22 квітня

God will change my past if I am not afraid of my future, the future that tells me that I can be as great as God and as perfect as God.

Бог змінить моє минуле, якщо я не боюся свого майбутнього — майбутнього, яке каже, що я можу бути таким великим і таким досконалим, як Бог.