85.

```

“My Lord, after all, I am a human being.

Once in a while I have to take the side of the human beings as well.”

“My child, take as many times as you want to take their side.

I enjoy both your wild ignorance and your wide wisdom.”

“My Lord, here is my question.

On behalf of my brothers and sisters I am asking You this question.

Why are You so inaccessible?

Why don’t You make it easy for my endless brothers and sisters to realise You?

You know well how hard it is for them to come to You.

Even to think of You is so difficult for them.”

“My child, O humanity’s advocate, since I don’t have any advocate of My own, I have to play the role of My advocate.

My child, I agree with you that it is difficult for your countless brothers and sisters to come up to Me, to My transcendental-Height.

It is difficult for them even to think of Me.

Now you have to agree with Me.

Just because it is difficult for them to come up to Me, I have not come to them?

Have I not entered into their abysmal ignorance?

Where am I now?

I am now in their climbing aspiration.

Where shall I be?

I shall be in their glowing realisation.

And finally where shall I be?

I shall be in their fulfilling manifestation.

And since it is difficult for them to think of Me, I think of them constantly.

O humanity’s advocate, do you agree with Me?”

“O humanity’s Salvation, now I know why I tell that Thou art Great and Thou art Good.”

```

```

“Мій Господи, хай там що, а я — людська істота.

Інколи я повинен ставати і на бік людей”.

“Моє дитя, ставай на їхній бік скільки тобі завгодно.

Я насолоджуюся як твоїм нестримним невіглаством, так і твоєю глибокою мудрістю”.

“Мій Господи, ось моє запитання.

Від імені своїх братів і сестер я задаю Тобі запитання:

Xому Ти такий недосяжний?

Чому б Тобі не полегшити численним моїм братам і сестрам їх усвідомлення Тебе?

Ти добре знаєш, як їм важко прийти до Тебе. Навіть думати про Тебе — це так складно для них”.

“Моє дитя, о адвокате людства, позаяк Я не маю адвоката, то Мені доведеться Самому виконувати його роль.

Моє дитя, Я згідний, що численним твоїм братам і сестрам складно прийти до Мене, вийти на Мою трансцендентальну Висоту.

Їм навіть складно думати про Мене.

А тепер тобі доведеться погодитися зі Мною.

Лише тому, що їм складно прийти до Мене, невже Я не спускався до них?

Невже Я не входив у їх бездонне невігластво?

Де Я зараз?

Зараз Я перебуваю в їхньому стремлінні, що зростає.

Де Я буду потім?

Потім Я буду в їхньому ясному усвідомленні.

А де Я буду врешті-решт?

Урешті-решт Я буду у здійсненні їхнього проявляння.

І оскільки їм складно думати про Мене, Я думаю про них постійно.

О адвокате людства, чи згідний ти зі Мною?”

“О Спасителю людства, тепер я знаю, чому кажу, що Ти — великий, Ти — добрий”.

```

From:Шрі Чинмой,Таємниці мого Господа розкрито, Herder and Herder, 1971
Sourced from https://ua.srichinmoylibrary.com/lsr