687.

May my breath live always
In between
My world-peace-oneness-action
And God's Newness-Fulness-Satisfaction.

Нехай моє дихання завжди живе
Серед
Моїх дій у спокої і єдності зі світом
Та Новизною й Повнотою Задоволення Бога.