25 листопада

You have lost nothing in losing your outer capacities and achievements. Simplicity lost, something is lost. Sincerity lost, much is lost. Purity lost, more is lost. Humility lost, your entire inner world is lost.

Втративши свої зовнішні здібності й здобутки, ти не втратив нічого. Простоту втратив — дещо втратив. Щирість утратив — чимало втратив. Чистоту втратив — ще більше втратив. Смирення втратив — утратив весь свій внутрішній світ.