86.

My Lord
Lives in the purity-temple
Of my heart.

#+BEGIN_VERSE

Мій Господь Живе у храмі чистоти Мого серця.

Шрі Чинмой, Храм мого серця, Центр Шрі Чинмоя, Київ, 2015