6 березня

My aspiration is my transformation into the newness of light's life. My frustration is the multiplying power of destruction's utterance and destruction's action in my life.

Моє устремління — це моє перетворення на новизну життя світла. Моє розчарування — це накопичення енергії руйнівних слів та руйнівних дій у моєму житті.