30.

Good it is, to receive peace from the world.
Better it is, to give peace to the world.
Best, by far the best,
it is to become the peace of the world.


Отримувати спокій від світу — добре.
Давати спокій світові — краще.
Стати спокоєм світу — найкраще,
Найкраще понад усе.

31.

Peace
is for the self-doubt renouncer,
and not the self-doubt enjoyer.


Спокій
Існує для того, хто зрікся сумніватися у собі,
А не для того, хто любується сумнівами у собі.

32.

Twice I get peace.
Once I get peace when my heart cries,
inside my breath, with love.
Once I get peace when my soul smiles,
through my life, with light.


Я отримую спокій двічі:
Один раз я отримую спокій,
Коли всередині мого дихання
З любов'ю кличе моє серце;
Другий раз я отримую спокій,
Коли через моє життя
Світло усміхається моя душа.

33.

In Heaven, peace has another name: light.
On earth, peace has another name: love.


Світло — ще одне ім'я спокою на Небесах.
Любов — ще одне ім'я спокою на землі.

34.

Peace of the compromising minds is mortal.
Peace of the sacrificing hearts is immortal.


Спокій компромісу розумів недовговічний.
Спокій жертовних сердець безсмертний.

35.

My peace-empty mind embarrasses my soul.
My peace-plenty heart gladdens my soul.


Мій неспокійний розум бентежить мою душу.
Моє залите спокоєм серце тішить мою душу.

36.

If you have inner peace,
nobody can force you
to be a slave to the outer reality.


Якщо ти маєш внутрішній спокій,
Ніхто не змусить тебе
Бути рабом зовнішньої реальності.

37.

Patience, patience, patience.
What you need is patience.
In the heart of your patience
you will discover peace-blooms
and satisfaction-blossoms.


Терпіння, терпіння, терпіння.
Терпіння — те, що тобі необхідно.
У серці свого терпіння
Ти виявиш бутони спокою
І квіти задоволення.

38.

My soul is still very much in shock
to see that my life can live without peace.


Побачивши, що моє життя обходиться без спокою,
Моя душа досі перебуває у глибокому шоці.

39.

A heart of peace-abundance
can never be soiled and foiled.


Переповнене спокоєм серце
Ніколи не забрудниться й не зіб'ється зі шляху.

40.

God claims you to be His own
not for what you have,
but for what you are: peace.


Бог вважає тебе своїм близьким
Не за те, що ти маєш,
А за те, чим ти є, —
Спокоєм.

41.

Peace
does not want to be
the harbinger of your life's evening.


Спокій
Не хоче бути
Провісником смеркання твого життя.

42.

Peace
is the harbinger
of eternal childhood.


Спокій —
Це провісник
Вічного дитинства.

43.

Without being recommended by peace,
God never grants me an interview.


Поки я не матиму рекомендації від спокою,
Бог ніколи не дасть мені інтерв'ю.

44.

Suspicion and illusion
are never invited
to join the peace-party.


Підозра й ілюзія
Ніколи не отримують запрошення
На вечірки спокою.