389.

Peace
Does not fall from
The wings of night.
Peace
Falls from
The eye of the sun.

Не на крилах ночі
Прибуває
Спокій.
Спокій
Спускається
З ока сонця.