринне в людині

Цілком забуло про Нього;

Божественне в людині

Не проявляє Його як слід. ```

68. Ми помиляємось

```

You are mistaken.

God does think of you constantly.

I am mistaken.

God does love us both equally.

```

```

Ти помиляєшся.

Бог таки думає про тебе постійно.

Я помиляюся.

Бог таки любить однаково нас обох.

```

69. Мрійник Божих мрій

```

Unless I become a sleepless dreamer

Of God-dreams,

My heart shall remain a fount

Of orphan-tears.

```

```

Якщо я не стану безсонним мрійником

Божих Мрій,

Моє серце лишиться джерелом

Сирітських сліз.

```

70. Я знаю, чий я

```

True,

I do not know

Who I am,

But I do know

Whose I am.

```

```

Так,

Я не знаю,

Хто я.

Зате я добре знаю,

Чий я. ```

71. Дива, які варто побачити

```

Only two miracles are worth seeing:

The miracle of loving

And

The miracle of forgiving.

```

```

Лише два дива варто побачити:

Диво любові

Та

Диво прощення.

```

72. Небеса знають, як визволяти

```

Darkness knows how to thicken.

Light knows how to brighten.

Earth knows how to bind

The divine in man.

Heaven knows how to liberate

The human from the animal.

```

```

Темрява знає, як згущуватися.

Світло знає, як осявати.

Земля знає, як зв'язувати

Божественне в людині.

Небеса знають, як визволяти

Людське від тваринного.

```

73. Прокотилися століття

```

Centuries have rolled away,

And still the outer man does not know

Where the inner man

Unmistakably is,

And the inner man does not know

What the outer man

Actually wants.

```

```

Прокотилися століття,

Однак зовнішня людина досі не знає

Достеменно,

Де перебуває внутрішня людина,

А внутрішня людина не знає,

Чого насправді хоче

Зовнішня людина. ```

74. Той, що мріє про Бога, і той, що любить Бога

```

The difference

Between a God-dreamer

And a God-lover

Is this:

A God-dreamer wants to live

In God’s birthless and deathless Infinity;

A God-lover longs to live

In God’s Heart-Cave.

```

```

Відмінність

Між тим, що мріє про Бога, і тим, що любить Бога,

Така:

Той, що мріє про Бога, хоче жити

В Божій Нескінченності, яка не знає ні народження, ні смерті;

Той, що любить Бога, прагне жити

В Печері Божого Серця. ```

75. Чимало способів

```

No way

To persuade God.

No way

To deceive God.

But many ways

Not only to realise God

But also to become God.

```

```

Немає способу

Переконати Бога.

Немає способу

Обдурити Бога.

Проте є чимало способів

Не тільки усвідомити Бога,

А й стати Богом. ```

76. Коли я молюся

```

When I pray,

I pray for the right thing:

Peace.

When I meditate,

I meditate on the right Person:

God.

```

```

Коли я молюся,

Я молюся про те, що треба, —

Про спокій.

Коли я медитую,

Я медитую на Того, на Кого треба, —

На Бога.

```

77. Постійний гість мого серця

```

My heart’s constant guest:

God the Many.

My life’s constant host:

God the One.

```

```

Бог-Численність —

Постійний гість мого серця.

Бог-Єдиний —

Незмінний господар мого життя.

```

78. Я вимірював свій успіх

```

Yesterday

I measured my success

By competing with others.

Today

I measure my success

By competing with myself.

Tomorrow

I shall measure my success

By expanding my heart

To encompass others.

```

```

Учора

Я вимірював свій успіх,

Змагаючись з іншими.

Сьогодні

Я вимірюю свій успіх,

Змагаючись із собою.

Завтра

Я вимірюватиму свій успіх,

Розширюючи серце,

Щоб умістити всіх. ```

79. Дві лінії зв'язку з Небесами

```

The soulful meditation-line to Heaven

Is never busy

Because

Very few seekers have the capacity

To use that line.

The wild frustration-line to Heaven

Is always busy

Because

Everybody has the capacity

To use that line.

```

```

Одухотворена медитація — це лінія зв'язку з Небесами,

Яка не зайнята ніколи,

Бо

Небагато шукачів уміють

Користуватися нею.

Шалене розчарування — ця лінія зв'язку з Небесами

Зайнята весь час,

Бо

Користуватися нею

Здатний кожен.

```

80. Намір та спроможність

```

Hope has no real intention

Of deceiving us.

Alas, it has no adequate capacity

To please us.

```

```

Надія, насправді, не має наміру

Обманювати нас.

На жаль, їй не вистачає спроможності

Задовольняти нас.

```

81. Прийнятий Істиною

```

You are accepted

By Truth.

That means you are liberated

By God.

```

```

Тебе прийняла

Істина.

Це означає, що тебе визволив

Бог.

```

82. Дві речі, які я ніколи не повинен забувати

```

Two things I must never forget:

My meditation-appointment with God

In the small hours of the morning,

And God’s Satisfaction-appointment with me

In the late hours of the night.

```

```

Дві речі, які я ніколи не повинен забувати:

Медитація — моє побачення з Богом

Рано-вранці;

Задоволеність — побачення Бога зі мною

Ввечері. ```

83. Вони зроблять це замість тебе

```

Do not blame yourself.

This world will do it for you,

Far beyond your imagination.

Do not admire yourself.

The higher worlds will do it for you,

Far beyond your expectation.

```

```

Не звинувачуй себе.

Замість тебе це зробить цей світ так,

Що ти й не уявляєш.

Не захоплюйся собою.

Замість тебе це зроблять вищі світи так,

Що ти й не сподіваєшся.

```

84. Світанок його життя

```

His life’s early morning

Saw God’s Forgiveness-Feet.

His life’s late evening

Shall see God’s Compassion-Eye.

```

```

Світанок його життя

Бачив Божі Стопи-Прощення.

Пізній вечір його життя

Побачить Боже Око-Співчуття.

```

85. Дозволь Богові стати реальним

```

You are bound to know

God’s Will

If you allow God

To become real to you.

```

```

Ти неодмінно знатимеш

Волю Бога,

Якщо дозволиш Богові

Стати для тебе реальним.

```

86. Три високі, як Гімалаї, молитви

```

Three Himalayan prayers:

Lord, do give me the capacity

To love Your Forgiveness-Feet

Unreservedly.

Lord, do give me the capacity

To love Your Compassion-Heart

Untiringly.

Lord, do give me the capacity

To love Your Justice-Eye

Unconditionally.

```

```

Три високі, як Гімалаї, молитви:

Господи, прошу, дай мені здатність

Беззастережно

Любити Твої Стопи-Прощення.

Господи, прошу, дай мені здатність

Невтомно

Любити Твоє Серце-Співчуття.

Господи, прошу, дай мені здатність

Безумовно

Любити Твоє Око-Справедливість.

```

87. Тільки безглуздий

```

Only a fool

Thinks that he is independent.

Only a fool

Feels that he is indispensable.

