185.

O my mind,
If you really want peace,
Then you must at once negate
Your world-negativity-desire.

О мій розуме,
Якщо ти справді хочеш спокою,
Ти повинен негайно відкинути
Світ негативних бажань.