13 липня

In my freedom is my creation. In my creation is my activity. In my activity is God's responsibility.

У моїй свободі — моя творчість. У моїй творчості — моя діяльність. У моїй діяльності — Божа відповідальність.