350.

Only my folded, prayerful hands
And my unfolded, cheerful heart
Have the capacity to enjoy climbing
God's universal and transcendental
Peace-Tree.

Тільки мої долоні, складені в молитві,
Та моє відкрите радісне серце
Здатні насолоджуватися підйомом
По Дереву універсального і трансцендентального
Спокою Бога.