496.

My day is completely lost
If peace and I
Do not greet each other
When day first dawns.

Мій день увесь іде шкереберть,
Якщо спокій та я
Не привітали один одного
З першим променем сонця.