Двісті сім Полум’яних Квіток (207 Flower-Flames)

Return to the table of contents

Author's preface (Від автора)

I have selected 207 poems out of 10,000 from my series, Ten thousand Flower-Flames, which was originally published in 100 volumes. Here the poet in me is soulfully satisfied, the reader in me is smilingly satisfied and the critic in me is surprisingly satisfied.

My Beloved Supreme, what more can I tell You, and what more do You expect from me?

"Be quiet, My poet-reader-critic-son. The Hour, My Hour, is about to strike."

— Sri Chinmoy

Серед 10 000 поезій, які належать до серії Десять тисяч Полум'яних Квіток, що спочатку вийшла друком як 10-томне видання, я вибрав 207 віршів. Ними поет у мені задоволений від душі, читач у мені задоволений — аж усміхається, і критик у мені, на диво, задоволений. — Мій Любий Всевишній, що ще сказати Тобі? Чого ще очікуєш Ти від мене? — Тихо, Мій сину-поете-читачу-критику, Час, Мій Час от-от проб'є.

— Шрі Чинмой

1. You have discovered (Ти виявив)

My Lord,
I came to You with empty hands,
But You have discovered
My empty heart, too.


Мій Господи,
Я прийшов до Тебе з порожніми руками,
А Ти виявив,
Що моє серце — порожнє також.

2. I came from God (Я прийшов від Бога)

I came from God
The Eternal Dreamer.
I am heading towards God
The Immortal Lover.


Я прийшов від Бога,
Вічного Мрійника.
Я прямую до Бога,
Безсмертного Люблячого.

3. Your happiness-gift (Твій подарунок-щастя)

Of all the gifts
You have offered to God,
Your happiness-gift
He treasures most.


З усіх подарунків,
Які ти підносив Богові,
Твій подарунок-щастя
Для Нього найдорожчий.

4. The mind wants to invent (Розум хоче винайти)

The mind wants to invent
A new God.
The heart wants to discover
The ancient and eternal God.


Розум хоче винайти
Нового Бога.
Серце хоче відкрити
Давнього вічного Бога.

5. Please warn me (Будь ласка, попередь мене)

My Lord,
Please warn me before You come.
Otherwise, You may come unrecognised
And go back unloved.


Мій Господи,
Будь ласка, попередь мене перед тим як прийти.
Бо я можу не впізнати Тебе,
І Ти повернешся назад не отримавши любові.

6. My heart says to my mind (Моє серце каже моєму розуму)

My mind says to my heart:
"Will you please praise God for me?"

My heart says to my mind:
"Will you please pray to God
To bless me?"Мій розум каже моєму серцю:
“Будь ласка, похвали мене перед Богом, гаразд?”
Моє серце каже моєму розуму:
“Будь ласка, помолися Богові,
Щоб Він благословив мене, гаразд?”

7. The fare (Вартість проїзду)

What is the fare
From earth to Heaven?
The fragrance-beauty
Of a gratitude-heart.


Скільки коштує проїзд
Від землі до Небес?
Як аромат краси
Вдячного серця.

8. Every time I run away from You (Щоразу, коли я тікаю від Тебе)

Every time I run away from You
And come back,
I see Your Eyes
More illumining than before,
And I feel Your Heart
More forgiving than before.


Щоразу, коли я тікаю від Тебе,
А потім повертаюсь,
Я бачу, що Твої Очі
Ще більше сяють,
І відчуваю, що Твоє Серце
Ще більше прощає,
Ніж досі.

9. The Lord of my thoughts (Господар моїх думок)

My Lord, I am happy
Because You are the Lord of my life.
Can You not make me perfect
By becoming the Lord of my thoughts?


Мій Господи, я щасливий,
Бо Ти — Господар мого життя.
Чи не зробиш Ти мене досконалим,
Ставши Господарем моїх думок?

10. Two miracles (Два дива)

The miracle of my sound-life:
It can chase God.
The miracle of my silence-life:
It can embrace God.


Диво мого життя-звуку —
Воно може прогнати Бога.
Диво мого життя-тиші —
Воно може обійняти Бога.

11. Two secret wishes (Два заповітні бажання)

Two
Are my secret wishes:
I shall show God
Man's transformation-head.
I shall show man
God's Compassion-Feet.


У мене є
Два заповітні бажання:
Показати Богові
Голову-преображення людини;
Показати людині
Божі Стопи-Співчуття.

12. Not beyond possibility (Не поза межами можливостей)

Not beyond man's possibility
Is God-realisation.
Not beyond earth's possibility
Is earth-transformation.
Not beyond my possibility
Is self-transcendence.


Усвідомлення Бога —
Не поза межами людських можливостей.
Трансформація земного —
Не поза межами земних можливостей.
Самоперевершення —
Не поза межами моїх можливостей.

13. I do not interfere (Я не втручаюся)

I do not interfere in God's Affairs.
Every day I let Him
Create a new world.
God does not interfere in my affairs
Either.
Every day He lets me
Destroy an old world.


Я не втручаюся у Справи Бога.
Щодня я дозволяю Йому
Творити новий світ.
Бог також не втручається у мої справи.
Щодня Він дозволяє мені
Руйнувати старий світ.

14. A new prayer (Нова молитва)

Your old prayer may not change God.
But God can grant you
A new prayer,
And this new prayer
Will make you really happy.
What is your new prayer?
God-Satisfaction
In God's own Way.


Твоя стара молитва може не впливати на Бога.
Але Бог дасть тобі нову молитву.
Нова молитва
Зробить тебе по-справжньому щасливим.
Що це за нова молитва?
Задоволення Бога
Так, як Бог того бажає.

15. To frighten and enlighten (Налякати й просвітити)

To frighten the animal in me
My God is all Justice.
To enlighten the human in me
My God is all Compassion.


Щоб налякати тварину в мені,
Мій Бог — сама Справедливість.
Щоб просвітити людину в мені,
Мій Бог — саме Співчуття.

16. God's Lion-Power (Лев-Могутність Бога)

Yesterday
I desired to be
God's Lion-Power.

Today
I desire to be
God's Deer-Speed.
Tomorrow I shall desire to be
God's Lamb-Fondness.


Учора
Я хотів бути
Левом-Могутністю Бога.
Сьогодні
Я хочу бути
Оленем-Швидкістю Бога.
Завтра я хотітиму бути
Ягням-Ніжністю Бога.

17. What you did (Що ти робив)

God wanted you
To go to Him untouched.
But what you did,
You know!
You went to God unchanged!


Бог хотів, аби ти
Йшов до Нього не зачіпаючись.
А знаєш,
Що ти робив?
Ти йшов до Бога не міняючись!

18. Are You tired, O Lord? (О Господи, Ти втомився?)

Are You, O Lord, tired of being good?
It seems You are.
Are You, O Lord, tired of being divine?
It seems You are.
Are You, O Lord, tired of being perfect?
It seems You are.
O my Lord Supreme,
Then do bless me
With Your Goodness-Heart,
Divinity-Life and Perfection-Role.


О Господи,
Здається, Ти втомився бути добрим?
О Господи,
Здається, Ти втомився бути божественним?
О Господи,
Здається, Ти втомився бути бездоганним?
О мій Любий Господи,
Прошу, благослови відтак мене
Серцем Доброчинності,
Життям Божественності
Й Роллю Вдосконалення.

