Мої вранішні молитви душі і тіла, частина 16

Return to the table of contents

1 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May I be a heart-cry in my inner life
For You
And may I be a life-smile in my outer life
For You.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай я буду плачем серця в моєму внутрішньому житті
Для Тебе
І нехай я буду усмішкою життя в моєму зовнішньому житті
Для Тебе.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

1 вересня 2000 року, 10 год 18 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 600 фунтів (272 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

3 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
A real God-seeker’s life
Is
A God-manifestation-fulfilment-promise.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Життя справжнього шукача Бога —
Це
Обіцянка здійснювати і проявляти Бога.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

3 вересня 2000 року, 7 год 30 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 600 фунтів (272 кг), у положенні сидячи.

3 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Only inside a self-giving heart
Is the home of peace.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Тільки в серці самовіддачі —
Домівка спокою.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

3 вересня 2000 року, 7 год 51 хв. Перед тим як підняти гантелю, 800 фунтів (363 кг), у положенні лежачи.

3 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Only when I sincerely
Love and serve the world
Do You allow my life to blossom
In Your own Heart-Garden.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Лише тоді, коли я щиро
Люблю світ і служу світові,
Ти дозволяєш моєму життю квітнути
В Саду Твого Серця.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

3 вересня 2000 року, 7 год 40 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

4 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my life, my heart
And my breath
Be made of my God-gratitude-tears.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай моє життя, моє серце
І моє дихання
Будуть зроблені з моїх сліз вдячності Богові.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

4 вересня 2000 року, 22 год 51 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 610 фунтів (277 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

5 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
When my mind prays to You
And when my mind thinks of You
Most sincerely,
It sees ignorance-darkness-night-abyss
Nowhere.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Коли мій розум молиться Тобі
Й коли мій розум думає про Тебе
Щиро-прещиро,
Він не бачить ніде
Ночі-безодні темряви невігластва.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 вересня 2000 року, 17 год 55 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 610 фунтів (277 кг), у положенні сидячи.

5 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
I am so fortunate that every day
Your Compassion-Eye-Flame-Waves
Feed my heart unconditionally.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мені так пощастило, що кожного дня
Хвилі Полум'я Твого Ока Співчуття
Живлять моє серце, не висуваючи умов.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 вересня 2000 року, 18 год 06 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 800 фунтів (363 кг), у положенні лежачи.

5 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My cheerfulness pleases You.
My soulfulness pleases You
Abundantly more.
My selflessness pleases You
Infinitely more.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Моя життєрадісність радує Тебе.
Моя одухотвореність радує Тебе
Набагато більше.
Моя самовіддача радує Тебе
Безмежно більше.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 вересня 2000 року, 18 год 23 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

8 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Every day God enjoys watching
His Compassion-Eye
And my aspiration-heart
Playing together.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Щодня Бог насолоджується, спостерігаючи
Як Його Око Співчуття
І моє серце стремління
Граються разом.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

8 вересня 2000 року, 09 год 13 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 620 фунтів (281 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

8 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My prayer-life teaches me
How to realise God.
My meditation-heart teaches me
How to manifest God
On earth.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Моє життя-молитва навчає мене
Як усвідомлювати Бога.
Моє серце-медитація навчає мене
Як проявляти Бога
На землі.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

8 вересня 2000 року, 9 год 22 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 800 фунтів (363 кг), у положенні лежачи.

8 вересня 2000 (III)

My weightlifting is my prayer-life
To inspire my sisters and brothers
Of the entire world.

Моє заняття важкою атлетикою — це моє життя-молитва,
Щоб надихнути моїх сестер і братів
У цілому світі.

8 вересня 2000 року, 11 год 07 хв. Молитовне послання для телебачення.

8 вересня 2000 (IV)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
When I soulfully pray,
I see myself seated
Inside God’s Dream-Boat
And God Himself is piloting the Boat.
When I sleeplessly meditate,
I see myself singing and smiling
At God’s Reality-Shore.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Коли я одухотворено молюся,
Я бачу, як я сиджу
У Човні Мрії Бога,
І Сам Бог веде Човна.
Коли я невсипно медитую,
Я бачу, як я співаю й усміхаюся
На Березі Реальності Бога.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

8 вересня 2000 року, 9 год 36 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

8 вересня 2000 (V)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my heart always live
In the rainbow-beauty
Of glowing hopes.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай моє серце завжди живе
У красі веселки
Сяючих надій.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

