Аромат цвітіння спокою, частина 7

Return to the table of contents

601.

I enjoy God's Forgiveness
At God's Feet.
God enjoys my peace
Inside His Heart.

Я насолоджуюся Божим Прощенням
Біля Божих Стіп.
Бог насолоджується моїм спокоєм
Всередині Свого Серця.

602.

A man of peace
Does not roar.
He only soars and soars.

Людина спокою
Не кричить.
Вона тільки летить і летить.

603.

Simplicity and purity
Are the two rainbow-wings
Of my heart's peace-bird.

Простота й чистота —
Це два веселкові крила
Птаха спокою мого серця.

604.

I call it my peace,
But God calls it
His complete Reliance on me.

Я називаю це своїм спокоєм,
А Бог називає це
Його цілковитою Впевненістю у мені.

605.

I have real peace
When I communicate
With the inner world
And do not interrogate
The outer world.

Я маю справжній спокій,
Коли спілкуюся
Зі внутрішнім світом
І не допитую
Зовнішній світ.

606.

To love God unconditionally
Is to become God's
Most valuable Smile:
Peace.

Любити Бога безумовно —
Означає стати
Найціннішою Усмішкою Бога —
Спокоєм.

607.

In the absence of peace,
Man is not the real man
As yet.

За відсутності спокою
Людина
Поки-що не є справжньою людиною.

608.

Peace-blossom I become
When the desire-tiger
Has no command of me,
But the aspiration-dawn has.

Цвітінням спокою я стаю,
Коли мною керує
Не тигр бажань,
А зоря устремління.

609.

Peace
Is the onward progress-stride
Of humanity.

Спокій —
Це широкі кроки
Прогресу людства.

610.

A man of peace
Is not the world's deliberate
Good-capacity-examiner.
A man of peace
Is the world's spontaneous
Good-capacity-prayer.

Людина спокою
Навмисно не випробовує
Можливість добра у світі.
Людина спокою
Спонтанно молиться
Про можливість добра у світі.

611.

Never do I want
And never do I need
The peace that will come to me
Only after I pass behind
The curtain of Eternity.

Ніколи не бажатиму
Й ніколи не потребуватиму я того спокою,
Котрий навідається до мене тільки тоді,
Коли я відійду
За лаштунки Вічності.

612.

Most proudly and most gloriously,
God celebrates
Both in Heaven and on earth
The peace-victory
Of each and every human being.

Бог святкує
Перемогу спокою
В кожній людині
З найбільшою гордістю і славою
Як на Небесах, так і на землі.

613.

I have real peace
When I do not lead the world,
But follow the world.

Я маю справжній спокій
Не тоді, коли веду світ,
А тоді, коли слідую за світом.

614.

When I was a philosopher,
I thought that my peace lived
Only inside my head.

Коли я був філософом,
Я гадав, що мій спокій
Живе лише у моїй голові.

615.

When I was a politician,
I thought that my peace lived
Only inside my mouth.

Коли я був політиком,
Я гадав, що мій спокій
Живе лише на моєму язиці.

616.

Now that I have become
A God-lover,
I see, feel and know
That my peace lives not only
Inside my heart
But also inside my entire being.

Тепер, коли я став тим,
Що любить Бога,
Я бачу, відчуваю і знаю,
Що мій спокій живе
Не лише у моєму серці,
А й у цілому моєму єстві.

617.

If you want to perfect yourself,
Then begin with your heart's
Inner peace
And end with your eyes'
Outer smile.

Якщо хочеш удосконалити себе,
То розпочни зі внутрішнього спокою
Свого серця
І заверши
Зовнішньою усмішкою своїх очей.

618.

Peace wants my mind
To be a brave
Ignorance-fighter-hero.

Спокій хоче, щоб мій розум
Був хоробрим героєм,
Борцем проти невігластва.

619.

Peace wants my heart
To be a sleepless
God-lover-fountain.