19. Two observers (Два спостерігачі)

God watched me from the sky
With His unchanging Compassion.
I watched God from the ground
With my increasing hesitation.


Бог спостерігав за мною з неба
З незмінним Співчуттям.
Я спостерігав за Богом із землі
З дедалі дужчим ваганням.

20. The boon (Благо)

Scold me, my Lord, untiringly.
Insult me, my Lord, unreservedly.
But, my Lord, do not forget Your Boon.
You told me millions of years ago
That You would grant me the capacity
To love You sleeplessly.
Something more, unconditionally.


Свари мене, мій Господи, невтомно.
Ображай мене, мій Господи, нестримно.
Та не забудь, мій Господи, одне Благо:
Мільйони років тому Ти сказав,
Що подаруєш мені здатність
Любити Тебе безсонно
Й, окрім того, безумовно.

21. The God-Hour strikes (Пробиває Божа Година)

An unfinished Dream of God
Brought me down.
The God-Hour then struck.
An unending Reality of God
Will take me up.
The God-Hour will once again strike.


Не здійснена Мрія Бога
Привела мене на землю.
Пробила Божа Година.
Нескінченна Реальність Бога
Забере мене назад.
Божа Година проб'є знову.

22. Even my shadow avoids me (Мене уникає навіть моя тінь.)

Even my shadow avoids me.
Even my body dislikes me.
Even my life disappoints me.
Even my God forgets me.


Мене уникає навіть моя тінь.
Мене не любить навіть моє тіло.
Мене розчаровує навіть моє життя.
Мене забуває навіть мій Бог.

23. The very last step (Останній крок до Небес.)

A heart of gratitude
Is the next-to-last step
Before we reach Heaven.
A life of surrender
Is the very last step
Before we reach Heaven.


Серце-вдячність —
Передостанній крок
До Небес.
Життя-зречення —
Останній крок
До Небес.

24. Mistaking earth for Heaven (Сприйнявши землю за Небеса)

Mistaking earth for Heaven,
He sighed.
Mistaking Heaven for earth,
He died.


Сприйнявши землю за Небеса,
Він зітхнув.
Сприйнявши Небеса за землю,
Він помер.

25. Can this be true? (Невже це правда?)

Can this be true?
No desire binds me,
No temptation haunts me,
No imperfection blights me.
Can this be true?


Невже це правда?
Мене більше не зв'язують бажання.
Мене більше не переслідують спокуси.
Мене більше не спотворюють недосконалості.
Невже це правда?

26. Don't take a late start (Не барися на старті)

Don't take a late start.
You may lose the race altogether.
Keep your love-devotion-surrender
Always on the alert.
Then you cannot have a late start.


Не барися на старті.
Ти можеш цілком програти забіг.
Тримай завжди напоготові
Свою любов-відданість-зречення.
Тоді ти не забаришся на старті.

27. O descending Blue (О Блакить, ти спускаєшся)

O descending Blue,
I love you.
O ascending Green,
I love you.
O spreading Gold,
I love you.


О Блакить,
Я люблю, як ти спускаєшся.
О Зелень,
Я люблю, як ти підіймаєшся.
О Золото,
Я люблю, як ти поширюєшся.

28. Aspiration tells me (Устремління каже мені)

Aspiration tells me
That my God is
Compassion-Mother.
Realisation tells me
That my God is
Liberation-Father.
Manifestation tells me
That my God is
Perfection-Friend.


Устремління каже мені,
Що мій Бог —
Мати-Співчуття.
Усвідомлення каже мені,
Що мій Бог —
Батько-Визволення.
Проявлення каже мені,
Що мій Бог —
Друг-Досконалість.

29. A tiny island (Крихітний острів)

God alone knows
When the Kingdom of Heaven
Will finally descend on earth.
In the meantime,
God is begging His aspiring children
To try to create
At least a tiny island
Which He can call Heaven on earth.


Тільки Бог знає,
Коли, нарешті, зійде на землю
Царство Небес.
Тим часом
Бог благає Своїх дітей, що плекають устремління,
Старатися створити
Принаймні крихітний острів,
Який Він міг би називати Небесами на землі.

30. What has God given me? (Що мені дав Бог?)

What has God given me?
A beautiful heart.
What shall I give Him?
A soulful face.


Що мені дав Бог?
Прекрасне серце.
Що дам Богові я?
Одухотворене обличчя.

31. The twentieth century (Двадцяте століття)

The twentieth century
Is flooded
With self-styled Master-rogues.
The twentieth century
Is flooded
With monster disciple-fools.


У двадцятому столітті
Повно
Вчителів-самозванців-ошуканців.
У двадцятому столітті
Повно
Учнів-чудовиськ-безумців.

32. A weeping God (Бог ридає)

A thinking mind
Is a sinking life.
A sinking life
Is a dying promise.
A dying promise
Is a weeping God.


Розум думає —
Життя тоне.
Життя тоне —
Обіцянка вмирає.
Обіцянка вмирає —
Бог ридає.

33. An interesting question (Запитання-зацікавлення)

An interesting question:
Where is God?
An inspiring question:
What is God doing?
An illumining question:
Who is God?
A fulfilling question:
Who else's love do I need,
If not God's alone?


Запитання-зацікавлення:
Де Бог?
Запитання-натхнення:
Що робить Бог?
Запитання-просвітлення:
Хто такий Бог?
Запитання-здійснення:
Чия ще потрібна мені любов,
Як не Бога єдиного?

34. Whether You like it or not (Сподобається Тобі, чи ні)

My Lord Supreme,
Whether You like it or not,
I shall come to You daily.
Whether You like it or not,
I shall tease You smilingly.
Whether You like it or not,
I shall place You on my shoulders surprisingly.


Мій Всевишній Господи,
Сподобається Тобі, чи ні,
А я приходитиму до Тебе щодня.
Сподобається Тобі, чи ні,
А я дражнитиму Тебе, усміхаючись.
Сподобається Тобі, чи ні,
Зненацька я посаджу Тебе собі на плечі.

35. A good place (Гарне місце)

A good place to begin:
My soul's soulful nest.
A good place to continue:
My heart's psychic core.
A good place to transform:
My mind's mental factory.


Гніздо натхнення моєї душі —
Гарне місце, щоб розпочинати.

Психічний центр мого серця —
Гарне місце, щоб продовжувати.
Фабрика думок мого розуму —
Гарне місце, щоб переробляти.

36. Science is (Наука — це...)

Indeed,
Science is man's
Breath-taking advance.
Indeed,
Spirituality is God's
Breath-immortalising romance.


Воістину,
Наука — це прогрес людини,
Що захоплює дух.
Воістину,
Духовність — це Романс Бога,
Що робить дух безсмертним.

37. Music is (Музика — це...)

Music is entertainment.
Music is enlightenment.
Music is the animal bark
Of man.
Music is the God-Song
And God-Dance for man.


Музика — це розвага,
Музика — це просвітління.
Музика — це тваринний гавкіт
Людини,
Музика — це Бог-Пісня
Й Бог-Танець заради людини.

38. Four elevators (Чотири ліфти)

Doubt-elevator never works.
Fear-elevator seldom works.
Confidence-elevator occasionally works.
Aspiration-elevator sleeplessly works.


