7 лютого

Human achievements are relative but not man's divine worth. His divine worth is the absolute Truth of his inner Self.

Людське досягнення відносне, та не відносна божественна цінність людини. Її божественна цінність — це абсолютна Істинність її внутрішнього Я.