Спокій хоче, щоб моє серце
Було водограєм любові до Бога,
Що працює цілодобово.

620.

My outer existence is made of
The winds and tides.
My inner existence is made of
God's own Peace.

Моє зовнішнє буття
Зіткане з течій та вітрів.
Моє внутрішнє буття
Зіткане з самого Божого Спокою.

621.

Peace
Does not arbitrarily
Rule me.
Peace
Compassionately
Schools me.

Спокій
Не керує
Мною свавільно.
Спокій
Співчутливо
Мене вгамовує.

622.

In the aspiration-life
Self-effacement brings us
Peace infinite.

У житті устремління
Стирання “я” дарує нам
Спокій нескінченний.

623.

A man of peace
Is a spontaneous
Silence love-fountain.

Людина спокою —
Це спонтанний водограй любові
У безмовності.

624.

With your back
To the past ignorance-nights,
Run forward into
The purest and brightest
Heart of the future.
Your peace is waiting there
To garland you.

Повернувшись спиною
До ночі невігластва минулого,
Мчи вперед,
До пречистого, преясного
Серця майбутнього.
Там чекає твій спокій,
Приготувавши для тебе вінець.

625.

Have faith in your peace.
Lovingly and compassionately
Your peace will help you
Through all the unfamiliar, unlit
And dangerous streets of life.

Май віру у свій спокій.
З любов'ю й співчуттям
Твій спокій проведе тебе
Через усі незнайомі, неосвітлені
Й небезпечні вулиці твого життя.

626.

Your jungle-mind-thorns
You can easily avoid
If you want to spend
All your time
Inside your heart's
Peace-garden.

Ти запросто зможеш уникнути
Колючих джунґлів свого розуму,
Якщо захочеш проводити
Весь час
У саду спокою
Свого серця.

627.

O my soul, O my heart,
O my mind, O my vital,
O my body,
Every morning make it a point
To see and feel
That peace is the rose-blossom-vision
Of your inner life.

О моя душе, о моє серце,
О мій розуме, о мій вітале,
О моє тіло,
Візьміть собі за правило
Щоранку бачити й відчувати,
Що спокій — це трояндовий цвіт
Бачення вашого внутрішнього життя.

628.

If you remain inside
Your reasoning and calculating mind,
Peace-existence is nowhere.

Коли ти перебуваєш у розумі,
Який метикує й вираховує,
Життя спокою немає.

629.

If you remain inside
Your loving and self-giving heart,
Peace is not only here and there
But all-where.

Коли ти перебуваєш у серці
Любові й самовіддачі,
Спокій не тільки там,
А й скрізь.

630.

No wild world-criticism
Can clip the wings
Of the peace-soul-bird
Never!

Жодна найгостріша критика в світі
Не здатна обтяти крила
Птаха спокою душі.
Ніколи!

631.

Criticism can and does quite often
Not only cup the wings of
But also kill
The peace-longing heart.

Не лише обтяти крила,
А й убити —
Це те, що критика може заподіяти
Й часто заподіює серцю, якому бракує спокою.

632.

To have an ever-blossoming peace
Is to ride on the waves
Of God's own Delight-Ocean.

Мати вічноквітучий спокій —
Означає кататися на хвилях
Океану Захвату Самого Бога.

633.

Peace
Is not to be found
In obedience compelled
By the mind-monster.

Спокою
Не знайти
У вимушеному послуху
Перед монстром розумом.

634.

Peace
Is found only
In the whisper-inspiration
And whisper-encouragement
Of the soul inside the heart.

Спокій
Перебуває тільки
В натхненному й підбадьорливому
Шепотінні душі
Всередині серця.

635.

The heart that is always eager
To love the world
Self-givingly lives
In the same God-Pride-Building
Where peace lives.

Серце, що завжди прагне
Любити світ самовіддано,
Живе в тому самому
Будинку Божої Гордості,
Що й спокій.

636.