Ліфт-сумнів не працює ніколи.
Ліфт-страх працює рідко.
Ліфт-упевненість працює час від часу.
Ліфт-устремління працює завжди.

39. How could this be true? (Невже це правда?)

My Lord Supreme,
You rang my alarm clock.
How could this be true?
You prayed for my salvation.
How could this be true?
You concentrated on my illumination.
How could this be true?
You meditated for my realisation.
How could this be true?
You contemplated on my perfection.
How could this be true?
You lived for my satisfaction.
How could this be true?


Мій Всевишній Господи,
Ти накручував мій будильник.
Невже це правда?
Ти молився за моє спасіння.
Невже це правда?
Ти зосереджувався на моєму просвітлінні.
Невже це правда?
Ти медитував на моє усвідомлення.
Невже це правда?
Ти споглядав мою досконалість.
Невже це правда?
Ти жив заради мого задоволення.
Невже це правда?

40. Pray for me, please! (Моліться за мене, будь ласка!)

Heaven, pray for me, please!
I need the dream
Of oneness-perfection.
Earth, pray for me, please!
I need the reality
Of fulness-satisfaction.


Небеса, моліться за мене, будь ласка!
Мені потрібна мрія
Про досконалість-єдність.
Земле, молися за мене, будь ласка!
Мені потрібна реальність
Задоволення-повноти.

41. Two supreme secrets (Два найбільші секрети)

My Lord told me a supreme secret:
"My child, I shall never scold you anymore."

I told my Lord a supreme secret:
"My Father-Friend, I shall never
Disappoint You anymore."


Мій Господь розповів мені найбільший секрет:
“Моє дитя, Я більш ніколи не сваритиму тебе”.
Я розповів Господу найбільший секрет:
“Мій Батьку-Друже, я більш ніколи
Не розчарую Тебе”.

42. God is my coach (Мій Наставник Бог)

God is my outer Coach.
Therefore, I smile and smile
After I succeed.
God is my inner Coach.
Therefore, I dance and dance
Before I proceed.


Мій зовнішній Наставник — Бог.
Ось чому я усміхаюся й усміхаюся,
Завершивши справу.
Мій внутрішній Наставник — Бог.

Ось чому я танцюю й танцюю
Перед тим як узятись за справу.

43. I have two serious faults (Мої дві великі вади)

I have two serious faults:
I underestimate
God's Compassion-Beauty.
I overestimate
Man's ingratitude-reality.


Я маю дві великі вади:
Я недооцінюю
Красу-Співчуття Бога.
Я переоцінюю
Реальність невдячності людини.

44. I entertain God (Я розважаю Бога)

I entertain God
With my promise-power.
God entertains me
With His Compassion-shower.


Я розважаю Бога
Силою своєї обіцянки.
Бог розважає мене
Зливою Свого Співчуття.

45. I chose (Мій вибір)

I chose not to understand God.
I chose not to understand even man.
But alas,
I chose to understand my clever mind.


Порозуміння з Богом — не мій вибір.
Порозуміння з людиною — теж не мій вибір.
Порозуміння з проворним розумом — мій вибір, на жаль.

46. Yesterday's God (Вчорашній Бог)

Yesterday's God
Belonged to my confidence.
Today's God
Belongs to my promise.
Tomorrow's God
Shall belong to my hope.


Вчорашній Бог
Належав моїй упевненості.
Сьогоднішній Бог
Належить моїй обіцянці.
Завтрашній Бог
Належатиме моїй надії.

47. By way of joke (Жартома)

God gave me
By way of joke
A little mind.
I am giving God
In dead earnest
A big problem:
My useless life.


Бог жартома
Дав мені трохи розуму.
Я цілком серйозно
Даю Богові
Велику проблему —
Своє нікчемне життя.

48. Let me help You (Дозволь, я допоможу Тобі)

My sweet Supreme Lord,
You have helped me
By speaking to me.
Let me help You
By listening to You.


Мій солодкий Всевишній Господи,
Ти допоміг мені,
Розмовляючи зі мною.
Дозволь, я допоможу Тобі,
Слухаючись Тебе.

49. I am choosing God's Light (Я обираю Боже Світло)

Yesterday
I quickly chose God's Power
To fulfil me.
Today
I am quietly choosing God's Light
To illumine me.


Щоб відбутися,
Вчора
Я поспіхом обрав Божу Могутність.
Сьогодні
Я спокійно обираю Боже Світло,
Щоб просвітитися.

50. My prayer-wings carry me (На крилах моєї молитви)

My prayer-wings
Carry me up to Heaven
To see God's Beauty.
My meditation-wings
Carry God down to earth
To see my heart's purity.


На крилах моєї молитви
Я лину в Небеса,
Щоб побачити Красу Бога.
На крилах моєї медитації
Бог спускається на землю,
Щоб побачити чистоту мого серця.

51. God's Forgiveness finds me (Боже Прощення знаходить мене)

God's Forgiveness finds me
No matter where I am.
God's Compassion takes me
Where I ought to go.


Боже Прощення знаходить мене,
Де б я не був.
Боже Співчуття приводить мене
Туди, де мені варто бути.

52. I think of God (Я думаю про Бога)

I think of God
Because
I need God's Power.
God thinks of me
Because
He needs my love.


Я думаю про Бога,
Бо мені потрібна Його Могутність.
Бог думає про мене,
Бо Йому потрібна моя любов.

53. I appeared before God (Я з'явився до Бога)

I appeared before God
With what I have:
An iota of gratitude.
God appeared before me
With what He is:
Infinity's Satisfaction-Smile.


Я з'явився до Бога
З тим, що мав, —
Краплиною вдячності.
Бог з'явився до мене
З тим, чим Він є, —
Усмішкою безмежної Задоволеності.

54. Because God loves me more (Тому що Бог любить мене більше)

Precisely because
God loves me infinitely more
Than I love myself,
God cannot afford to be
As careless with my life
As I am.


Якраз тому,
Що Бог любить мене безмежно більше,
Ніж я люблю самого себе,
Він не може Собі дозволити
Ставитися до мого життя так байдуже,
Як ставлюсь я.

55. When I pray to the false God (Коли я молюся неістинному Богу)

When I pray
To the false God,
My praying is not enough.
I have to run towards him.
When I pray
To the real God,
He immediately runs towards me.


Коли я молюся
Неістинному Богу,
Моєї молитви не досить.
Мені доводиться бігти до нього.
Коли я молюся
Істинному Богу,
Він негайно біжить до мене.

56. Old God, new God (Старий Бог, новий Бог)

The old God
Taught me how to fight
Against ignorance-night.
The new God
Is teaching me how to surrender
To His Vision-Light.


Старий Бог
Навчав мене, як боротися
Проти ночі-невігластва.
Новий Бог
Навчає мене, як зрікатися
Перед Світлом Його Провидіння.

57. Puzzles (Головоморочки)

God's Greatness and Goodness
Puzzle me.
My weakness and meanness
Puzzle God.


Я морочу голову
Над Божою Величчю й Доброчинністю.
Бог морочить Голову
Над моєю слабкістю й нікчемністю.

58. I am not needed (Я не мушу)

I am not needed
To say the right thing.
I am only required
To be the right thing.


Я не мушу
Про правильне говорити.
Але я мушу
Правильним бути.