```

```

Тільки безглуздий

Думає, що він незалежний.

Тільки безглуздий

Відчуває, що він незамінний.

```

88. Мій Господь солодкий

```

Sweet is my Lord

Because He is knowable.

Sweeter is my Lord

Because He is known.

Sweetest is my Lord

Because He invites me

To play hide-and-seek with Him

Every day.

```

```

Мій Господь солодкий,

Бо Його можна пізнати.

Мій Господь ще солодший,

Бо Він пізнаний.

Мій Господь найсолодший,

Бо Він запрошує мене

Грати в хованки з Ним

Щодня.

```

89. Знай!

```

Be aware!

God definitely exists.

Be awake!

God will come and knock

At your door.

```

```

Знай!

Бог, безперечно, існує.

Не спи!

Бог прийде й постукає

У твої двері. ```

90. Якщо це правда

```

If it is true

That Jesus is coming again,

Then it is also true

That you and I should go to meet Him

And welcome Him

At the halfway point.

```

```

Якщо це правда,

Що Ісус збирається прийти знову,

То правда й те,

Що нам з тобою слід вийти Йому назустріч,

Щоб привітати Його

На півдорозі.

```

91. Оскільки я люблю Бога

```

Because I fear God,

I do not have to fear any man.

Because I love God,

I have to love all human beings.

```

```

Оскільки я боюся Бога,

Мені не треба боятися жодної людини.

Оскільки я люблю Бога,

Мені треба любити всіх людей.

```

92. Бог потребує мене

```

God loves me.

I mean,

My sincere cry.

God wants me.

I mean,

My simple life.

God needs me.

I mean,

My pure heart.

```

```

Бог любить мене —

Я маю на увазі

Мій щирий поклик.

Бог бажає мене —

Я маю на увазі

Моє просте життя.

Бог потребує мене —

Я маю на увазі

Моє чисте серце.

```

93. Одне бажання та одне устремління

```

O my Supreme Lord,

I have only one desire:

Do give me the thing

That pleases me for a fleeting day.

O my Supreme Lord,

I have only one aspiration:

Do give me the thing

That pleases You forever and forever.

```

```

О мій Всевишній Господи,

Я маю тільки одне бажання:

Будь ласка, дай мені те,

Чому я радітиму один швидкоплинний день.

О мій Всевишній Господи,

Я маю тільки одне устремління:

Будь ласка, дай мені те,

Чому Ти радітимеш завжди, вічно. ```

94. Недовершена людина

```

Because of his shallow mind

He is an unfinished man.

Because of his vast heart

He is in unextinguished pain.

```

```

Через те, що його розум мілкий,

Він — недовершена людина.

Через те, що його серце безкрає,

Він — невгамовний біль. ```

95. Я Тебе втратив

```

I have lost You, My Lord,

Not because my intimate friend

Is tenebrous ignorance-night,

But because I have never dared to claim You

As my own, very own.

```

```

Я Тебе втратив, мій Господи,

Не тому, що темна ніч невігластва —

Мій близький друг,

А тому, що я ніколи не наважився визнати Тебе

Своїм, цілком своїм. ```

96. Моєму життю потрібне наставництво

```

Attention —

My body needs attention.

Encouragement —

My vital needs encouragement.

Inspiration —

My mind needs inspiration.

Aspiration —

My heart needs aspiration.

Guidance —

My life needs guidance.

```

```

Увага —

Моєму тілу потрібна увага.

Підбадьорення —

Моєму віталу потрібне підбадьорення.

Натхнення —

Моєму розуму потрібне натхнення.

Устремління —

Моєму серцю потрібне устремління.

Наставництво —

Моєму життю потрібне наставництво. ```

97. Жити заради Божої Любові

```

You do not have to prove

God’s Love for you.

Just feel that you live

Only for God’s Love.

```

```

Тобі не потрібні докази,

Що Бог любить тебе.

Просто відчувай, що ти живеш

Лише заради Божої Любові.

```

98. Бог співчутливо запитує

```

God compassionately asks me,

“Will you be available?”

He never asks me,

“Will you be able?”

```

```

Бог співчутливо запитує мене:

“Ти будеш?”

Бог ніколи не запитує:

“Ти зможеш?”

```

99. Тільки один внутрішній учитель

```

I have only one inner teacher:

A gratitude-flame.

I have only one outer teacher:

A surrender drop.

```

```

Я маю тільки одного внутрішнього вчителя —

Полум'я вдячності.

Я маю тільки одного зовнішнього вчителя —

Краплину зречення.

```

100. Тільки вибрані

```

Everybody can begin,

But only the chosen

Can divinely continue

And supremely succeed.

```

```

Кожен може розпочати,

Але тільки вибрані

Божественно йдуть далі

І досягають всевишньої мети.

```

101. Бути в товаристві Бога

```

If you do not have

A sense of humour,

Then God will not choose you

To be in His close company.

```

```

Якщо ти не маєш

Почуття гумору,

То Бог не прийме тебе

До Свого близького товариства.

```

102. Броня доказу

```

What my mind wants

Is a strong armour of proof.

What my heart needs

Is a sweet ripple of belief.

```

```

Міцна броня доказу —

Це те, чого хоче мій розум.

Ніжне дзюрчання віри —

Це те, чого потребує моє серце.

```

103. Зворотна подорож

```

Greatness is a matter

Of a moment.

Goodness is the work

Of a lifetime.

Oneness is the return-journey

Of birth and death.

```

```

Велич — справа

Миті.

Доброчинність — труд

Всього життя.

Єдність — зворотна подорож

Народження й смерті.

```

104. Мріяти й любити

```

As a dreamer,

You are loved by God

Constantly.

As a Lover,

God is loved by you

Unconditionally.

```

```

Мріючи,

Він любий Богові

Постійно.

Люблячи,

Він любить Бога

Безумовно.

```

105. Єдиний кумир, єдиний герой

```

I have only one idol,

And that idol is my crying heart.

I have only one hero,

And that hero is my smiling soul.

```

```

Мій єдиний кумир —

Моє серце, що плаче.

Мій єдиний герой —

Моя душа, що усміхається.

```

106. Бог дав мені Своє Серце

```

Something new happened

This morning:

I came to realise

That God still loves me.

Something new happened

This evening:

God gave me His Heart

And took away my mind

In exchange.

```

```

Щось нове трапилося

Сьогоднішнього ранку:

Я усвідомив,

Що Бог досі любить мене.

Щось нове трапилося

Сьогоднішнього вечора:

Бог дав мені Своє Серце,

Взамін узявши

Мій розум.

```

107. Філософія втілює

```

Philosophy embodies

God-information.

Religion embodies

God-aspiration.

Spirituality embodies

God-Satisfaction.

```

```

Філософія втілює

Бога-інформацію.

Релігія втілює

Бога-устремління.

Духовність втілює

Бога-Задоволеність.

```

108. Мій розум каже мені

```

In the morning

My mind tells me:

“Young man,

You are supremely useful.”

In the evening

My mind tells me:

“Old man,

You are absolutely useless.”

```

```

Уранці

Мій розум каже мені:

“Юначе,

Ти надзвичайно здібний”.

