661.

I am achieving peace-perfection
Only from God's
Oneness-Suggestion
And Compassion-Benediction.

Я досягаю досконалого спокою
Тільки завдяки
Підказці-Єдності Бога
Та Його Благословення-Співчуття.