149.

A man of peace
Has the rare capacity
To destroy the iron walls
Of all the world-negativities.

Людина спокою
Має рідкісну здатність
Руйнувати залізні стіни
Негативності всього світу.