Увечері

Мій розум каже мені:

“Старий,

Ти абсолютно нікчемний”. ```

109. Забрати бурю

```

My Lord,

Do take my mind

Out of the tempest.

“My child,

Let Me first take the tempest

Out of your mind.”

```

```

“Мій Господи,

Прошу, забери мій розум

Із бурі”.

“Моє дитя,

Дозволь спочатку забрати бурю

З твого розуму”.

```

110. Дві найвищі Реальності

```

Do not descend from Heaven

After me.

My heart will feel miserable.

Do not descend from Heaven

Before me.

Your soul will not appreciate it.

God has two supreme Realities:

Togetherness-life

And

Oneness-heart.

```

```

“Не спускайся з Небес

Після мене.

Моє серце почуватиметься нещасним.

Не спускайся з Небес

Переді мною.

Твоя душа цього не схвалить”.

У Бога є дві найвищі Реальності:

Життя-спільнота

Й

Серце-єдність. ```

111. Мій пошук завершується

```

In the morning

My search for realisation ends

Inside my Lord’s Compassion-Heart.

At noon

My search for perfection ends

Inside my Lord’s Vision-Eye.

In the evening

My search for satisfaction ends

At my Lord’s Beauty-Feet.

```

```

Уранці

Мій пошук усвідомлення завершується

Всередині Серця-Співчуття мого Господа.

Опівдні

Мій пошук досконалості завершується

Всередині Ока-Бачення мого Господа.

Ввечері

Мій пошук задоволеності завершується

Біля Стіп-Краси мого Господа.

```

112. Сьогодні я мудрий

```

Yesterday I was clever.

That is why

I wanted to change the world.

Today I am wise.

That is why

I am changing myself.

```

```

Учора я був розумним.

Ось чому

Я хотів змінити світ.

Сьогодні я мудрий.

Ось чому

Я змінюю себе.

```

113. Початок

```

Self-observation is the beginning

Of self-perfection.

Self-perfection is the beginning

Of God-Satisfaction.

God-Satisfaction is the beginning

Of God’s new Dream.

```

```

Самоспостереження — це початок

Самовдосконалення.

Самовдосконалення — це початок

Задоволення Бога.

Задоволення Бога — це початок

Нової Мрії Бога.

```

114. “Ні” твого серця

```

One thing you must know:

A “no” from your heart

Is infinitely stronger

Than all the hostile forces in the world.

```

```

Маєш знати одне:

“Ні” твого серця

Безмежно сильніше

За всі ворожі сили на світі.

```

115. Дещо особливе

```

God gave me something special:

Awareness.

I gave God something special:

Willingness.

Now God wants to give me

His Satisfaction

And I want to give God

My gratitude.

```

```

Бог дав мені дещо особливе —

Усвідомленість.

Я дав Богові дещо особливе —

Охочість.

Тепер Бог хоче дати мені

Своє Задоволення,

А я хочу дати Богові

Свою вдячність.

```

116. Тоді, коли Ти мене не любиш

```

My Lord, do You love me

Even when I kill time?

“Yes, My child, I love you.”

My Lord, is there any time

When You do not love me?

“Yes, My child, there is a time

When I do not love you.”

When, my Lord, when?

“When you think that you are not

A budding God.”

```

```

“Мій Господи, чи любиш Ти мене

Навіть тоді, коли я гайную час?”

“Так, Моє дитя, люблю”.

“Мій Господи, чи буває таке,

Що Ти мене не любиш?”

“Так, Моє дитя, буває,

Що Я не люблю тебе”.

“Коли, мій Господи, коли?”

“Тоді, коли ти не думаєш, що ти —

Майбутній Бог”.

```

117. Самовладання й відкриття Бога

```

Self-mastery and God-discovery

Are the only two things

That each human being on earth

Must take seriously.

Everything else can be taken lightly.

```

```

Самовладання й відкриття Бога —

Лише дві речі,

Які треба сприймати серйозно

Кожній людині на землі.

Всім іншим можна не перейматися. ```

118. Та, що здійснює на найвищому рівні

```

My body,

I have been helping you

For such a long time.

Nevertheless, you are an idler.

My vital,

I have been helping you

For such a long time.

Nevertheless, you are an aggressor.

My mind,

I have been helping you

For such a long time.

Nevertheless, you are a doubter.

My heart,

I have been helping you

Since this morning.

I clearly see that you are a born lover.

My soul,

I have just started serving you.

To my extreme joy I find

That you are the supreme fulfiller.

```

```

Моє тіло,

Я так довго

Допомагаю тобі,

А ти — ледаче.

Мій вітале,

Я так довго

Допомагаю тобі,

А ти — агресивний.

Мій розуме,

Я так довго

Допомагаю тобі,

А ти — сумніваєшся.

Моє серце,

Я почав допомагати тобі

Від сьогоднішнього ранку

Й виразно побачив, що ти народжене любити.

Моя душе,

Я почав служити тобі щойно.

На превелику радість, я відкрив,

Що ти — та, що здійснює на найвищому рівні. ```

119. Перш ніж розум скаже тобі

```

Every day, before your mind tells you

That it has something special

To give to the world,

Let your heart tell you

That it has something special

To receive from Heaven.

```

```

Щодня, перш ніж розум скаже тобі,

Що він має дати світові

Дещо особливе,

Дозволь серцю сказати тобі,

Що воно має отримати

Дещо особливе від Небес.

```

120. Три альтернативи

```

Remember, O my mind,

You have three alternatives:

You can either go

From darkness to light

Or from light to darkness,

Or you can remain where you are:

In your self-created unawareness.

```

```

О мій розуме, пам'ятай,

Що перед тобою — три альтернативи:

Ти можеш прямувати

Від темряви до світла

Або — від світла до темряви,

Або можеш лишатися там, де ти є, —

У своїй самоствореній неусвідомленості. ```

121. Бог має щирість

```

God has the sincerity

To tell me

That He loves me.

Alas, I do not have the sincerity

To tell Him

That I badly need His Love.

```

```

Бог має щирість,

Аби сказати мені,

Що Він любить мене.

На жаль, я не маю щирості,

Аби сказати Йому,

Що мені вкрай потрібна Його Любов.

```

122. Поки я діставатимусь до Тебе

```

My Lord Supreme,

Do grant me a boon:

Before I reach You,

Do allow my gratitude-heart

To precede me.

```

```

Мій Всевишній Господи,

Подаруй мені благо:

Поки я діставатимусь до Тебе,

Нехай моє серце-вдячність

Випередить мене. ```

123. Я стверджую те, що Бог стверджує

```

I affirm what God affirms.

What does God affirm?

He affirms that God-realisation

Is my birthright.

I negate what God negates.

What does God negate?

He negates that I am a member

Of ignorance-society.

```

```

Я стверджую те, що Бог стверджує.

Що Бог стверджує?

Бог стверджує, що усвідомлення Бога —

Це моє право від народження.

Я заперечую те, що Бог заперечує.