If true satisfaction you want,
Then desire not the volcano-mind
And the tornado-life,
But long for a peace-mind
Which will give you
Abiding satisfaction.

Якщо ти хочеш істинного задоволення,
То не бажай розуму-вулкану
Й життя-торнадо,
А прагни спокою розуму,
Який подарує тобі
Задоволення постійне.

637.

The constant expansion
Of my purity-mind
Has given birth
To my peace-breath.

Моє життя спокою
Народилося
Від постійного розширення
Чистоти мого розуму.

638.

My oneness-heart rejoices
When in my mind
Even an iota of peace blooms.

Моє серце єдності торжествує,
Коли в моєму розумі
З'являється хоч крапля спокою.

639.

Even in my dreams,
The very sight
Of the Rainbow-Footsteps
Of my Lord Supreme
Gives me peace immeasurable.

Коли я бачу,
Нехай лише в уяві,
Райдужні Кроки
Мого Всевишнього Господа,
Я отримую безмірний спокій.

640.

The indomitable peace
Of the heart
Can easily break asunder
All the unwillingness-chains
Of the mind.

Незворушний спокій
Мого серця
Може запросто стерти в прах
Ланцюги неохочості
Мого розуму.

641.

A peace-invoking heart
Can and does conquer
The haughty unwillingness
Of the mind.

Серце, що закликає спокій,
Може перемогти й перемагає
Бундючну неохочість
Розуму.

642.

The peace of the heart
Does not boast.
It just throws out
In the twinkling of an eye
All the mind's impurity-inheritances.

Спокій серця
Не хизується,
А просто викидає геть
Усю спадщину розуму — нечистоту
За одним махом.

643.

Peace
Touches the mind's desire-balloon,
And it immediately bursts.

Спокій
Торкається повітряної кулі-бажання розуму,
І вона тут же лопає.

644.

Peace
Touches the heart's aspiration-bird,
And it immediately flies and flies
In God's Vastness-Oneness-Sky.

Спокій
Торкається птаха устремління серця,
І він одразу спурхує й лине
В Широчінь Неба-Єдності з Богом.

645.

Every morning,
After my meditation is over,
I plant a peace-tree
In my love-devotion-surrender-grove.

Кожного ранку,
Після медитації,
Я висаджую деревце спокою
У своєму гаю любові, відданості і зречення.

646.

Hope-dreams energise
The truth-seeker and God-lover.
Peace-realities immortalise
The truth-seeker and God-lover.

Мрії-надії дарують шукачеві істини
Й люблячому Бога наснагу.
Реальність-спокій дарує шукачеві істини
Й люблячому Бога безсмертя.

647.

Peace
Is the rendezvous
Between my heart's faith
And my Lord's Compassion.

Спокій —
Це рандеву
Віри мого серця
Й Співчуття мого Господа.

648.

Our Lord Absolute Supreme
Takes a very special pride
In our world-peace-hunger.

Наш Абсолютний Всевишній Господь
Відчуває дуже особливу гордість
За нашу спрагу спокою у світі.

649.

God's vision-flooded Peace-Smiles
Love to live inside
My heart's surrender-shrine.

Провидіння Бога, сповнене Усмішок Спокою,
Любить жити
У вівтарі зречення мого серця.

650.

My life's dismal failure-feelings
Disappeared
The day my soulful meditation
Gave me its best present:
Peace.

Гнітючі почуття невдачі мого життя
Зникли
Того дня, коли моя одухотворена медитація
Принесла мені свій найкращий подарунок —
Спокій.

651.

O my mind,
If you live in inspiration-poverty,
O my heart,
If you live in aspiration-poverty,
How can you two
Ever have even a peace-bud?

О мій розуме,
Коли ти живеш в убогості натхнення,
О моє серце,
Коли ти живеш в убогості устремління,
То як вам отримати
Хоч дрібку спокою?

652.

The ancient peace
Remains unperturbed
No matter how hard and long
The modern war-science
Endeavours to threaten it.

