290.

In the higher world,
Peace
Is man's happiest destination.

У вищому світі
Спокій —
Це найбільше щастя людської долі.