Що Бог заперечує?

Бог заперечує, що я — член

Товариства невігластва. ```

124. Вимкни звук і здійсни

```

Silence

Your endless earth-necessity

Secretly.

Fulfil

Your breathless Heaven-necessity

Immediately.

```

```

Тихо

Вимкни звук

Своїх нескінченних земних потреб.

Негайно

Здійсни

Свої вічні Небесні потреби.

```

125. Людина повзе до Бога

```

The difference between

Man and God is this:

Man unknowingly

Crawls towards God;

God compassionately

Runs towards man.

Man thinks that he has God;

God knows that man is God.

```

```

Відмінність

Між людиною й Богом така:

Людина, сама того не відаючи,

Повзе до Бога —

Бог, співчуваючи,

Біжить до людини;

Людина думає, що вона має Бога, —

Бог знає, що людина — Бог.

```

126. Я вклоняюся

```

I sleeplessly bow to the Light

That never dims.

I breathlessly bow to the Delight

That never fades.

```

```

Я безсонно вклоняюся Світлу,

Що ніколи не згасає.

Я вічно вклоняюся Захвату,

Що ніколи не вичерпується.

```

127. Мій Любий Всевишній шукає

```

My Beloved Supreme is searching

For my willingness

And not for my capacity.

My Beloved Supreme is searching

For my readiness

And not for my perfection.

```

```

Мій Любий Всевишній шукає

Мою охочість,

А не моє вміння.

Мій Любий Всевишній шукає

Мою готовність,

А не мою досконалість.

```

128. Пам'ятай, що ти казав

```

Remember what you said to God:

“My Lord, I shall always

Fulfil You unconditionally.”

Remember what you said to man:

“My friend, I shall always

Help you unreservedly.”

```

```

Пам'ятай, що ти казав Богові:

“Мій Господи, я завжди

Здійснюватиму Тебе безумовно”.

Пам'ятай, що ти казав людині:

“Мій друже, я завжди

Допомагатиму тобі беззастережно”.

```

129. Ти самотній, бо...

```

You want to know why you are lonely?

You are lonely because

You never want to hear

Your heart’s oneness-song.

```

```

Хочеш знати, чому ти самотній?

Ти самотній,

Бо ніколи не хочеш слухати

Пісню єдності свого серця.

```

130. Спаситель навчає мене

```

The Scriptures teach me

How to love the Saviour.

The Saviour teaches me

How to love the Real in me,

The future God.

```

```

Святе Письмо навчає мене

Як любити Спасителя.

Спаситель навчає мене

Як любити Реальне в собі —

Майбутнього Бога. ```

131. Бог-юнак та Бог-дідусь

```

I love

Both God the young

And God the old.

From God the young I learn

How to run, jump, fly and dive.

From God the old I learn

How to cry and smile

And how to smile and cry.

```

```

Я люблю їх

Обох: Бога-юнака

Й Бога-дідуся.

У Бога-юнака я вчуся

Бігати, стрибати, літати й пірнати.

У Бога-дідуся я вчуся

Плакати сміючись

Та сміятись плачучи.

```

132. Ти усвідомлюєш

```

When you pray,

You come to realise

That you have a room high above.

When you meditate,

You come to realise

That you have a home deep inside.

```

```

Коли ти молишся,

Ти усвідомлюєш,

Що маєш високо вгорі кімнату.

Коли ти медитуєш,

Ти усвідомлюєш,

Що маєш глибоко всередині себе дім.

```

133. Життя, незалежне від обставин

```

In the beginning

An unconditional life

Is a battlefield.

But eventually

An unconditional life

Becomes a playground.

```

```

Спочатку

Життя, незалежне від обставин, —

Це поле бою.

Та зрештою

Життя, незалежне від обставин,

Стає ігровим майданчиком.

```

134. Істинна й невсипна любов до Бога

```

If you have a true and sleepless

Love of God,

Then nobody will be able to snatch you away

From the Embrace of God.

```

```

Якщо ти істинно й невсипно

Любиш Бога,

То ніхто не може вирвати тебе

З Його Обіймів.

```

135. Той, що любить Бога, знає

```

A God-seeker thinks

That he can be free.

A God-server feels

That he will be free.

A God-lover knows

That he is free.

```

```

Той, що шукає Бога, думає,

Що він може бути вільним.

Той, що служить Богові, відчуває,

Що він буде вільним.

Той, що любить Бога, знає,

Що він — вільний.

```

136. Я прощу й забуду

```

I shall forgive and I shall forget.

I shall forgive my past unwillingness

To meditate on God.

I shall totally forget

My very, very old friend:

Ignorance.

```

```

Я прощу й забуду.

Я прощу своє колишнє небажання

Медитувати на Бога.

Я цілком забуду

Свого дуже давнього друга —

Невігластво.

```

137. Невже не пам'ятаєш?

```

Do you not remember

That only the other day

You loved God unconditionally?

Do you not remember

That only the other day

You claimed God as your own, very own?

```

```

Невже не пам'ятаєш,

Що зовсім нещодавно

Ти любив Бога без жодних умов?

Невже не пам'ятаєш,

Що зовсім нещодавно

Ти Бога вважав своїм, своїм цілком?

```

138. Щодня моє серце звертає

```

Every day my mind turns

Towards the miracle-working God.

Every day my heart turns

Towards the life-illumining God.

```

```

Щодня мій розум звертає

До Бога, який творить дива.

Щодня моє серце звертає

До Бога, який просвітлює життя.

```

139. Я безумовно слухатимусь Тебе

```

My Lord,

I shall obey You unconditionally

Provided You tell me

That I am Your best student.

“My child,

I shall tell the world

You are My best student

Provided I am your only Teacher

And you completely give up your other teacher:

Ignorance.”

```

```

“Мій Господи,

Я безумовно слухатимусь Тебе,

Якщо Ти скажеш мені,

Що я — Твій найкращий учень”.

“Моє дитя,

Я скажу всьому світові,

Що ти — Мій найкращий учень,

Якщо буду твоїм єдиним Учителем,

А ти остаточно відмовишся від іншого вчителя —

Невігластва”.

```

140. Бог спустився

```

I went up

To see God’s beautiful Feet.

God came down

To give me His bountiful Heart.

```

```

Я піднявся,

Щоб побачити прекрасні Стопи Бога.

Бог спустився,

Щоб дати мені Своє щедре Серце.

```

141. Чи любиш Ти мене, мій Господи?

```

Do You love me, my Lord,

No matter what I say

And no matter what I do against You?

“Tell Me first, My son,

Do you need Me

No matter how strict I am with you?”

```

```

“Чи любиш Ти мене, мій Господи,

Хоч би що я казав

Чи робив усупереч Тобі?”

“Спершу скажи Мені, Мій сину,

Чи Я тобі потрібен,

Хоч би яким суворим Я не був з тобою?”

```

142. Коли я користуюся тим, що в мене є

```

When I use what I have:

A commitment-lamp,

God gives me what He has:

His Contentment-Sun.

```

```

Коли я користуюся тим, що в мене є, —

Світильником відданості,

Бог дає мені те, що в Нього є, —

Сонце Задоволеності.

```

143. Моє серце прагне трудитися для Бога

```

The difference

Between my mind and my heart

Is this:

My mind wants to play with God.