59. Each heart is the beauty (Кожне серце — краса)

Each heart is the beauty
Of a God-dreamer.
Each life is the delight
Of a God-lover.


Кожне серце —
Це Краса Бога-Мрійника.
Кожне життя —
Це Захват Бога-Люблячого.

60. Each listening heart (Кожне слухняне серце)

Each listening heart
Is not a bud of infancy.
Each listening heart
Is a flower of God-Ecstasy.


Кожне слухняне серце —
Не брунька незрілості.
Кожне слухняне серце —
Це квітка Божого Екстазу.

61. Do not waste time (Не марнуй часу)

Do not waste time.
Time is precious.
Do not exploit God.
God is gracious.
Do not mix with ignorance.
Ignorance is ferocious.
Do not play with doubt.
Doubt is injurious.
Do not cherish insecurity.
Insecurity is infectious.
Do not harbour impurity.
Impurity is dangerous.


Не марнуй часу —
Час дорогоцінний.
Не експлуатуй Бога —
Бог милосердний.
Не спілкуйся з невіглаством —
Невігластво люте.
Не грайся з сумнівом —
Сумнів шкідливий.
Не плекай невпевненості —
Невпевненість заразлива.
Не давай притулку нечистоті —
Нечистота небезпечна.

62. If I can see God's face (Якщо я зможу побачити Обличчя Бога)

If I can see God's Face
Even once,
I am sure He will make
Some room for me
To stay in His Heart
As long as I want to.


Якщо я зможу побачити Обличчя Бога
Принаймні один раз,
То, я певен, що Він знайде для мене
Якийсь куточок у Своєму Серці,
Щоб я оселився в Ньому
Так надовго, як забажаю.

63. Self-imprisonment begins (Самоув'язнення починається)

Self-imprisonment begins
The day we start playing
With expectation-snare,
And not before.


Самоув'язнення починається
Того дня, коли починається наша гра
З пасткою-очікуванням —
Не раніше.

64. My heart represents (Моє серце представляє)

My heart represents
God the Duty
On earth.
My soul represents
God the Beauty
In Heaven.


Моє серце представляє
Бога-Обов'язок
На землі.
Моя душа представляє
Бога-Красу
На Небесах.

65. Peace needs no interpretation (Спокій не потребує інтерпретації)

Peace needs no interpretation.
Love needs no explanation.
Oneness needs no expression.


Спокій не потребує інтерпретації.
Любов не потребує пояснення.
Єдність не потребує вираження.

66. Three ultimate absurdities (Три найбільші нісенітниці)

Three ultimate absurdities:
I shall fail my Lord.
I am not meant for God-realisation.
My Lord is not pleased with me.


Три найбільші нісенітниці:
Я підведу мого Господа;
Усвідомлення Бога — не для мене;
Мій Господь не задоволений мною.

67. God's troubles (Божі Турботи)

God's troubles are these:
The animal in man
Has forgotten Him totally.
The divine in man
Is not manifesting Him satisfactorily.


Божі турботи такі:
Тваринне в людині
Цілком забуло про Нього;
Божественне в людині
Не проявляє Його як слід.

68. We are mistaken (Ми помиляємось)

You are mistaken.
God does think of you constantly.
I am mistaken.
God does love us both equally.


Ти помиляєшся.

Бог таки думає про тебе постійно.
Я помиляюся.

Бог таки любить однаково нас обох.

69. A dreamer of God-dreams (Мрійник Божих мрій)

Unless I become a sleepless dreamer
Of God-dreams,
My heart shall remain a fount
Of orphan-tears.


Якщо я не стану безсонним мрійником
Божих Мрій,
Моє серце лишиться джерелом
Сирітських сліз.

70. I know whose I am (Я знаю, Чий я)

True,
I do not know
Who I am,
But I do know
Whose I am.


Так,
Я не знаю,
Хто я.
Зате я добре знаю,
Чий я.

71. Miracles worth seeing (Дива, які варто побачити)

Only two miracles are worth seeing:
The miracle of loving
And
The miracle of forgiving.


Лише два дива варто побачити:
Диво любові
Та
Диво прощення.

72. Heaven knows how to liberate (Небеса знають, як визволяти)

Darkness knows how to thicken.
Light knows how to brighten.
Earth knows how to bind
The divine in man.
Heaven knows how to liberate
The human from the animal.


Темрява знає, як згущуватися.
Світло знає, як осявати.
Земля знає, як зв'язувати
Божественне в людині.
Небеса знають, як визволяти
Людське від тваринного.

73. Centuries have rolled away (Прокотилися століття)

Centuries have rolled away,
And still the outer man does not know
Where the inner man
Unmistakably is,
And the inner man does not know
What the outer man
Actually wants.


Прокотилися століття,
Однак зовнішня людина досі не знає
Достеменно,
Де перебуває внутрішня людина,
А внутрішня людина не знає,
Чого насправді хоче
Зовнішня людина.

74. A God-dreamer and a God-lover (Той, що мріє про Бога, і той, що любить Бога)

The difference
Between a God-dreamer
And a God-lover
Is this:
A God-dreamer wants to live
In God's birthless and deathless Infinity;
A God-lover longs to live
In God's Heart-Cave.


Відмінність
Між тим, що мріє про Бога, і тим, що любить Бога,
Така:
Той, що мріє про Бога, хоче жити
В Божій Нескінченності, яка не знає ні народження, ні смерті;
Той, що любить Бога, прагне жити
В Печері Божого Серця.

75. Many ways (Чимало способів)

No way
To persuade God.
No way
To deceive God.
But many ways
Not only to realise God
But also to become God.


Немає способу
Переконати Бога.
Немає способу
Обдурити Бога.
Проте є чимало способів
Не тільки усвідомити Бога,
А й стати Богом.

76. When I pray (Коли я молюся)

When I pray,
I pray for the right thing:
Peace.
When I meditate,
I meditate on the right Person:
God.


Коли я молюся,
Я молюся про те, що треба, —
Про спокій.
Коли я медитую,
Я медитую на Того, на Кого треба, —
На Бога.

77. My heart's constant guest (Постійний гість мого серця)

My heart's constant guest:
God the Many.
My life's constant host:
God the One.


Бог-Численність —
Постійний гість мого серця.
Бог-Єдиний —
Незмінний господар мого життя.

78. I measured my success (Я вимірював свій успіх)

Yesterday
I measured my success
By competing with others.
Today
I measure my success
By competing with myself.
Tomorrow
I shall measure my success
By expanding my heart
To encompass others.


Учора
Я вимірював свій успіх,
Змагаючись з іншими.
Сьогодні
Я вимірюю свій успіх,
Змагаючись із собою.
Завтра
Я вимірюватиму свій успіх,
Розширюючи своє серце,
Щоб умістити всіх.

79. Two lines to Heaven (Дві лінії зв'язку з Небесами)

The soulful meditation-line to Heaven
Is never busy
Because
Very few seekers have the capacity
To use that line.
The wild frustration-line to Heaven
Is always busy
Because
Everybody has the capacity
To use that line.


Одухотворена медитація — це лінія зв'язку з Небесами,
Яка не зайнята ніколи,
Бо небагато шукачів уміють
Користуватися нею.
Шалене розчарування — ця лінія зв'язку з Небесами
Зайнята весь час,
Бо користуватися нею
Здатний кожен.

