14 травня

God thinks of me. What more can I want? God loves me. What more can I need? I think of God. Because He is the only Thought. I love God. Because He is the only Love.

Бог думає про мене. Чого ще мені бажати? Бог любить мене. Чого ще мені потребувати? Я думаю про Бога, тому що Він — єдина Думка. Я люблю Бога, тому що Він — єдина Любов.