538.

The mind's peace-run
Covers a shorter-than-the-shortest
Distance.

Коли розум бере участь у забігу спокою,
Його вистачає на дуже коротку
Відстань.