Хоч би як тяжко та довго старалося
Сучасне мистецтво війни
Погрожувати
Предковічному спокою,
Той стоїть несхитно.

653.

Peace
Is the constant
And self-giving repetition
Of the seeker's
Spiritual disciplines.

Спокій —
Це постійне
Самовіддане повторення шукачем
Його духовних
Предметів.

654.

It is not the Power-Eye of God
But the Peace-Heart of God
That lovingly and compassionately
Leads us
To our highest Destination.

Не Боже Око-Могутність,
А Боже Серце-Спокій
Любляче й співчутливо
Провадить нас
До нашого високого Призначення.

655.

Mankind's
Yearning for peace
Is nothing other than
Mankind's
Life-transformation-invocation.

Спрага спокою
Людства —
Не що інше як
Благання людства
Про преображення життя.

656.

Each peace-thought in my mind
Is indeed
An illumining and fulfilling Boon
From my Absolute Lord Supreme.

Кожна думка мого розуму про спокій —
Це воістину Благо
Просвітлення і здіснення
Від мого Абсолютного Всевишнього Господа.

657.

Each peace-thought in my mind
Is an Inspiration-Flood from God
For world-transformation.

Кожна думка мого розуму про спокій —
Це Божий Потік Натхнення
Заради преображення світу.

658.

At the time of our need
If we do not use the illumining light
Of our heart's peace,
We just add infinitely more confusion
To the already confused mind.

Якщо у скрутні часи
Ми не вдаємося до осяйного світла
Спокою нашого серця,
То ми лише додаємо незмірне сум'яття
Й без того збентеженому розуму.

659.

With peace we come to learn
That life is a perpetual unfolding
Of God-manifestation.

У спокої ми пізнаємо,
Що життя — це вічне розгортання
Прояву Бога.

660.

My peace-recovery
Shows me the way
To my self-discovery.

Відновлення мого спокою
Вказує мені шлях
До мого самовідкриття.

661.

I am achieving peace-perfection
Only from God's
Oneness-Suggestion
And Compassion-Benediction.

Я досягаю досконалого спокою
Тільки завдяки
Підказці-Єдності Бога
Та Його Благословення-Співчуття.

662.

A heart of peace
Never swerves from the Path
Of its Beloved Lord Supreme.

Серце спокою
Ніколи не звертає зі Стежини
Його Любого Всевишнього Господа.

663.

The mind-beggar
Begs and begs for everything
The heart-beggar
Begs only for God's Peace-Descent.

Прохач-розум
Просить і просить про все на світі.
Прохач-серце
Просить тільки, аби зійшов Божий Спокій.

664.

Peace
Suffers helplessly
In our self-doubt
And God-doubt.

Спокій
Безпорадно страждає
Від наших сумнівів у собі
Й Богові.

665.

Peace-songs
Have the angel-touch.
Therefore,
They are so singularly sweet,
Inspiring and fulfilling.

Пісні спокою
Мають дотик ангела.
Ось чому вони
Такі дивовижно ніжні,
Натхненні і здійсненні.

666.

My aspiration-peace-crown
Is so beautiful and powerful
That it can easily silence
My monkey-mind-thoughts.

Корона мого прагнення до спокою
Така прекрасна й владна,
Що легко змушує замовкнути
Мавп-думок мого розуму.

667.

Peace
Does not come from
My mind's brilliance.
Peace
Comes from
My heart's God-nearness.

Спокій
Не приходить
Від блискучого розуму.
Спокій
Приходить від серця,
Якому близький Бог.

668.

When I live inside
My heart's peace-citadel,
My mind's world-imperfection-storms
Fail to torture my life.

Коли я живу
В цитаделі спокою мого серця,
Шторми недосконалості світу в моєму розумі
Не здатні допікати моєму життю.

669.

O my mind,
You simply have no right
To squander my heart's
Hard-earned peace-harvest!