80. Intention and capacity (Намір та спроможність)

Hope has no real intention
Of deceiving us.
Alas, it has no adequate capacity
To please us.


Надія, насправді, не має наміру
Обманювати нас.
На жаль, їй не вистачає спроможності
Задовольняти нас.

81. Accepted by truth (Прийнятий Істиною)

You are accepted
By Truth.
That means you are liberated
By God.

Тебе прийняла
Істина.
Це означає, що тебе визволив
Бог.

82. Two things I must never forget (Дві речі, які я ніколи не повинен забувати)

Two things I must never forget:
My meditation-appointment with God
In the small hours of the morning,
And God's Satisfaction-appointment with me
In the late hours of the night.


Дві речі, які я ніколи не повинен забувати:
Медитація — моє побачення з Богом
Рано-вранці;
Задоволеність — побачення Бога зі мною
Ввечері.

83. They will do it for you (Вони зроблять це замість тебе)

Do not blame yourself.
This world will do it for you,
Far beyond your imagination.
Do not admire yourself.
The higher worlds will do it for you,
Far beyond your expectation.


Не звинувачуй себе.
Замість тебе це зробить цей світ так,
Що ти й не уявляєш.
Не захоплюйся собою.
Замість тебе це зроблять вищі світи так,
Що ти й не сподіваєшся.

84. His life's early morning (Світанок його життя)

His life's early morning
Saw God's Forgiveness-Feet.
His life's late evening
Shall see God's Compassion-Eye.


Світанок його життя
Бачив Божі Стопи-Прощення.
Пізній вечір його життя
Побачить Боже Око-Співчуття.

85. Allow God to become real (Дозволь Богові стати реальним)

You are bound to know
God's Will
If you allow God
To become real to you.


Ти неодмінно знатимеш
Волю Бога,
Якщо дозволиш Богові
Стати для тебе реальним.

86. Three Himalayan prayers (Три високі, як Гімалаї, молитви)

Three Himalayan prayers:
Lord, do give me the capacity
To love Your Forgiveness-Feet
Unreservedly.
Lord, do give me the capacity
To love Your Compassion-Heart
Untiringly.
Lord, do give me the capacity
To love Your Justice-Eye
Unconditionally.


Три високі, як Гімалаї, молитви:
Господи, прошу, дай мені здатність
Беззастережно
Любити Твої Стопи-Прощення.
Господи, прошу, дай мені здатність
Невтомно
Любити Твоє Серце-Співчуття.
Господи, прошу, дай мені здатність
Безумовно
Любити Твоє Око-Справедливість.

87. Only a fool (Тільки безглуздий)

Only a fool
Thinks that he is independent.
Only a fool
Feels that he is indispensable.


Тільки безглуздий
Думає, що він незалежний.
Тільки безглуздий
Відчуває, що він незамінний.

88. Sweet is my Lord (Мій Господь солодкий)

Sweet is my Lord
Because He is knowable.
Sweeter is my Lord
Because He is known.
Sweetest is my Lord
Because He invites me
To play hide-and-seek with Him
Every day.


Мій Господь солодкий,
Бо Його можна пізнати.
Мій Господь ще солодший,
Бо Він пізнаний.
Мій Господь найсолодший,
Бо Він запрошує мене
Грати в хованки з Ним
Щодня.

89. Be aware! (Знай!)

Be aware!
God definitely exists.
Be awake!
God will come and knock
At your door.


Знай!
Бог, безперечно, існує.
Не спи!
Бог прийде й постукає
У твої двері.

90. If it is true (Якщо це правда)

If it is true
That Jesus is coming again,
Then it is also true
That you and I should go to meet Him
And welcome Him
At the halfway point.


Якщо це правда,
Що Ісус збирається прийти знову,
То правда й те,
Що нам з тобою слід вийти Йому назустріч,
Щоб привітати Його
На півдорозі.

91. Because I love God (Оскільки я люблю Бога)

Because I fear God,
I do not have to fear any man.
Because I love God,
I have to love all human beings.


Оскільки я боюся Бога,
Мені не треба боятися жодної людини.
Оскільки я люблю Бога,
Мені треба любити всіх людей.

92. God needs me (Бог потребує мене)

God loves me.
I mean,
My sincere cry.
God wants me.
I mean,
My simple life.
God needs me.
I mean,
My pure heart.


Бог любить мене —
Я маю на увазі
Мій щирий поклик.
Бог бажає мене —
Я маю на увазі
Моє просте життя.
Бог потребує мене —
Я маю на увазі
Моє чисте серце.

93. One desire and one aspiration (Одне бажання та одне устремління)

O my Supreme Lord,
I have only one desire:
Do give me the thing
That pleases me for a fleeting day.
O my Supreme Lord,
I have only one aspiration:
Do give me the thing
That pleases You forever and forever.


О мій Всевишній Господи,
Я маю тільки одне бажання:
Будь ласка, дай мені те,
Чому я радітиму один швидкоплинний день.
О мій Всевишній Господи,
Я маю тільки одне устремління:
Будь ласка, дай мені те,
Чому Ти радітимеш завжди, вічно.

94. An unfinished man (Недовершена людина)

Because of his shallow mind
He is an unfinished man.
Because of his vast heart
He is in unextinguished pain.


Через те, що його розум мілкий,
Він — недовершена людина.
Через те, що його серце безкрає,
Він — невгамовний біль.

95. I have lost You (Я Тебе втратив)

I have lost You, My Lord,
Not because my intimate friend
Is tenebrous ignorance-night,
But because I have never dared to claim You
As my own, very own.


Я Тебе втратив, мій Господи,
Не тому, що темна ніч невігластва —
Мій близький друг,
А тому, що я ніколи не наважився визнати Тебе
Своїм, цілком своїм.

96. My life needs guidance (Моєму життю потрібне наставництво)

Attention —
My body needs attention.
Encouragement —
My vital needs encouragement.
Inspiration —
My mind needs inspiration.
Aspiration —
My heart needs aspiration.
Guidance —
My life needs guidance.


Увага —
Моєму тілу потрібна увага.
Підбадьорення —
Моєму віталу потрібне підбадьорення.
Натхнення —
Моєму розуму потрібне натхнення.
Устремління —
Моєму серцю потрібне устремління.
Наставництво —
Моєму життю потрібне наставництво.

97. Live only for God's Love (Жити заради Божої Любові)

You do not have to prove
God's Love for you.
Just feel that you live
Only for God's Love.


Тобі не потрібні докази,
Що Бог любить тебе.
Просто відчувай, що ти живеш
Лише заради Божої Любові.

98. God compassionately asks (Бог співчутливо запитує)

God compassionately asks me,
"Will you be available?"

He never asks me,
"Will you be able?"Бог співчутливо запитує мене:
"Ти будеш?"

Бог ніколи не запитує:
"Ти зможеш?"

99. Only one inner teacher (Тільки один внутрішній учитель)

I have only one inner teacher:
A gratitude-flame.
I have only one outer teacher:
A surrender drop.


Я маю тільки одного внутрішнього вчителя —
Полум'я вдячності.
Я маю тільки одного зовнішнього вчителя —
Краплину зречення.

100. Only the chosen (Тільки вибрані)

Everybody can begin,
But only the chosen
Can divinely continue
And supremely succeed.


