590.

Now that my mind has become,
Like my heart,
A peace-fountain,
The desire-world fails
To enter into my mind.

Тепер, коли мій розум став,
Як моє серце —
Фонтаном спокою,
Світові бажань не вдається
Проникнути в нього.