92.

“My Lord, I am a human being.
Hence, I know what human love is.
But You are a divine Being, I am sure You know what the divine Love is.
Is it something that a spiritual man gives or receives or is it both?
Or is it mutual, reciprocal?”

“A spiritual man receives divine Love from Me first and from Me he gives to others and mankind.

“Then they give and take, and take and give My divine Love.”

“Мій Господи, я людина.
Отже, мені відомо, що таке людська любов.
А Ти — божественна Істота. Я певен, Ти знаєш, що таке божественна Любов.
Це те, що духовна людина дає, чи це те, що вона отримує,
Чи і те, і те?”

“Спочатку духовна людина отримує божественну Любов від Мене, а від Мене передає її людям.

Відтак вони дають і беруть, беруть і дають Мою божественну Любов”.