О мій розуме,
Ти просто не маєш права
Марнувати важко зароблений
Урожай спокою мого серця!

670.

Each peace-thought of mine
Is my divinity's
God-manifestation-reality.

Кожна моя думка про спокій —
Це реальність проявлення Бога
Моєю божественністю.

671.

Only a God-quest-peace-heart
Has the capacity to scale
A self-conquest-peak.

Тільки серце спокою, що шукає Бога,
Має здатність виміряти
Висоту вершини самопідкорення.

672.

My heart's
God-surrender-peace-smiles
Have struck down all my mind's
Doubt-trees.

Усмішки спокою мого серця,
Що зреклося перед Богом,
Повалили всі дерева-сумніви
Мого розуму.

673.

My peace-abundance-heart
Always helps me
To invoke my Lord Supreme
And fulfil Him all the time
In His own Way.

Достаток спокою мого серця
Завжди допомагає мені
Закликати мого Всевишнього Господа
І здійснювати Його повсякчас
Так, як Він того бажає.

674.

O my mind,
Every morning obey
My Lord's Peace-Whispers
To save you from
A frustration-torture-day.

О мій розуме,
Щоранку прислухайся
До Шепотіння Спокою мого Господа,
Що вберігає тебе
Від дня болісних розчарувань.

675.

The readiness of the mind,
The eagerness of the heart
And the willingness of the life
Expedite the arrival
Of my Peace-God.

Готовність розуму,
Завзяття серця
Й охочість життя
Прискорюють прибуття
Мого Бога-Спокою.

676.

Only a sleeplessly cheerful
And self-giving heart
Can climb up
The tallest peace-tower.

Лише невсипно бадьоре
Й самовіддане серце
Може піднятися
На найвищу вежу спокою.

677.

Peace
Thrives and thrives
Only on my constant and happy
God-surrender-heart.

Спокій
Цвіте й процвітає
Лише у постійному й радісному зреченні
Мого серця перед Богом.

678.

For me there is no other way
To have peace
Than to pass every day
The love-devotion-surrender-examination
From my God-Teacher.

Для мене немає інакшого способу
Мати спокій,
Як складати щодня
Іспит з любові, відданості й зречення
У мого Вчителя-Бога.

679.

I am divinely happy
And supremely fulfilled
Because I am blessed
By both my mind's peace-sky
And my heart's sunrise.

Я божественно щасливий
І по вінця наповнений,
Бо мене благословили подвійно:
Небо-спокій мого розуму
Та схід сонця мого серця.

680.

My heart's peace
Has the capacity to silence
All my mind's tormenting doubts.

Спокій мого серця
Здатен вгамувати
Всі дошкульні сумніви мого розуму.

681.

I have to choose between
My mind-dictator:
Doubt
And my heart-lover:
Peace.

Я маю зробити вибір між
Сумнівом,
Диктатором мого розуму,
Та спокоєм,
Залюбленим у моє серце.

682.

My mind's thought-house
Is patrolled by
My heart's peace-soldiers
To prevent
Insecurity-impurity-doubt-invasion.

Будинок думок мого розуму
Охороняють
Солдати спокою мого серця,
Щоб не допустити вторгнення
Невпевненості, нечистоти й сумніву.

683.

Each gratitude-tear
Of my heart
Expands my heart's
Peace-kingdom.

Кожна сльоза вдячності
Мого серця
Розширює королівство спокою
Мого серця.

684.

My world-detachment-mind
Has finally brought me
A plethora of peace.

Неприв'язаність мого розуму до світу
Нарешті принесла мені
Повноту спокою.

685.

The peace-sun has finally descended
Into the complaining, doubting,
Suspecting and interrogating mind.

Сонце-спокій врешті-решт зійшло
В моєму розумі скарг, сумнівів,
Підозр і допитливості.

686.

If you do not tame
Your volcano-anger-vital,
You will not be invited
To God's
World-Transformation-Peace-Recital.