My heart longs to work for God.

```

```

Відмінність

Між моїм серцем та моїм розумом

Така:

Мій розум хоче гратися з Богом;

Моє серце прагне трудитися для Бога. ```

144. Моя всевишня мить

```

This is my day;

I love it.

This is my morning God-Hour;

I need it.

This is my supreme moment;

I am it.

```

```

Мій день —

Я люблю його.

Моя ранкова Година Бога —

Я потребую її.

Моя всевишня мить —

Нею я є. ```

145. Мене люблять двоє

```

Two persons love me:

Satan and God.

Satan loves me

So that he can use me

As his faithful slave.

God loves me

So that He can have me

As His cheerful friend.

```

```

Мене люблять двоє:

Сатана і Бог.

Сатана любить мене,

Щоб використовувати

Як вірного раба.

Бог любить мене,

Щоб мати в мені

Життєрадісного друга.

```

146. Його старовинне серце говорить йому

```

My ancient heart tells me

That God is beautiful plus powerful.

My modern mind tells me

That God is either unmindful or doubtful.

```

```

Його старовинне серце говорить йому,

Що Бог прекрасний плюс могутній.

Його сучасний розум говорить йому,

Що Бог або незбагненний, або сумнівний.

```

147. Щоб бути ближче до Бога

```

To be closer to God,

Be a better cry

And

Have a better smile.

```

```

Щоб бути ближче до Бога,

Сильніше клич

Та

Ясніше усміхайся.

```

148. Межі немає

```

There is neither a visible

Nor an invisible partition

Between self-giving

And God-becoming.

```

```

Немає ні видимої,

Ні невидимої межі

Між самовіддачею

Та Богостановленням.

```

149. Іди й особисто побач Бога

```

Be not afraid!

Take the first step.

Go and see God personally.

His Omnipotence will prove to you

That it is also His universal Love.

```

```

Не бійся!

Зроби перший крок.

Іди й особисто побач Бога.

Його Всемогутність доведе тобі,

Що вона водночас є Його універсальною Любов'ю. ```

150. Він — завжди бездоганний

```

You love God

Because He is supreme.

God loves you

Because you are His powerful Dream.

You need God

Because He is eternally perfect.

God needs you

Because you are His choice Project.

```

```

Ти любиш Бога,

Бо Він — всевишній.

Бог любить тебе,

Бо ти — Його Мрія велична.

Ти потребуєш Бога,

Бо Він — завжди бездоганний.

Бог потребує тебе,

Бо ти — Його Проект-Обрання. ```

151. Перш ніж я запитаю

```

Before I call,

God’s Compassion-Eye answers.

Before I start,

God’s Compassion-Heart

Finishes the race for me.

```

```

Перш ніж я запитаю,

Боже Око-Співчуття дає відповідь.

Перш ніж я вийду на старт,

Боже Серце-Співчуття

Завершує замість мене забіг. ```

152. Я таки здатен

```

True, I do not have the capacity

To touch God’s Compassion-Feet,

But I do have the capacity

To feel God’s Forgiveness-Heart.

```

```

Так, я не здатен

Торкнутися Божих Стіп-Співчуття.

Але я таки здатен

Відчути Боже Серце-Прощення.

```

153. Самозакоханий

```

Do not say anything

To a self-worshipper,

For God knows how and why

He is stabbing his own heart.

```

```

Не говори нічого

Самозакоханому,

Адже Бог знає, як і чому

Той шкодить своєму серцю.

```

154. Не помирай не співавши

```

O my heart,

Do not die unsung.

O my mind,

Do not die unsettled.

O my vital,

Do not die unchallenged.

O my body,

Do not die untransformed.

```

```

О моє серце,

Не помирай не співавши.

О мій розуме,

Не помирай не заспокоївшись.

О мій вітале,

Не помирай не прийнявши виклик.

О моє тіло,

Не помирай не преобразившись.

```

155. Коли він усвідомив Бога

```

When he realised God for himself,

God said to him,

“My son, I may use you

In the distant future.”

When he realised God for others,

God said to him,

“My son, I shall use you

In the near future.”

When he realised God for God,

God said to him,

“My son, I am using you

And I shall use you

Sleeplessly and eternally.”

```

```

Коли він усвідомив Бога заради самого себе,

Бог сказав йому:

“Мій сину, можливо, Я скористаюся тобою

В далекому майбутньому”.

Коли він усвідомив Бога заради інших,

Бог сказав йому:

“Мій сину, Я скористаюся тобою

В недалекому майбутньому”.

Коли він усвідомив Бога заради Бога,

Бог сказав йому:

“Мій сину, Я вже використовую тебе

І буду використовувати тебе

Невтомно й вічно”.

```

156. Одухотворена усмішка

```

A soulful smile

Can kindle the universe.

A breathless cry

Can feed the universe.

```

```

Одухотворена усмішка

Може запалити всесвіт.

Глибинний поклик

Може нагодувати всесвіт.

```

157. Не проси про надто мале

```

Do not ask for too little.

When you do that,

God’s Heart of Magnanimity

Is tearfully embarrassed.

```

```

Не проси про надто мале.

Коли ти так чиниш,

Щедре Боже Серце

Ніяковіє до сліз.

```

158. Дуже просте запитання

```

God has asked a very simple question:

Do you want to be like Him?

He is eagerly waiting

For your open-hearted answer.

```

```

Бог поставив дуже просте запитання:

Чи хочеш ти бути таким, як Він?

Бог завзято чекає

На Твою щиросердечну відповідь.

```

159. Його Вага така легка

```

My Lord Supreme,

Out of His infinite Bounty,

Tells me that His Weight is at once

As light as my heart’s aspiration-cry

And as heavy as my life’s ingratitude-frown.

```

```

Мій Всевишній Господь

Від безмежної Щедрості

Сказав мені, що Його Вага така легка,

Як поклик-устремління мого серця, й водночас —

Така важка, як похмура невдячність мого життя. ```

160. Ти хочеш побачити Боже Обличчя

```

You want to see God’s Face

To satisfy yourself.

God wants to embrace your heart

To satisfy Himself.

```

```

Ти, щоб задовольнитися,

Хочеш побачити Боже Обличчя.

Бог, щоб задовольнитися,

Хоче обійняти твоє серце.

```

161. Щоразу, йдучи на компроміс

```

Each time I compromise

With ignorance-night,

I kill the beauty and purity

Of my climbing heart-plant.

```

```

Щоразу, йдучи на компроміс

Із ніччю невігластва,

Я вбиваю красу й чистоту

Свого паростка-серця, що сходить.

```

162. Бог відкрито годував тебе

```

God has openly fed you

With His Compassion-Sea.

Will you not even secretly feed Him

With your heart’s gratitude-drops?

```

```

Бог відкрито годував тебе

Морем Свого Співчуття.

