342.

To have a heart of peace
Is to enjoy the art
Of being Heaven-natural
And not earth-unique.

Мати серце спокою —
Означає насолоджуватися вмінням
Бути по-небесному природним,
А не по-земному незвичайним.