10 лютого

Man says to God: "O God, you have created the world. But at any moment the world may collapse. So I want to save the world. You are the Creator and I am the Saviour."

God says: "Wonderful, my child, it is simply wonderful. You save the world."

Lo, in a twinkling, the world devours man and his foolish pride. Poor God, He has now to save the self-styled Saviour. The world says to God: "Father, you are my Creator, you are my Protector, and you are my Transformer. I need no human help. Nor, I pray, impose human help upon me." God smilingly says: "There is no such thing as human help. It is only the darkest futility of human stupidity."

Людина каже Богові: ”О Боже, Ти створив цей світ, але він може загинути будь-якої миті. Тож я хочу врятувати світ. Ти Творець, а я — Спаситель”.

Бог каже: ”Чудово, Моє дитя, просто чудово. Рятуй світ”.

Але світ дуже швидко поглинає людину та її нерозумну гордість. Бідолашний Бог! Тепер Він мусить рятувати Спасителя-самозванця. Світ каже Богові: ”Отче, Ти — мій Творець, Ти — мій Захисник, Ти — мій Перетворювач. Мені не потрібна людська допомога. І благаю: не змушуй мене приймати людську допомогу”. Усміхаючись, Бог каже: “Людської допомоги як такої нема. Є лише темрява-пустка людського безглуздя”.