7.

```

“My Lord, what is the difference between human love and divine love?”

“My child, the difference between human love and divine love is very simple:

Human love desperately needs.

Divine love abundantly feeds.”

```

```

“Мій Господи, в чому відмінність між людською й божественною любов'ю?”

“Моє дитя, відмінність між людською й божественною любов'ю дуже проста:

Людська любов відчайдушно потребує;

Божественна любов щедро годує”.

```

From:Шрі Чинмой,Таємниці мого Господа розкрито, Herder and Herder, 1971
Sourced from https://ua.srichinmoylibrary.com/lsr