45.

If your heart does not have a peace-passport,
then you will not be allowed to enter
into God's Peace-Kingdom.


Якщо твоє серце не має паспорта-спокою,
Тебе не пропустять
У Королівство Спокою Бога.

46.

Peace-dreamer I was.
Peace-lover I am.
Peace-giver I shall eventually become.


Я був тим, хто мріє про спокій.
Я є тим, хто любить спокій.
Я стану, врешті-решт, тим, хто дає спокій.

47.

Peace
is the greatest triumph
of my heart's universal oneness.


Спокій —
Це найбільший тріумф
Мого серця-єдності із Всесвітом.

48.

Love lives in my heart's hope.
Peace lives in my soul's promise.


Любов живе у надії мого серця.
Спокій живе у обіцянці моєї душі.

49.

Peace
I receive
from my heart's streaming tears
when I pray.


Я отримую
Спокій
У стрімких сльозах мого серця,
Коли молюся.

50.

Peace
I receive
from my soul's beaming smiles
when I meditate.


Я отримую
Спокій
У променистих усмішках моєї душі,
Коли медитую.

51.

How can you have even an iota of peace
if you do not catch your ego-thief?


Як ти можеш мати хоч йоту спокою,
Якщо не упіймав злодія — своє его?

52.

A mind of peace
is a full harvest of opportunities.


Спокійний розум —
Це щедрий урожай можливостей.

53.

The real in me longs for peace.
The unreal in me longs for power.


Реальне у мені жадає спокою.
Нереальне у мені жадає могутності.

54.

Peace
is not a complicated foreign word
that is difficult to learn.


Спокій —
Не складне іноземне слово,
Що важко вивчити.

55.

Do not squander time.
Pray and meditate
if you really need peace in your mind,
peace in your heart,
peace in your life.


Не витрачай час намарно.
Молись і медитуй,
Якщо тобі дійсно необхідний
Спокій у розумі,
Спокій у серці,
Спокій у твоєму житті.

56.

Yesterday,
peace was my aspiration-journey.


Подорож-устремління
Була моїм спокоєм
Учора.

57.

Today,
peace is my realisation-destination.


Усвідомлення свого призначення —
Мій спокій
Сьогодні.

58.

Tomorrow,
peace will be my perfection-manifestation.


Проявлення досконалості
Буде моїм спокоєм
Завтра.

59.

Eagerness
brings an iota of peace into
my searching mind.


Завзяття
Приносить краплю спокою
Моєму розуму, що у пошуках.