Частина 1 (молитви 1-24)

Перші 24 молитви цієї книги були запропоновані Шрі Чинмоєм деяким його японським учням 18 грудня 1987 року під час Різдвяної подорожі до Японії.

1.

My Lord Supreme,
May I see Your Beauty's Eye
And
Feel Your Duty's Heart
Everywhere —
Wherever I go.


Мій Всевишній Господи,
Дозволь мені бачити
Око Твоєї Краси
І відчувати Серце Твого Обов’язку
Усюди, де б я не йшов.

2.

My Lord Supreme,
I know, I know
That my present difficulties
Will soon be removed
By Your infinite Compassion-Light
And
Your Illumination-Salvation.


Мій Всевишній Господи,
Я знаю, я знаю,
Що мої теперішні труднощі
Незабаром будуть усунені
Твоїм безмежним
Світлом-Співчуттям
І твоїм
Спасінням-Просвітлінням.

3.

My Lord Beloved Supreme,
May I keep my heart-door open,
Wide open,
Every hour, every minute
And every second
For You to enter
With Your Compassion infinite
And play all the time
Inside my heart-garden.


Мій Любий Всевишній Господи,
Нехай щогодини, щохвилини
Й щосекунди
Двері мого серця будуть відчинені,
Настіж відчинені,
Щоб із Своїм безмежним Співчуттям
Ти міг прийти
І гратися
У саду мого серця весь час.

4.

My Lord Supreme,
May my curiosity about spirituality
Come to an end.
May my heart's sleepless hunger for You
Come to the fore
And make You feel that I am all ready
For You, only for You.


Мій Всевишній Господи,
Нехай моя допитливість
Щодо духовності припиниться.
Нехай невгамовна спрага
Мого серця за Тобою
Вийде на передній план
І дасть Тобі відчути,
Що я тепер цілком
Для Тебе, лише для Тебе.

5.

My Lord Beloved Supreme,
In my previous incarnations
I pleased You
With my life's strict discipline-light.
In this incarnation
I would like to please You
With my heart's sleepless surrender-delight
To Your Vision transcendental
And
Your manifestation universal.


Мій Любий Всевишній Господи,
У своїх минулих інкарнаціях
Я радував Тебе
Світлом суворої дисципліни
Мого життя.
У теперішній інкарнації
Я б хотів порадувати Тебе
Торжеством безсонного відречення Мого серця
Перед Твоїм трансцендентальним Баченням та
Твоїм універсальним проявленням.

6.

My Lord Beloved Supreme,
My heart's mounting cries
And
My life's spreading smiles
Are my sacred gifts
Which I am placing
At Your Compassion-Feet
So that at every moment
I can please You
And fulfil You
In Your own Way.


Мій Любий Всевишній Господи,
Все більший поклик мого серця
Й
Все ширша усмішка мого життя —
Це мої священні дари,
Які я кладу
До Твоїх Стоп-Співчуття,
Щоб щомиті
Радувати Тебе
Й здійснювати Тебе
Так, як Ти того бажаєш.

7.

My Lord Supreme,
I have given You this time
Bravely
What I have long cherished:
My mind of confusion-night.
In return, You have given me
What You eternally are:
Your Heart's Compassion-Illumination,
Compassion-Perfection
And
Compassion-Satisfaction.


Мій Всевишній Господи,
Цього разу я віддаю Тобі
Залюбки
Те, що так довго плекав —
Ніч-збентеження мого розуму.
Ти, натомість, даєш мені
Те, чим одвічно Ти є —
Співчуття-Просвітління,
Співчуття-Вдосконалення
Й Співчуття-Задоволення
Твого Серця.

8.

My Lord Supreme,
In my previous incarnations,
My hungry heart used to cry and cry
For Your Compassion-Nectar.
In this incarnation,
My life is smiling sleeplessly
At Your Compassion-Heart,
At Your Perfection-Feet
And
At Your Oneness-fulfilled Heart-Home.


Мій Всевишній Господи,
У моїх минулих інкарнаціях
Моє спрагле серце
Плакало й плакало
За Нектаром Твого Співчуття.
У моїй теперішній інкарнації
Моє життя невтомно усміхається
Твоєму Серцю-Співчуттю,
Твоїм Стопам-Досконалості
Й
Твоєму Дому —
Серцю, сповненому Єдності.

9.

My Lord Supreme,
In my previous life You wanted me
To be materially successful
And earthly great.
Therefore, You placed me into
A royal family.
But in this incarnation
You are telling me
That to be spiritually rich
Is the most important thing.
If I can be spiritually rich,
Only then will I be able to please You
Most satisfactorily.
My Lord, may Thy Will be fulfilled
As soon as possible in and through me.


