62.

O my Lord,
Give my mind a severe headache
If it hesitates
To pray to You for peace
Every day.

О мій Господи,
Пошли мігрень моєму розуму,
Якщо він вагається
Молитися Тобі про спокій
Щодня.