75.

“My Lord, is there anything sweeter than forgiveness?”

“Yes, My child, gratitude is by far sweeter than forgiveness.”

“My Lord, is there anything more fulfilling than the feeling of oneness?”

“Yes, My child, when you feel that you are the eternal lover
and I am your Eternal Beloved, and when you feel that I am the eternal lover and you are My Eternal Beloved, the feeling of oneness is supremely transcended and immortally fulfilled.”

“Мій Господи, чи є що миліше, ніж прощення?”

“Так, Моє дитя, вдячність далеко миліша, ніж прощення”.

“Мій Господи, чи є щось більш здійсненне, ніж відчуття єдності?”

“Так, Моє дитя, коли ти відчуваєш, що ти — вічний люблячий, а Я — твій Вічний Любий, і коли відчуваєш, що Я — Вічний Люблячий, а ти — Мій Вічний Любий, тоді відчуття єдності максимально перевершено і виповнено навік”.