7 липня

To me, everything begins in half nakedness of truth, and ends in the full nakedness of truth.

На мій погляд, усе розпочинається з напіввідкритої істини, а завершується — істиною, відкритою цілком.