8 вересня 2000 року, 20 год 32 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 630 фунтів (286 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

8 вересня 2000 (VI)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my life always live
In the mountain-height
Of lightning-promises.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай моє життя завжди живе
На висоті-горі
Блискавичних обіцянок.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

8 вересня 2000 року, 20 год 44 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 820 фунтів (372 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

9 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
O seeker,
Your God-Compassion-doubt
Is
Your spirituality’s immediate death.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
О шукачу,
Твій сумнів у Божому Співчутті —
Це
Негайна смерть твоєї духовності.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 вересня 2000 року, 06 год 14 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 640 фунтів (290 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

9 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
The Smiles of Your Compassion-Eye
Have liberated me from my mind’s
Bondage-ignorance-night-abyss.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Усмішки Твого Ока-Співчуття
Визволили мене з ночі-провалля
Невігластва-залежності мого розуму.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 вересня 2000 року, 06 год 23 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 840 фунтів (381 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

9 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
I must conquer my mind’s frustrations.
I must conquer my heart’s depressions.
I must conquer my life’s failures.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Я повинен побороти розчарування мого розуму.
Я повинен побороти пригнічення мого серця.
Я повинен побороти невдачі мого життя.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 вересня 2000 року, 06 год 39 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

10 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
I do not want You to be on my side.
I want my very existence on earth
To be always on Your side.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Я не хочу, щоб Ти був на моєму боці.
Я хочу, щоб саме моє існування на землі
Завжди було на Твоєму боці.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

10 вересня 2000 року, 06 год 43 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 650 фунтів (295 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

10 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May each morning be for me
A golden God-yearning, God-loving,
God-serving and God-manifesting
Opportunity.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай кожен ранок буде для мене
Нагодою
Прагнути Бога, любити Бога,
Служити Богові і проявляти Бога.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

10 вересня 2000 року, 06 год 49 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 850 фунтів (386 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

10 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
How far my mind is away from God,
God alone knows.
But how far my heart is away from God,
Not only God knows but I also know.
The distance is most astonishingly
Negligible.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Як далеко мій розум від Бога —
Знає тільки Бог.
А як далеко моє серце від Бога —
Знає не тільки Бог, а й знаю також я.
Відстань — приголомшливо
Мізерна.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

10 вересня 2000 року, 07 год 00 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

12 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
When the human in me ascends,
You smile and smile and smile.
When the divine in me descends,
You cry and cry and cry.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Коли людське в мені набирає висоту,
Ти усміхаєшся, усміхаєшся й усміхаєшся.
Коли божественне в мені падає вниз,
Ти плачеш, плачеш і плачеш.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

12 вересня 2000 року, 23 год 16 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 660 фунтів (299 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

12 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Will it ever happen
That I shall think of You
Before You think of me?
Will it ever happen
That I shall love You
Before You love me?
“My child, I shall help you.
When you succeed,
I shall be infinitely happier
Than you can ever imagine.”
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

“Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Чи станеться колись таке,
Що я подумаю про Тебе швидше,
Ніж Ти подумаєш про мене?
Чи станеться колись таке,
Що я полюблю Тебе швидше,
Ніж Ти полюбиш мене?”
Моє дитя, Я допоможу тобі.
Коли ти досягнеш успіху,
Я буду безмежно щасливіший,
Ніж ти коли-небудь зможеш уявити”.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

12 вересня 2000 року, 23 год 29 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 860 фунтів (390 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

13 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My sleepless and breathless
God-gratitude-tears
Are infinitely sweeter and purer
Than anything else.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мої невсипні, безперервні
Сльози вдячності Богові —
Безмежно солодші й чистіші
Понад усе.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

13 вересня 2000 року, 08 год 45 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 660 фунтів (299 кг), у положенні сидячи.

13 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My mind, there is only one way
To have happiness,
And that way is to surrender
To God’s Will
All the time.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мій розуме, існує тільки один спосіб
Бути щасливим,
І цей спосіб — це постійне
Зречення
Перед Божою Волею.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

13 вересня 2000 року, 08 год 54 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 860 фунтів (390 кг), у положенні лежачи.