Якщо ти не приборкаєш
Свого агресивного вулкана-вітала,
То тебе не запросять
На Сольний Концерт
Божого Спокою, що преображає світ.

687.

May my breath live always
In between
My world-peace-oneness-action
And God's Newness-Fulness-Satisfaction.

Нехай моє дихання завжди живе
Серед
Моїх дій у спокої і єдності зі світом
Та Новизною й Повнотою Задоволення Бога.

688.

Every day God invites
A soul-singer and peace-lover
To dine with Him.

Кожного дня Бог запрошує
Співця душі та люблячого спокій
До Себе на обід.

689.

O my peace,
Do awaken my heart
To God's ever-transcending
Beauty-Blossoms.

О мій спокою,
Прошу, пробуди моє серце
До Краси Бога,
Вічноквітучого перевершення.

690.

The unquestioning faith
Of preceding generations
Had more peace
Than the questioning, doubting
And tormenting faith
Of present generations.

Беззастережна віра
Попередніх поколінь
Мала більше спокою,
Ніж віра нинішнього покоління,
Повна запитань, сумнівів
І мук.

691.

As there is peace
In the shining of the distant star,
Even so, in the crying
Of my nearest and dearest heart,
There is peace.

Як у сяйві далекої зорі
Є спокій,
Так само є спокій
У поклику мого близького,
Рідного серця.

692.

Peace
Not only strives
To draw us nearest to God
But also succeeds.

Спокій
Не тільки намагається
Привести нас якомога ближче до Бога,
А й має в цьому успіх.

693.

If we want to succeed
In accomplishing something immortal,
Then we needs must have
A peace-dream first.

Якщо ми хочемо поступу,
Здійснюючи щось безсмертне,
То нашою першою потребою
Має бути мрія про спокій.

694.

If we do not have the feeling of
Collective responsibility for peace,
Then peace will never be a reality,
Either in the heart of today
Or in the life of tomorrow.

Якщо ми не відчуваємо
Колективної відповідальності за спокій,
То Спокій ніколи не стане дійсністю
Ні в серці сьогодення,
Ні в житті завтрашньої доби.

695.

A peace-poverty-stricken mind
Is bound to remain fruitless and useless
In the spiritual life.

Розум, уражений убогістю спокою,
В духовному житті
Неодмінно виявиться марним і нікчемним.

696.

What an absurd idea:
The mind wants to achieve peace
By denouncing
The world's imperfections.
What a fruitful ideal:
The heart wants to achieve peace
By accepting
The world's imperfections
For their total transformation.

Дуже безглузда ідея:
Розум хоче досягнути спокою,
Осуджуючи
Недосконалості світу.
Дуже плідний ідеал:
Серце хоче досягнути спокою,
Приймаючи
Недосконалості світу
Заради їх перетворення.

697.

Peace
Remains no longer a dream.
Peace
Becomes the reality itself
When we prayerfully and cheerfully
Walk along
The love-devotion-surrender-road.

Спокій
Більш не є мрією.
Спокій
Стає самою реальністю,
Коли ми молитовно й радісно
Прямуємо
Дорогою любові, відданості і зречення.

698.

Because I am sleeplessly
And breathlessly drawn
To the heart of peace,
My life is able to swim
In the sea of ecstasy.

Моє життя може плавати
В морі екстазу,
Тому що я невтомно
Й невпинно лину
До серця спокою.

699.

I have no time for anything else
But pleasing God
With my peace-longing heart-tears.

Я маю час тільки на те,
Щоб радувати Бога
Сльозами мого серця, що прагне спокою.

700.

I am fond of counting daily
My mind's earthly trouble-anxieties.
God is fond of counting daily
My heart's Heavenly peace-blossoms.

Я люблю щодня рахувати
Земні тривоги-клопоти мого розуму.
Бог любить щодня рахувати
Квіти Небесного спокою мого серця.