26 січня

Conviction can be enlarged and surmounted. Don't halt. There is no end to your discovery.

Переконання можна розширити та вийти за його рамки. Не зупиняйся. Немає кінця твоїм відкриттям.