14 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
God will never allow a true seeker
To escape His Will.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Бог ніколи не дозволить, щоб істинний щукач
Уникнув Його Волі.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

14 вересня 2000 року, 08 год 39 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 670 фунтів (304 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

14 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My mind,
Not thick attachment-fog,
But blue detachment-sky!
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мій розуме,
Не прив'язаності гуща-туман,
А неприв'язаності небо-блакить!
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

14 вересня 2000 року, 08 год 50 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 870 фунтів (395 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

14 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
The divine beauty of life
Depends on the purity of the mind.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Божественна краса життя
Залежить від чистоти розуму.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

14 вересня 2000 року, 09 год 03 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

15 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my mind be silenced
By my soul’s ecstasy-breath.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай дихання-екстаз моєї душі
Зробить мій розум безмовним.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

15 вересня 2000 року, 01 год 21 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 680 фунтів (308 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

15 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my life be liberated
By my soul’s ecstasy-embrace.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай екстаз-обійми моєї душі
Визволять моє життя.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

15 вересня 2000 року, 01 год 32 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 880 фунтів (399 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

16 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
I must aspire first,
Before I love God.
I must love God first,
Before I serve God.
I must serve God first,
Before I manifest God.
This is the only way
I can please God in His own Way.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Я повинен плекати стремління
Перш, ніж полюбити Бога.
Я повинен полюбити Бога
Перш, ніж служити Богові.
Я повинен служити Богові
Перш, ніж проявляти Бога.
Тільки так
Я можу радувати Бога в Його Спосіб.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

16 вересня 2000 року, 12 год 08 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 700 фунтів (318 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

16 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
God’s Compassion-Eye
Thrills my heart.
God’s Forgiveness-Feet
Thrill my heart abundantly more.
The Nectar-dust of God’s Feet
Thrills my heart infinitely more.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Боже Око-Співчуття
Зворушує моє серце.
Божі Стопи-Прощення
Зворушують моє серце значно більше.
Пил-Нектар Божих Стіп
Зворушують моє серце безмежно більше.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

16 вересня 2000 року, 12 год 27 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 900 фунтів (408 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

20 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Whenever I do anything unconditionally
For You,
I take You by surprise.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Хоч би коли я робив щось для Тебе
Безумовно,
Це для Тебе завжди несподіванка.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

20 вересня 2000 року, 18 год 35 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 710 фунтів (322 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

20 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
God tells me never to underestimate
The power of surrender.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Бог каже мені ніколи не недооцінювати
Силу зречення.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

20 вересня 2000 року, 18 год 49 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 910 фунтів (413 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

20 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
God’s Silence-Smile
Is always eager to teach me.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Божа Усмішка-Безмовність
Завжди охоча навчати мене.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

20 вересня 2000 року, 19 год 00 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

21 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
When I help the soul,
I reach a new goal.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Коли я допомагаю душі,
Я досягаю нової мети.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

21 вересня 2000 року, 14 год 17 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 720 фунтів (327 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

21 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
A confusion-mind destroys
A golden dream of humankind.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Розум-плутанина руйнує
Золоту мрію людства.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

21 вересня 2000 року, 14 год 31 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 920 фунтів (417 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

22 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your Compassion-Eye awakens me.
Your Forgiveness-Heart feeds me.
Your Protection-Feet illumine me
And my all.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твоє Око-Співчуття пробуджує мене.
Твоє Серце-Прощення годує мене.
Твої Стопи-Захист просвітлюють мене
І все моє єство.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

22 вересня 2000 року, 10 год 02 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 730 фунтів (331 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

22 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My God-aspiration has no finish line.
My God-realisation has no finish line.
My God-revelation has no finish line.
My God-manifestation has no finish line.
My Supreme,
You have given me the Message
Of sleepless and breathless
Self-transcendence.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Моє стремління до Бога не має фінішної лінії.
Моє усвідомлення Бога не має фінішної лінії.
Моє розкриття Бога не має фінішної лінії.
Моє проявляння Бога не має фінішної лінії.
Мій Всевишній,
Ти дав мені Послання
Невсипного і вічного
Самоперевершення.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

22 вересня 2000 року, 10 год 12 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 930 фунтів (422 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

25 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Every day I need an indomitable will
To succeed in my outer life
And to proceed in my inner life.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Щодня я потребую настирливої волі,
Щоб досягати успіху в моєму зовнішньому житті
І просуватися в моєму внутрішньому житті.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

25 вересня 2000 року, 09 год 28 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 740 фунтів (336 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

25 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my heart and my life,
Like my soul-bird,
Fly in Infinity’s Sky,
Singing the Victory-Songs
Of my Lord Absolute Beloved Supreme.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай моє серце і моє життя
Так само, як мій птах-душа,
Линуть у Небі Нескінченності
Співаючи Пісні Перемоги
Мого Любого Абсолютного Всевишнього Господа.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

25 вересня 2000 року, 09 год 41 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 940 фунтів (426 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

26 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my life be a constant
Inspiration-service to humanity.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай моє життя буде постійним
Служінням-натхненням для людства.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

26 вересня 2000 року, 09 год 50 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 740 фунтів (336 кг), у положенні сидячи.

