1.

My aspiration-temple,
My aspiration,
The bloom and the blossom
Of my God-realisation.

Храм мого устремління,
Моє устремління –
Розквіт та цвітіння
Мого Богоусвідомлення.

Шрі Чинмой, Храм мого серця, Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2015