Кожен може розпочати,
Але тільки вибрані
Божественно йдуть далі
І досягають всевишньої мети.

101. To be in God's company (Бути в товаристві Бога)

If you do not have
A sense of humour,
Then God will not choose you
To be in His close company.


Якщо ти не маєш
Почуття гумору,
То Бог не прийме тебе
До Свого близького товариства.

102. An armour of proof (Броня доказу)

What my mind wants
Is a strong armour of proof.
What my heart needs
Is a sweet ripple of belief.


Міцна броня доказу —
Це те, чого хоче мій розум.
Ніжне дзюрчання віри —
Це те, чого потребує моє серце.

103. The return-journey (Зворотна подорож)

Greatness is a matter
Of a moment.
Goodness is the work
Of a lifetime.
Oneness is the return-journey
Of birth and death.


Велич — справа
Миті.
Доброчинність — труд
Всього життя.
Єдність — зворотна подорож
Народження й смерті.

104. Dreamers and Lovers (Мріяти й любити)

As a dreamer,
He is loved by God
Constantly.
As a Lover,
God is loved by him
Unconditionally.


Мріючи,
Він любий Богові
Постійно.
Люблячи,
Він любить Бога
Безумовно.

105. One idol, one hero (Єдиний кумир, єдиний герой)

I have only one idol,
And that idol is my crying heart.
I have only one hero,
And that hero is my smiling soul.


Мій єдиний кумир —
Моє серце, що плаче.
Мій єдиний герой —
Моя душа, що усміхається.

106. God gave me His Heart (Бог дав мені Своє Серце)

Something new happened
This morning:
I came to realise
That God still loves me.
Something new happened
This evening:
God gave me His Heart
And took away my mind
In exchange.


Щось нове трапилося
Сьогоднішнього ранку:
Я усвідомив,
Що Бог досі любить мене.
Щось нове трапилося сьогоднішнього вечора:
Бог дав мені Своє Серце,
Взамін узявши мій розум.

107. Philosophy embodies (Філософія втілює)

Philosophy embodies
God-information.
Religion embodies
God-aspiration.
Spirituality embodies
God-Satisfaction.


Філософія втілює
Бога-інформацію.
Релігія втілює
Бога-устремління.
Духовність втілює
Бога-Задоволеність.

108. My mind tells me (Мій розум каже мені)

In the morning
My mind tells me:
"Young man,
You are supremely useful."

In the evening
My mind tells me:
"Old man,
You are absolutely useless."Уранці
Мій розум каже мені:
“Юначе,
Ти надзвичайно здібний”.
Увечері
Мій розум каже мені:
“Старий, ти абсолютно нікчемний”.

109. Take the tempest out (Забрати бурю)

My Lord,
Do take my mind
Out of the tempest.
"My child,
Let Me first take the tempest
Out of your


"Мій Господи,
Прошу, забери мій розум
Із бурі".
"Моє дитя,
Дозволь спочатку забрати бурю
З твого розуму".

110. Two supreme realities (Дві найвищі Реальності)

Do not descend from Heaven
After me.
My heart will feel miserable.
Do not descend from Heaven
Before me.
Your soul will not appreciate it.
God has two supreme Realities:
Togetherness-life
And
Oneness-heart.


“Не спускайся з Небес
Після мене.
Моє серце почуватиметься нещасним.
Не спускайся з Небес
Переді мною.
Твоя душа цього не схвалить”.
У Бога є дві найвищі Реальності:
Життя-спільнота
Й
Серце-єдність.

111. My search ends (Мій пошук завершується)

In the morning
My search for realisation ends
Inside my Lord's Compassion-Heart.
At noon
My search for perfection ends
Inside my Lord's Vision-Eye.
In the evening
My search for satisfaction ends
At my Lord's Beauty-Feet.


Уранці
Мій пошук усвідомлення завершується
Всередині Серця-Співчуття мого Господа.
Опівдні
Мій пошук досконалості завершується
Всередині Ока-Бачення мого Господа.
Ввечері
Мій пошук задоволеності завершується
Біля Стіп-Краси мого Господа.

112. Today I am wise (Сьогодні я мудрий)

Yesterday I was clever.
That is why
I wanted to change the world.
Today I am wise.
That is why
I am changing myself.


Учора я був розумним.
Ось чому
Я хотів змінити світ.
Сьогодні я мудрий.
Ось чому
Я змінюю себе.

113. The beginning (Початок)

Self-observation is the beginning
Of self-perfection.
Self-perfection is the beginning
Of God-Satisfaction.
God-Satisfaction is the beginning
Of God's new Dream.


Самоспостереження — це початок
Самовдосконалення.
Самовдосконалення — це початок
Задоволення Бога.
Задоволення Бога — це початок
Нової Мрії Бога.

114. A "no" from your heart ("Ні" твого серця)

One thing you must know:
A "no" from your heart
Is infinitely stronger
Than all the hostile forces in the world.


Маєш знати одне:
“Ні” твого серця
Безмежно сильніше
За всі ворожі сили на світі.

115. Something special (Дещо особливе)

God gave me something special:
Awareness.
I gave God something special:
Willingness.
Now God wants to give me
His Satisfaction
And I want to give God
My gratitude.


Бог дав мені дещо особливе —
Усвідомленість.
Я дав Богові дещо особливе —
Охочість.
Тепер Бог хоче дати мені
Своє Задоволення,
А я хочу дати Богові
Свою вдячність.

116. A time when You do not love me (Тоді, коли Ти мене не любиш)

My Lord, do You love me
Even when I kill time?
"Yes, My child, I love you."

My Lord, is there any time
When You do not love me?
"Yes, My child, there is a time
When I do not love you."

When, my Lord, when?
"When you think that you are not
A budding God."“Мій Господи, чи любиш Ти мене
Навіть тоді, коли я гайную час?”
“Так, Моє дитя, люблю”.
“Мій Господи, чи буває таке,
Що Ти мене не любиш?”
“Так, Моє дитя, буває,
Що Я не люблю тебе”.
“Коли, мій Господи, коли?”
“Тоді, коли ти не думаєш, що ти —
Майбутній Бог”.

117. Self-mastery and God-discovery (Самовладання й відкриття Бога)

Self-mastery and God-discovery
Are the only two things
That each human being on earth
Must take seriously.
Everything else can be taken lightly.


Самовладання й відкриття Бога —
Лише дві речі,
Які треба сприймати серйозно
Кожній людині на землі.
Всім іншим можна не перейматися.

118. The supreme fulfiller (Та, що здійснює на найвищому рівні)

My body,
I have been helping you
For such a long time.
Nevertheless, you are an idler.
My vital,
I have been helping you
For such a long time.
Nevertheless, you are an aggressor.
My mind,
I have been helping you
For such a long time.
Nevertheless, you are a doubter.
My heart,
I have been helping you
Since this morning.
I clearly see that you are a born lover.
My soul,
I have just started serving you.
To my extreme joy I find
That you are the supreme fulfiller.


Моє тіло,
Я так довго
Допомагаю тобі,
А ти — ледаче.
Мій вітале,
Я так довго
Допомагаю тобі,
А ти — агресивний.
Мій розуме,
Я так довго
Допомагаю тобі,
А ти — сумніваєшся.
Моє серце,
Я почав допомагати тобі
Від сьогоднішнього ранку
Й виразно побачив, що ти народжене любити.
Моя душе,
Я почав служити тобі щойно.
На превелику радість, я відкрив,
Що ти — та, що здійснює на найвищому рівні.