28 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May I have a new name: Grace,
And this name will be all Yours.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай я маю нове ім'я — Милість,
І це ім'я буде цілком Твоїм.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

28 вересня 2000 року, 08 год 51 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

28 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your Grace, Your Grace, Your Grace!
An iota of Your Grace
Can make my heart beautiful
And my life fruitful.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твоя Милість, Твоя Милість, Твоя Милість!
Йота Твоєї Милості
Може зробити моє серце прекрасним,
А моє життя — плідним.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

28 вересня 2000 року, 09 год 03 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 950 фунтів (431 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

28 вересня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your unconditional Grace
Is my heart’s only hope for goodness
And my life’s only promise for greatness.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твоя безумовна Милість —
Мого серця єдина надія на доброту
Й мого життя єдина обіцянка благородності.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

28 вересня 2000 року, 09 год 15 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 750 фунтів (340 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

29 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
In the worlds of God-realisation
And God-manifestation,
Time never runs out.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
У світах усвідомлення Бога
І проявляння Бога
Час ніколи не вичерпується.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

29 вересня 2000 року, 18 год 05 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 760 фунтів (345 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

29 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
It is an extremely difficult task
For the mind to learn even one
God-surrender-song.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Вивчити бодай одну
Пісню зречення перед Богом —
Надзвичайно складне завдання для розуму.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

29 вересня 2000 року, 18 год 12 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 960 фунтів (435 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

30 вересня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your Compassion is boundless.
Your Forgiveness is boundless.
Alas, yet I fail to love You
Wholeheartedly.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твоє Співчуття — безмежне.
Твоє Прощення — безмежне.
Проте, на жаль, мені не вдається любити Тебе
Щиросердечно.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

30 вересня 2000 року, 21 год 43 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 770 фунтів (349 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

30 вересня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your Compassion-Eye
Awakens my heart.
Your Forgiveness-Heart
Fulfils my life.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твоє Око-Співчуття
Пробуджує моє серце.
Твоє Серце-Прощення
Здійснює моє життя.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

30 вересня 2000 року, 21 год 56 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 970 фунтів (440 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

1 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Since everything has an end,
I am sure my desire-life
Also will come to an end.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Позаяк усе має свій кінець,
Я певен, що моєму життю-бажанню
Теж настане кінець.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

1 жовтня 2000 року, 21 год 03 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 780 фунтів (354 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд.

1 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My mind says: punishment.
My heart says: enlightenment.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мій розум каже: покарання.
Моє серце каже: просвітлення.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

1 жовтня 2000 року, 21 год 13 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 980 фунтів (445 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд.

2 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My mind says to me:
God is only for Sunday worship.
My heart says to me:
God is not only for everyday worship,
But also for every hour, every minute
And every second worship.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мій розум каже мені:
“Бог — лише для того, щоб поклонятися Йому в неділю”.
Моє серце каже мені:
“Бог — не лише для того, щоб поклонятися Йому щодня,
А й щогодини, щохвилини
І щосекунди”.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

2 жовтня 2000 року, 13 год 56 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи. Новий рекорд і остаточна мета.

2 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
God wants my heart
To be His own Beauty’s angel.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Бог хоче, щоб моє серце
Було ангелом Його Краси.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

2 жовтня 2000 року, 14 год 09 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи. Новий рекорд і остаточна мета.

