15.

Will you believe,
Can you believe,
That my Beloved Supreme
Loves the blue-gold flames
Of my heart-temple
Infinitely more
Than He loves anything else
In His entire creation?

Чи повіриш,
Чи зможеш повірити,
Що мій Любий Всевишній
Любить золото-блакитне полум’я
Мого серця-храму
Понад усе
У всьому своєму творінні?

Шрі Чинмой, Храм мого серця, Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2015