119. Before your mind tells you (Перш ніж розум скаже тобі)

Every day, before your mind tells you
That it has something special
To give to the world,
Let your heart tell you
That it has something special
To receive from Heaven.

Щодня, перш, ніж розум скаже тобі,
Що він має дати світові
Дещо особливе,
Дозволь серцю сказати тобі,
Що воно має отримати
Дещо особливе від Небес.

120. Three alternatives (Три альтернативи)

Remember, O my mind,
You have three alternatives:
You can either go
From darkness to light
Or from light to darkness,
Or you can remain where you are:
In your self-created unawareness.


О мій розуме, пам'ятай,
Що перед тобою — три альтернативи:
Ти можеш прямувати
Від темряви до світла
Або — від світла до темряви,
Або можеш лишатися там, де ти є, —
У своїй самоствореній неусвідомленості.

121. God has the sincerity (Бог має щирість)

God has the sincerity
To tell me
That He loves me.
Alas, I do not have the sincerity
To tell Him
That I badly need His Love.


Бог має щирість,
Аби сказати мені,
Що Він любить мене.
На жаль, я не маю щирості,
Аби сказати Йому,
Що мені вкрай потрібна Його Любов.

122. Before I reach You (Поки я діставатимусь до Тебе)

My Lord Supreme,
Do grant me a boon:
Before I reach You,
Do allow my gratitude-heart
To precede me.


Мій Всевишній Господи,
Подаруй мені благо:
Поки я діставатимусь до Тебе,
Нехай моє серце-вдячність
Випередить мене.

123. I affirm what God affirms (Я стверджую те, що Бог стверджує)

I affirm what God affirms.
What does God affirm?
He affirms that God-realisation
Is my birthright.
I negate what God negates.
What does God negate?
He negates that I am a member
Of ignorance-society.


Я стверджую те, що Бог стверджує.
Що Бог стверджує?
Бог стверджує, що усвідомлення Бога —
Це моє право від народження.
Я заперечую те, що Бог заперечує.
Що Бог заперечує?
Бог заперечує, що я — член
Товариства невігластва.

124. Silence and fulfil (Вимкни звук і здійсни)

Silence
Your endless earth-necessity
Secretly.
Fulfil
Your breathless Heaven-necessity
Immediately.


Тихо
Вимкни звук
Своїх нескінченних земних потреб
І негайно
Здійсни
Свої вічні Небесні потреби.

125. Man crawls towards God (Людина повзе до Бога)

The difference between
Man and God is this:
Man unknowingly
Crawls towards God;
God compassionately
Runs towards man.
Man thinks that he has God;
God knows that man is God.


Відмінність
Між людиною й Богом така:
Людина, сама того не відаючи,
Повзе до Бога —
Бог, співчуваючи,
Біжить до людини;
Людина думає, що вона має Бога, —
Бог знає, що людина — Бог.

126. I bow (Я вклоняюся)

I sleeplessly bow to the Light
That never dims.
I breathlessly bow to the Delight
That never fades.


Я безсонно вклоняюся Світлу,
Що ніколи не згасає.
Я вічно вклоняюся Захвату,
Що ніколи не вичерпується.

127. My Beloved Supreme is searching (Мій Любий Всевишній шукає)

My Beloved Supreme is searching
For my willingness
And not for my capacity.
My Beloved Supreme is searching
For my readiness
And not for my perfection.


Мій Любий Всевишній шукає
Мою охочість,
А не моє вміння.
Мій Любий Всевишній шукає
Мою готовність,
А не мою досконалість.

128. Remember what you said (Пам'ятай, що ти казав)

Remember what you said to God:
"My Lord, I shall always
Fulfil You unconditionally."

Remember what you said to man:
"My friend, I shall always
Help you unreservedly."Пам'ятай, що ти казав Богові:
“Мій Господи, я завжди
Здійснюватиму Тебе безумовно”.
Пам'ятай, що ти казав людині:
“Мій друже, я завжди
Допомагатиму тобі беззастережно”.

129. You are lonely because (Ти самотній, бо...)

You want to know why you are lonely?
You are lonely because
You never want to hear
Your heart's oneness-song.


Хочеш знати, чому ти самотній?
Ти самотній,
Бо ніколи не хочеш слухати
Пісню єдності свого серця.

130. The Saviour teaches me (Спаситель навчає мене)

The Scriptures teach me
How to love the Saviour.
The Saviour teaches me
How to love the Real in me,
The future God.


Святе Письмо навчає мене,
Як любити Спасителя.
Спаситель навчає мене,
Як любити Реальне в собі —
Майбутнього Бога.

131. God the young and God the old (Бог-юнак та Бог-дідусь)

I love
Both God the young
And God the old.
From God the young I learn
How to run, jump, fly and dive.
From God the old I learn
How to cry and smile
And how to smile and cry.


Я люблю їх
Обох: Бога-юнака
Й Бога-дідуся.
У Бога-юнака я вчуся
Бігати, стрибати, літати й пірнати.
У Бога-дідуся я вчуся
Плакати сміючись
Та сміятись плачучи.


132. You come to realise (Ти усвідомлюєш)

When you pray,
You come to realise
That you have a room high above.
When you meditate,
You come to realise
That you have a home deep inside.


Коли ти молишся,
Ти усвідомлюєш,
Що маєш високо вгорі кімнату.
Коли ти медитуєш,
Ти усвідомлюєш,
Що маєш глибоко всередині себе дім.

133. An unconditional life (Життя, незалежне від обставин)

In the beginning
An unconditional life
Is a battleground.
But eventually
An unconditional life
Becomes a playground.


Спочатку
Життя, незалежне від обставин, —
Це поле бою.
Та зрештою
Життя, незалежне від обставин,
Стає ігровим майданчиком.

134. A true and sleepless love of God (Істинна й невсипна любов до Бога)

If you have a true and sleepless
Love of God,
Then nobody will be able to snatch you away
From the Embrace of God.


Якщо ти істинно й невсипно
Любиш Бога,
То ніхто не може вирвати тебе
З Його Обіймів.

135. A God-lover knows (Той, що любить Бога, знає)

A God-seeker thinks
That he can be free.
A God-server feels
That he will be free.
A God-lover knows
That he is free.


Той, що шукає Бога, думає,
Що він може бути вільним.
Той, що служить Богові, відчуває,
Що він буде вільним.
Той, що любить Бога, знає,
Що він — вільний.

136. I shall forgive and forget (Я прощу й забуду)

I shall forgive and I shall forget.
I shall forgive my past unwillingness
To meditate on God.
I shall totally forget
My very, very old friend:
Ignorance.


Я прощу й забуду.
Я прощу своє колишнє небажання
Медитувати на Бога.
Я цілком забуду
Свого дуже давнього друга —
Невігластво.

137. Do you not remember? (Невже не пам'ятаєш?)

Do you not remember
That only the other day
You loved God unconditionally?
Do you not remember
That only the other day
You claimed God as your own, very own?