3 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
May my Lord Beloved Absolute Supreme
Always find me willing, eager
And self-giving.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Нехай мій Любий Абсолютний Всевишній Господь
Завжди застає мене охочим, жвавим
І самовідданим.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

3 жовтня 2000 року, 08 год 31 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

3 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Your Compassion and Concern
Have travelled far and long
To meet with an unconditionally
Surrendered seeker.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Твої Співчуття й Турбота
Подорожували далеко і довго,
Щоб зустрітися з шукачем,
Який зрікся безумовно.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

3 жовтня 2000 року, 10 год 40 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

4 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
My desire-mind leads me
To greatness-might.
My aspiration-heart leads me
To goodness-delight.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Мій розум-бажання веде мене
До сили-величі.
Моє серце-стремління веде мене
До доброти-задоволеності.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

4 жовтня 2000 року, 19 год 21 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

4 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Two things I really love:
My heart’s aspiration-height
And
My life’s dedication-delight.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Дві речі я по-справжньому люблю:
Висоту-стремління мого серця
І
Захват-присвяту мого життя.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

4 жовтня 2000 року, 19 год 37 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи.

5 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
You are telling me that
My prayers to You
Shall save my life
And my meditations on You
Shall fulfil my heart.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Ти кажеш мені,
Що мої молитви до Тебе
Врятують моє життя,
А мої медитації на Тебе
Здійснять моє серце.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 жовтня 2000 року, 19 год 33 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

5 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
The human in me enjoys
Resting and sleeping.
The divine in me enjoys
Serving and manifesting.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Людське в мені насолоджується
Відпочинком і сном.
Божественне в мені насолоджується
Служінням і проявлянням.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 жовтня 2000 року, 19 год 47 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи.

5 жовтня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Alas, my ego-mind cannot appreciate
My Lord’s Compassion-flooded Presence.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
На жаль, мій розум-его не може оцінити
Сповненої Співчуття Присутності мого Господа.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

5 жовтня 2000 року, 20 год 01 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

7 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
You are telling me
That the devotion-tears
Of my gratitude-heart
Are extremely precious to You.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Ти кажеш мені,
Що сльози відданості
Мого серця-вдячності
Є надзвичайно цінними для Тебе.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

7 жовтня 2000 року, 14 год 26 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

7 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
The beauty of my life
Lies in the God-worshipping tears
Of my heart.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Краса мого життя —
В моїх сердечних сльозах
Поклоніння Богові.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

7 жовтня 2000 року, 14 год 31 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи.

9 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
With God-loving tears
I came into the world.
With God-serving smiles
I shall depart.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Зі сльозами любові до Бога
Я прийшов у світ.
З усмішками служіння Богові
Я полишу світ.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 жовтня 2000 року, 10 год 20 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

9 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
A selfless action is immediately followed
By a sweet satisfaction.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
За некорисливою дією негайно приходить
Солодка задоволеність.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 жовтня 2000 року, 10 год 29 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи.

9 жовтня 2000 (III)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
A heart of depth
Is a life of height, light
And delight.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Серце глибини —
Це життя висоти, світла
І захвату.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

9 жовтня 2000 року, 10 год 54 хв. Перед тим як тричі підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 1300 фунтів (590 кг), у положенні стоячи.

14 жовтня 2000 (I)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Alas, I have two serious problems:
My mind is dry;
My heart cannot cry.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
На жаль, я маю дві серйозні проблеми:
Мій розум — сухий,
Моє серце не може плакати.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

14 жовтня 2000 року, 09 год 46 хв. Перед тим як підняти одночасно дві гантелі, загальною масою 800 фунтів (363 кг), у положенні сидячи.

14 жовтня 2000 (II)

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Faith, more faith.
That means
Joy, more joy.
My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!
Віра, більше віри —
Це означає
Радість, більше радості.
Мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній!

14 жовтня 2000 року, 10 год 04 хв. Перед тим як підняти гантелю, масою 1000 фунтів (454 кг), у положенні лежачи.

14 вересня 2000 (III)1

My physical weightlifting-journey ends,
But my spiritual God-crying-journey
Shall never end.

Моя фізична подорож у важкій атлетиці добігає кінця,
А моя духовна подорож-плач за Богом
Не завершиться ніколи.


MP:1306. 14 жовтня 2000 року. Шрі Чинмой виголосив це завершальне молитовне послання, підводячи підсумок його занять важкою атлетикою з часу їх відновлення 29 вересня 1998 року. За цей період, що становить два роки і п'ятнадцять днів, він запропонував 1307 молитов.

Передмова видавця до першого видання

Ці молитви Шрі Чинмой запропонував як частину його занять важкою атлетикою, які відбувалися в нього вдома, в Нью-Йорку, у вересні й жовтні 2000 року.