Хіба ти не погодуєш Його, хоч таємно,

Краплями вдячності свого серця?

```

163. Сучасні плоди людини

```

Man’s ancient roots:

His cries and smiles.

Man’s modern fruits:

His laughter and sighs.

```

```

Прадавнє коріння людини —

Її плач і усмішка.

Сучасні плоди людини:

Її регіт і зітхання.

```

164. Єдина відповідь

```

You have a multitude of questions,

But there is only one answer:

The road is right in front of you,

And the guide is waiting for you.

```

```

Ти маєш безліч запитань,

А відповідь одна:

Шлях — просто перед тобою,

Провідник — чекає.

```

165. Не кажи про себе зле

```

Do not speak ill of yourself.

The world around you

Will always gladly do that

On your behalf.

```

```

Не кажи про себе зле.

Навколишній світ

Завжди радо зробить це

Замість тебе.

```

166. Усмішка доставляє

```

An outer smile carries

Today’s earthly dawn to Heaven.

An inner smile carries

Tomorrow’s Heavenly sun to earth.

```

```

Зовнішня усмішка доставляє

Сьогоднішню зорю землі на Небеса.

Внутрішня усмішка доставляє

Завтрашнє сонце Небес на землю.

```

167. Ніколи не забувай одного

```

Never forget one thing:

The Ultimate Truth is your friend

And not your enemy.

```

```

Ніколи не забувай одного:

Найвища Істина — твій друг,

А не ворог. ```

168. Цілком помилявся

```

I was totally mistaken

When I thought I loved God

Unconditionally.

I was completely mistaken

When I thought God did not need me

At all.

```

```

Я цілком помилявся,

Коли гадав, що люблю Бога

Безумовно.

Я цілком помилявся,

Коли гадав, що не потрібен Богові

Нітрохи.

```

169. Навчатися тільки одного

```

Every day there is only

One thing to learn:

How to be honestly happy.

```

```

Щодня

Слід навчатися тільки одного —

Як бути справді щасливим. ```

170. Два зайві запитання

```

Two unnecessary questions:

Does God love me?

Do I need God?

```

```

Два зайві запитання:

Чи любить мене Бог?

Чи потрібен мені Бог? ```

171. Бог хоче знати

```

God does not want to know

Why I cry,

But He does want to know

Why I do not smile.

```

```

Бог не хоче знати,

Чому я плачу,

Але Він дуже хоче знати,

Чому я не усміхаюся.

```

172. Голод та бенкет

```

What is success?

My expansion-hunger.

What is progress?

My perfection-feast.

```

```

Що таке успіх?

Мій дедалі більший голод.

Що таке прогрес?

Мій бенкет-досконалість.

```

173. Найбільший внесок

```

The great contribution

Of the human life:

Mind over matter.

The supreme contribution

Of the divine life:

Heart over mind.

```

```

Розум понад матерією —

Це великий внесок

Людського життя.

Серце понад розумом —

Це найбільший внесок

Божественного життя.

```

174. Лише два супершляхи

```

There are only two superior ways

To realise God:

My life’s surrender-way

And my heart’s gratitude-way.

```

```

Є лише два супершляхи

До усвідомлення Бога:

Шлях зречення мого життя

Й шлях вдячності мого серця.

```

175. Лев задоволення та олень устремління

```

Satisfaction-lion

Will have to postpone its momentous visit

Because aspiration-deer

Has not yet started its journey.

```

```

Левові задоволення

Доведеться відкласти свій високий візит,

Бо олень устремління

Ще не вирушив у свою подорож.

```

176. Що я міг би зробити для Бога

```

I shall see

What I can do for God

Since I am not doing

Anything worthwhile for man.

```

```

Я поміркую,

Що я міг би зробити для Бога,

Бо для людини я не роблю

Нічого путнього.

```

177. Дипломатичне усунення

```

Since each thought

Is an atomic power,

You can give each thought

A diplomatic death.

```

```

З огляду на те, що кожна думка —

Це атомна енергія,

Ти можеш усунути кожну з них

Дипломатичним методом.

```

178. Два давні загальні запитання

```

Two ancient universal questions:

How can I realise God

Immediately?

Is unconditional surrender

Ever possible?

```

```

Два давні загальні запитання:

Як усвідомити Бога

Негайно?

Безумовне зречення —

Чи можливо таке? ```

179. Нарешті моє серце кинуло виклик

```

At last my heart

Has challenged my mind,

Not to defeat it

But to transform it.

```

```

Нарешті моє серце

Кинуло виклик моєму розуму —

Не заради його поразки,

А заради його преображення.

```

180. Доступні повсякчас

```

God may not be always available,

But God’s Compassion-Sea

And Forgiveness-Sky

Are always available.

```

```

Бог, можливо, не завжди доступний.

Проте Боже Море-Співчуття

Й Боже Небо-Прощення

Доступні повсякчас.

```

181. Дві спадкові вади

```

Two disasters he has inherited

From his many ignorance-lives:

A doubting mind

And

An unaspiring heart.

```

```

Від своїх численних життів у невігластві

Він успадкував дві вади:

Розум, що сумнівається,

Та

Серце, що не прагне. ```

182. Серце, що підноситься до Бога

```

What I need is

A God-climbing heart

And not

A God-manufacturing mind.

```

```

Не розум,

Що фабрикує Бога,

А серце, що підноситься до Бога, —

Ось що мені потрібно.

```

183. Тільки двоє тих, що люблять реальність

```

There are only two reality-lovers:

One is God

The Immortal Singer;

The other is God

The Eternal Listener.

```

```

Є тільки двоє тих, що люблять реальність:

Один — Бог,

Безсмертний Співець.

Другий — Бог,

Вічний Слухач. ```

184. Попри те, що Бог безмежний

```

Although God is infinite,

He prefers to live

Inside man’s tiny heart-nest.

```

```

Попри те, що Бог — безмежний,

За оселю

Він обирає крихітне гніздо людського серця. ```

185. Бог просить, щоб я віддав Йому

```

God asks me to give Him

The things that I myself

Do not at all care for:

My imperfections.

```

```

Бог просить, щоб я віддав Йому

Те, що мене самого

Анітрохи не цікавить, —

Мої недосконалості.

```

186. Вічні й нескінченні запитання

```

Man has his Eternity’s

Infinite questions.

God has His Immortality’s

Only answer:

Oneness-embrace.

```

```

Людина має вічні

Й нескінченні запитання.

Бог має єдину

Й безсмертну відповідь:

Обійми-єдність. ```

187. Два тверді переконання

```

True, God has not given me

Everything,

But He has given me

Two firm convictions:

He loves me

No matter what I do;

I shall need Him

No matter what I become.

```

```

Так, Бог дав мені

Не все.

Але Він дав мені

Два тверді переконання:

Він любить мене,

Що б я не чинив;

Він буде потрібний мені,

Ким би я не став.

```

188. Віра змінить його майбутнє

```

Sincerity

Changed my past

Slowly and steadily.

Determination

Is changing my present

Powerfully and convincingly.