Мій Всевишній Господи,
У моєму минулому житті
Ти бажав, щоб я
Був матеріально успішним
Та по-земному великим.
Тому Ти послав мене
У королівську сім’ю.
А у теперішній інкарнації
Ти говориш мені,
Що найважливіше —
Бути багатим духовно.
Лише багатий духовно,
Я зможу радувати Тебе
Якнайкраще.
Мій Господи, нехай якнайшвидше Здійсниться Твоя Воля
У мені й через мене.

10.

My Lord Supreme,
You have removed my mind's doubts,
My mind's confusion-darkness
And
My mind's anxiety-clouds.
You have replaced them
With climbing aspiration-cries,
With glowing dedication-smiles
And
With Your ever-fulfilling Love and Joy.


Мій Всевишній Господи,
Ти розвіяв сумніви мого Розуму,
Темряву безладу
Й хмари тривоги у ньому.
Ти замінив їх
Зростаючим
Покликом-стремлінням,
Сяючою усмішкою присвяти
І Своїми всездійсненними
Любов’ю й Радістю.

11.

My Lord Supreme,
The time has come for me
To please You in Your own Way-
To make my surrender and oneness
Complete
In my own secret and sacred heart-room
And
To become a choice instrument of Yours.


Мій Всевишній Господи,
Настав мій час радувати Тебе так,
Як Ти того бажаєш:
Зробити довершеними
Відречення й єдність
У таємній священній
Кімнаті мого серця
Та
Стати Твоїм вибраним
Інструментом.

12.

My Lord Supreme,
My unconscious fear of You
Takes me away from You,
But my conscious faith in You
And
My conscious love for You
Not only bring me back to You
But also make me feel
That Your Compassion-Light
Is closer than the closest.
Soon You will make me feel
That throughout Eternity
Your Compassion and my surrender
Will be inseparable friends
For Your complete Satisfaction
And my complete fulfilment.


Мій Всевишній Господи,
Мій неусвідомлений страх перед Тобою
Віддаляє мене від Тебе,
Та моя усвідомлена віра у Тебе
Й
Моя усвідомлена любов до Тебе
Не лише повертають мене до Тебе,
А й змушують відчувати,
Що Твоє Світло-Співчуття
Дуже близько.
Незабаром Ти даси мені відчути,
Що Твоє Співчуття
Та моє відречення
Будуть нерозлучними друзями
Навіки-віків
Заради Твого Задоволення
Й мого повного здійснення.

13.

My Lord Supreme,
You have given me
A mind that longs for Truth,
Your Truth,
For You as the Truth Supreme.
My Lord Supreme,
You have given me
A heart that cries for Your Heart,
Only Your Heart.
You have made me feel
That my tiny drop-heart
Will eventually become one,
Inseparably one,
With Your larger than the largest
Compassion-flooded Ocean of Delight.
My Lord Supreme,
With Your infinite Compassion
You are making me feel
This Truth sublime, illumining
And all-fulfilling.


Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені
Розум, що прагне Істини,
Твоєї Істини,
Тебе як Всевишньої Істини.
Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені
Серце, що кличе Твоє Серце,
Тільки Твоє Серце.
Ти дав мені відчути,
Що моє маленьке серце-крапля
Зрештою стане єдиним,
Неподільно єдиним
З Твоїм велетенським Океаном,
Сповненим Захвату й Співчуття.
Мій Всевишній Господи,
Із безмежним Співчуттям
Ти даєш мені відчути,
Що ця Істина велична, осяйна
Та всездійсненна.

14.

My sweet Father-Lord,
Where are You?
How is it that I cannot see You
All the time,
Or at least when I want to see You?
"My sweet child,
Your soul and I play hide-and-seek.
We enjoy this game immensely.
Now is the time for you to seek Me
And for Me to hide.
But soon you will try to hide from Me
And I will seek you out.
Then we shall end
Our hide-and-seek game.
I shall transform your little,
Earthly life-plant
Into a Heavenly-blossomed life-tree."


“Мій солодкий Господи-Отче,
Де Ти?
Як так відбувається, що я не бачу
Тебе весь час
Або принаймні тоді, коли я хочу
Бачити Тебе?”
“Моє солодке дитя,
Твоя душа і Я граємо в хованки.
Ми отримуємо величезну
Насолоду від цієї гри.
Тепер твоя черга шукати Мене,
А Моя — ховатися.
Згодом ти намагатимешся сховатися
Від Мене, а Я шукатиму тебе.
Потім ми закінчимо
Нашу гру в хованки.
Я перетворю твоє земне життя
Малого саджанця
На Небесне життя квітучого дерева”.