40.

A God-love-runner
Will have peace
Only when
He self-givingly passes on
The torch of peace.

Учасник забігу любові до Бога
Отримає спокій
Тільки тоді,
Коли самовіддано передаватиме іншим
Факел спокою.