Faith

Will change my future

Amazingly and permanently.

```

```

Щирість

Повільно й поступово

Змінила його минуле.

Визначеність

Потужно й переконливо

Змінює його теперішнє.

Віра

Дивовижно й надійно

Змінить його майбутнє.

```

189. Бог не сміється

```

God does not laugh at our prayers,

No matter how insincere they are.

But God does laugh when we think and feel

That our prayers will never be answered.

```

```

Бог не сміється над нашими молитвами,

Якими б нещирими вони не були.

Утім, Бог таки сміється, коли ми думаємо й відчуваємо,

Що на наші молитви ніколи не буде відповіді.

```

190. Моє непевне життя-молитва

```

My dubious prayer-life

May not satisfy God,

But my glowing surrender-heart

Will always satisfy God.

```

```

Моє непевне життя-молитва,

Може не задовольнити Бога.

А моє ясне серце-зречення

Задовольнятиме Бога завжди.

```

191. Сини світанку співали

```

The sons of morning sang

And reminded me of God the Power.

The daughters of evening sang

And reminded me of God the Peace.

```

```

Сини світанку співали

Й нагадали мені про Бога-Енергію.

Дочки надвечір'я співали

Й нагадали мені про Бога-Спокій.

```

192. Бог любить нас

```

God loves us

Even after we have failed Him.

We need God

Even after we have realised Him.

```

```

Бог любить нас

Навіть після того, як ми підвели Його.

Бог потрібний нам

Навіть після того, як ми усвідомили Його.

```

193. Його “Чому?” та “Як?”

```

I came from God

To learn the meaning

Of His “Why?”

I shall go back to God

After I have learnt the meaning

Of His “How?”

```

```

Я прийшов від Бога,

Щоб дізнатися значення

Його “Чому?”.

Я повернуся до Бога,

Коли дізнаюся значення

Його “Як?”.

```

194. Його сльози

```

Mine are not the tears

Of disappointed expectation.

Mine are the tears

Of unexpected inner joy.

```

```

Його сльози — не сльози

Несправджених сподівань.

Його сльози — це сльози

Несподіваної внутрішньої радості.

```

195. Цілком розгубився

```

The world is completely lost

Between your manifested stupidity

And your unmanifested divinity.

```

```

Світ цілком розгубився

Між твоєю очевидною безглуздістю

І твоєю непроявленою божественністю. ```

196. Єдина відповідь

```

There are countless questions

About God,

But only one answer:

God is His own Eternity’s

Satisfaction-distribution.

```

```

Запитанням про Бога

Немає кінця,

Але відповідь — одна:

Бог — це розповсюджувач

Його Вічної Задоволеності. ```

197. Устремління без присвяти

```

Aspiration without dedication

Is like a slow runner

Who knows where the goal is

But is bound to arrive shockingly late.

```

```

Устремління без присвяти —

Немов повільний бігун, який знає, де ціль,

Однак приречений прибути туди

З жахливим запізненням.

```

198. Священне серце місяця

```

The sacred heart of the moon

Comes from the secret Smile of God.

The sacred breath of the sun

Comes from the open Dance of God.

```

```

Священне серце місяця

Походить від таємної Усмішки Бога.

Священне дихання сонця

Походить від відкритого Танцю Бога.

```

199. Два запитання без відповіді

```

Two are the questions

That I do not know how to answer:

Does God actually need me?

What will happen

If I become another God?

```

```

Є два запитання,

На які я не знаю як відповісти:

Невже я справді потрібен Богові?

А що буде,

Коли я стану ще одним Богом? ```

200. Колись

```

Someday God will forgive me.

It may be soon.

Someday I shall satisfy God.

It may take a little time.

```

```

Колись Бог простить мене.

Це може бути вже незабаром.

Колись я порадую Бога.

Це, либонь, займе трохи часу.

```

201. Мені вкрай потрібні три речі

```

I need three things desperately:

An ancient heart,

A modern arm

And an ultra modern-eye.

```

```

Мені вкрай потрібні три речі:

Древнє серце,

Сучасні руки

Та ультрасучасні очі.

```

202. Одне дихання охочості

```

A willing breath

Sees the Face of God.

A surrendering life

Becomes the heart of God.

```

```

Одне дихання охочості

Бачило Боже Обличчя.

Одне життя-зречення

Стало Божим Серцем.

```

203. Тому, що я шукач істини

```

Because I am a truth-seeker

My future flows towards me.

Because I am a God-lover

I live in my Eternal Now.

```

```

Тому, що я шукач істини,

Майбутнє пливе мені назустріч.

Тому, що я люблю Бога,

Я живу у Вічному Тепер.

```

204. Зроби свій вибір!

```

Take your choice!

Either allow God

To sit inside your head

Or go and sit

At God’s Forgiveness-Feet.

```

```

Зроби свій вибір!

Дозволь Богові

Зайняти місце у твоїй голові

Або йди і сядь

Біля Божих Стіп-Прощення. ```

205. Два неймовірні явища

```

Two incredible facts:

God was chasing away my desire-tiger.

My doubting mind was untiringly

Following God.

```

```

Два неймовірні явища:

Бог переслідував тигра моїх бажань;

Мій розум-сумнів невтомно

Йшов услід за Богом.

```

206. Правильна й неправильна молитви

```

“God, give me!”

This is a wrong and improper prayer.

“God, take me!”

This is a right and proper prayer.

```

```

“Боже, дай мені!” —

Така молитва неправильна, неналежна.

“Боже, візьми мене!” —

Така молитва правильна і доречна.

```

207. Бог-Любов

```

We pray to God the Power,

But God the Lover

Answers our prayers.

```

```

Ми молимося Богу-Могутності,

Але відповідає на наші молитви

Бог-Любов. ```

Додаток — Видання _207 полум‘яних квіток_, 1985

Два видання 207 полум‘яних квіток є чинними, обидва опубліковані у видавництві «Аґні Пресс» у лютому 1985 року. Одне видання містить на обкладинці малюнок троянди, який виконав Шрі Чинмой, інше — малюнок у стилі «Джарна Кала», датований «вересень 1975». Видання з малюнком у стилі «Джарна Кала» має незначну відмінність у тому, що малюнок розміщено внизу.

3. Твій подарунок-щастя

```

З усіх подарунків,

Які ти підносив Богові,

Твій подарунок-щастя

Для Нього найдорожчий. ```

104. Мріяти й любити

```

Мріючи,

Він любий Богові

Постійно.

Люблячи,

Він любить Бога

Безумовно.

```

133. Життя, незалежне від обставин

```

Спочатку

Життя, незалежне від обставин, —

Це поле бою.

Та зрештою

Життя, незалежне від обставин,

Стає ігровим майданчиком. ```

146. Його старовинне серце говорить йому

```

Його старовинне серце говорить йому,

Що Бог прекрасний плюс могутній.

Його сучасний розум говорить йому,

Що Бог або незбагненний, або сумнівний. ```

188. Віра змінить його майбутнє

```

Щирість

Повільно й поступово

Змінила його минуле.

