48.

Simplify your life-temple.
Purify your heart-shrine.
Lo, your Lord Beloved Supreme
Is singing and dancing
With enormous joy and pride.

Спрости своє життя-храм.
Очисти своє серце-вівтар.
Поглянь, твій Любий Всевишній Господь
Співає й танцює
З неймовірною радістю та гордістю.