17 вересня

God's all-fulfilling Grace transcends all human comprehension. Man's constant oneness with ignorance transcends his soul's comprehension. Although God is transcendental, He gets joy in being bound by both ignorance and knowledge.

Всездійсненна Божа Милість — поза межами людського розуміння. Постійна єдність людини з невіглаством — поза межами розуміння її душі. Хоча Бог — трансцендентальний, Він отримує радість, будучи зв'язаним як невіглаством, так і знанням.