Визначеність

Потужно й переконливо

Змінює його теперішнє.

Віра

Дивовижно й надійно

Змінить його майбутнє.

```

194. Його сльози

```

Його сльози — не сльози

Несправджених сподівань.

Його сльози — це сльози

Несподіваної внутрішньої радості. ```

202. Одне дихання охочості

```

Одне дихання охочості

Бачило Боже Обличчя.

Одне життя-зречення

Стало Божим Серцем. ```

203. Тому, що я шукач істини

```

Тому, що я шукач істини,

Майбутнє пливе мені назустріч.

Тому, що я люблю Бога,

Я живу у Вічному Тепер. ```

Примітка видавця

Ймовірно, що вірші, які спеціально обрав Шрі Чинмой, спочатку були пронумеровані так:

Poem 1, FF 7217

Poem 2, FF 734

Poem 3, FF 9205

Poem 4, FF 9439

Poem 5, FF 7099

Poem 6, FF 6651

Poem 7, FF 6700

Poem 8, FF 4001

Poem 9, FF 5024

Poem 10, FF 17

Poem 11, FF 84

Poem 12, FF 93

Poem 13, FF 96

Poem 14, FF 128

Poem 15, FF 150

Poem 16, FF 152

Poem 17, FF 202

Poem 18, FF 221

Poem 19, FF 212

Poem 20, FF 210

Poem 21, FF 201

Poem 22, FF 256

Poem 23, FF 9924

Poem 24, FF 298

Poem 25, FF 524

Poem 26, FF 318

Poem 27, FF 335

Poem 28, FF 361

Poem 29, FF 9300

Poem 30, FF 612

Poem 31, FF 419

Poem 32, FF 526

Poem 33, FF 421

Poem 34, FF 440

Poem 35, FF 444

Poem 36, FF 455

Poem 37, FF 487

Poem 38, FF 527

Poem 39, FF 538

Poem 40, FF 554

Poem 41, FF 536

Poem 42, FF 586

Poem 43, FF 628

Poem 44, FF 665

Poem 45, FF 737

Poem 46, FF 721

Poem 47, FF 661

Poem 48, FF 682

Poem 49, FF 716

Poem 50, FF 730

Poem 51, FF 849

Poem 52, FF 887

Poem 53, FF 744

Poem 54, FF 915

Poem 55, FF 928

Poem 56, FF 939

Poem 57, FF 1012

Poem 58, FF 935

Poem 59, FF 941

Poem 60, FF 1028

Poem 61, FF 1094

Poem 62, FF 1235

Poem 63, FF 1179

Poem 64, FF 1098

Poem 65, FF 1255

Poem 66, FF 1303

Poem 67, FF 1318

Poem 68, FF 1328

Poem 69, FF 9770

Poem 70, FF 6018

Poem 71, FF 6595

Poem 72, FF 9668

Poem 73, FF 1436

Poem 74, FF 1507

Poem 75, FF 1517

Poem 76, FF 1548

Poem 77, FF 1566

Poem 78, FF 1598

Poem 79, FF 1661

Poem 80, FF 1699

Poem 81, FF 1717

Poem 82, FF 1600

Poem 83, FF 1613

Poem 84, FF 1891

Poem 85, FF 1890

Poem 86, FF 1900

Poem 87, FF 1945

Poem 88, FF 1948

Poem 89, FF 1966

Poem 90, FF 2015

Poem 91, FF 2017

Poem 92, FF 2092

Poem 93, FF 2100

Poem 94, FF 2140

Poem 95, FF 2198

Poem 96, FF 2203

Poem 97, FF 2037

Poem 98, FF 2045

Poem 99, FF 9821

Poem 100, FF 2058

Poem 101, FF 2209

Poem 102, FF 2388

Poem 103, FF 2321

Poem 104, FF 2371

Poem 105, FF 2400

Poem 106, FF 2411

Poem 107, FF 2533

Poem 108, FF 2567

Poem 109, FF 2602

Poem 110, FF 2650

Poem 111, FF 2700

Poem 112, FF 2701

Poem 113, FF 2756

Poem 114, FF 2841

Poem 115, FF 2861

Poem 116, FF 2921

Poem 117, FF 2928

Poem 118, FF 2952

Poem 119, FF 2973

Poem 120, FF 3074

Poem 121, FF 3095

Poem 122, FF 3110

Poem 123, FF 3249

Poem 124, FF 7264

Poem 125, FF 3393 and FF 3394

Poem 126, FF 6961

Poem 127, FF 3462

Poem 128, FF 3616

Poem 129, FF 3681

Poem 130, FF 3738

Poem 131, FF 3754

Poem 132, FF 3785

Poem 133, FF 3770

Poem 134, FF 3872

Poem 135, FF 3874

Poem 136, FF 3966

Poem 137, FF 4013

Poem 138, FF 4032

Poem 139, FF 4052

Poem 140, FF 4110

Poem 141, FF 4115

Poem 142, FF 4315

Poem 143, FF 4427

Poem 144, FF 4401

Poem 145, FF 4423

Poem 146, FF 4639

Poem 147, FF 4677

Poem 148, FF 4681

Poem 149, FF 4701

Poem 150, FF 4875

Poem 151, FF 5002

Poem 152, FF 4901

Poem 153, FF 4988

Poem 154, FF 5225

Poem 155, FF 5357

Poem 156, FF 5479

Poem 157, FF 5655

Poem 158, FF 5695

Poem 159, FF 5741

Poem 160, FF 5762

Poem 161, FF 6160

Poem 162, FF 5123

Poem 163, FF 5931

Poem 164, FF 6301

Poem 165, FF 6314

Poem 166, FF 6414

Poem 167, FF 6740

Poem 168, FF 6831

Poem 169, FF 6947

Poem 170, FF 6969

Poem 171, FF 7296

Poem 172, FF 7404

Poem 173, FF 7320

Poem 174, FF 7018

Poem 175, FF 7054

Poem 176, FF 7582

Poem 177, FF 7610

Poem 178, FF 7633

Poem 179, FF 7735

Poem 180, FF 7843

Poem 181, FF 7069

Poem 182, FF 7080

Poem 183, FF 7089

Poem 184, FF 7573

Poem 185, FF 7149

Poem 186, FF 8120

Poem 187, FF 8200

Poem 188, FF 3815

Poem 189, FF 8294

Poem 190, Not found

Poem 191, FF 8394

Poem 192, FF 8681

Poem 193, FF 8470

Poem 194, FF 8880

Poem 195, FF 8929

Poem 196, FF 8981

Poem 197, FF 9027

Poem 198, FF 9517

Poem 199, FF 9629

Poem 200, FF 2426

Poem 201, FF 1798

Poem 202, FF 1439

Poem 203, FF 1344

Poem 204, FF 1327

Poem 205, FF 1247

Poem 206, FF 9928

Poem 207, FF 3732

From:Шрі Чинмой,Полум'яні квітки, Agni Press, 1985
Sourced from https://ua.srichinmoylibrary.com/ffp