Невже не пам'ятаєш,
Що зовсім нещодавно
Ти любив Бога без жодних умов?
Невже не пам'ятаєш,
Що зовсім нещодавно
Ти Бога вважав своїм, своїм цілком?

138. Every day my heart turns (Щодня моє серце звертає)

Every day my mind turns
Towards the miracle-working God.
Every day my heart turns
Towards the life-illumining God.


Щодня мій розум звертає
До Бога, який творить дива.
Щодня моє серце звертає
До Бога, який просвітлює життя.

139. I shall obey You unconditionally (Я безумовно слухатимусь Тебе)

My Lord,
I shall obey You unconditionally
Provided You tell me
That I am Your best student.
"My child,
I shall tell the world
You are My best student
Provided I am your only Teacher
And you completely give up your other teacher:
Ignorance."“Мій Господи,
Я безумовно слухатимусь Тебе,
Якщо Ти скажеш мені,
Що я — Твій найкращий учень”.
“Моє дитя,
Я скажу всьому світові,
Що ти — Мій найкращий учень,
Якщо буду твоїм єдиним Учителем,
А ти остаточно відмовишся від іншого вчителя —
Невігластва”.

140. God came down (Бог спустився)

I went up
To see God's beautiful Feet.
God came down
To give me His bountiful Heart.


Я піднявся,
Щоб побачити прекрасні Стопи Бога.
Бог спустився,
Щоб дати мені Своє щедре Серце.

141. Do You love me, my Lord? (Чи любиш Ти мене, мій Господи?)

Do You love me, my Lord,
No matter what I say
And no matter what I do against You?
"Tell Me first, My son,
Do you need Me
No matter how strict I am with you?"“Чи любиш Ти мене, мій Господи,
Хоч би що я казав
Чи робив усупереч Тобі?”
“Спершу скажи Мені, Мій сину,
Чи Я тобі потрібен,
Хоч би яким суворим Я не був з тобою?”

142. When I use what I have (Коли я користуюся тим, що в мене є)

When I use what I have:
A commitment-lamp,
God gives me what He has:
His Contentment-Sun.


Коли я користуюся тим, що в мене є, —
Світильником відданості,
Бог дає мені те, що в Нього є, —
Сонце Задоволеності.

143. My heart longs to work for God (Моє серце прагне трудитися для Бога)

The difference
Between my mind and my heart
Is this:
My mind wants to play with God.
My heart longs to work for God.


Відмінність
Між моїм серцем та моїм розумом
Така:
Мій розум хоче гратися з Богом.
Моє серце прагне трудитися для Бога.

144. My supreme moment (Моя всевишня мить)

This is my day;
I love it.
This is my morning God-Hour;
I need it.
This is my supreme moment;
I am it.


Мій день —
Я люблю його.
Моя ранкова Година Бога —
Я потребую її.
Моя всевишня мить —
Нею я є.

145. Two persons love me (Мене люблять двоє)

Two persons love me:
Satan and God.
Satan loves me
So that he can use me
As his faithful slave.
God loves me
So that He can have me
As His cheerful friend.


Мене люблять двоє:
Сатана і Бог.
Сатана любить мене,
Щоб використовувати,
Як вірного раба.
Бог любить мене,
Щоб мати в мені
Життєрадісного друга.

146. His ancient heart tells him (Його старовинне серце говорить йому)

His ancient heart tells him
That God is beautiful plus powerful.
His modern mind tells him
That God is either unmindful or doubtful.


Його старовинне серце говорить йому,
Що Бог прекрасний плюс могутній.
Його сучасний розум говорить йому,
Що Бог або незбагненний, або сумнівний.

147. To be closer to God (Щоб бути ближче до Бога)

To be closer to God,
Be a better cry
And
Have a better smile.


Щоб бути ближче до Бога,
Сильніше клич,
Ясніше усміхайся.

148. No partition (Межі немає)

There is neither a visible
Nor an invisible partition
Between self-giving
And God-becoming.


Немає ні видимої,
Ні невидимої межі
Між самовіддачею
Та Богостановленням.

149. Go and see God personally (Іди й особисто побач Бога)

Be not afraid!
Take the first step.
Go and see God personally.
His Omnipotence will prove to you
That it is also His universal Love.


Не бійся!
Зроби перший крок.
Іди й особисто побач Бога.
Його Всемогутність доведе тобі,
Що вона водночас є Його універсальною Любов'ю.

150. He is eternally perfect (Він — завжди бездоганний)

You love God
Because He is supreme.
God loves you
Because you are His powerful Dream.
You need God
Because He is eternally perfect.
God needs you
Because you are His choice Project.


Ти любиш Бога,
Бо Він — всевишній.
Бог любить тебе,
Бо ти — Його Мрія велична.
Ти потребуєш Бога,
Бо Він — завжди бездоганний.
Бог потребує тебе,
Бо ти — Його Проект-Обрання.

151. Before I call (Перш, ніж я запитаю)

Before I call,
God's Compassion-Eye answers.
Before I start,
God's Compassion-Heart
Finishes the race for me.


Перш, ніж я запитаю,
Боже Око-Співчуття дає відповідь.
Перш, ніж я вийду на старт,
Боже Серце-Співчуття
Завершує замість мене забіг.

152. I do have the capacity (Я таки здатен)

True, I do not have the capacity
To touch God's Compassion-Feet,
But I do have the capacity
To feel God's Forgiveness-Heart.


Так, я не здатен
Торкнутися Божих Стіп-Співчуття.
Але я таки здатен
Відчути Боже Серце-Прощення.

153. A self-worshipper (Самозакоханий)

Do not say anything
To a self-worshipper,
For God knows how and why
He is stabbing his own heart.


Не говори нічого
Самозакоханому,
Адже Бог знає, як і чому
Той шкодить своєму серцю.

154. Do not die unsung (Не помирай не співавши)

O my heart,
Do not die unsung.
O my mind,
Do not die unsettled.
O my vital,
Do not die unchallenged.
O my body,
Do not die untransformed.


О моє серце,
Не помирай не співавши.
О мій розуме,
Не помирай не заспокоївшись.
О мій вітале,
Не помирай не прийнявши виклик.
О моє тіло,
Не помирай не преобразившись.

155. When he realised God (Коли він усвідомив Бога)

When he realised God for himself,
God said to him,
"My son, I may use you
In the distant future."

When he realised God for others,
God said to him,
"My son, I shall use you
In the near future."

When he realised God for God,
God said to him,
"My son, I am using you
And I shall use you
Sleeplessly and eternally."Коли він усвідомив Бога заради самого себе,
Бог сказав йому:
“Мій сину, можливо, Я скористаюся тобою
В далекому майбутньому”.
Коли він усвідомив Бога заради інших,
Бог сказав йому:
“Мій сину, Я скористаюся тобою
В недалекому майбутньому”.
Коли він усвідомив Бога заради Бога,
Бог сказав йому:
“Мій сину, Я вже використовую тебе
І буду використовувати тебе
Невтомно й вічно”.

156. A soulful smile (Одухотворена усмішка)

A soulful smile
Can kindle the universe.
A breathless cry
Can feed the universe.


Одухотворена усмішка
Може запалити всесвіт.
Глибинний поклик
Може нагодувати всесвіт.

157. Do not ask for too little (Не проси про надто мале)

Do not ask for too little.
When you do that,
God's Heart of Magnanimity
Is tearfully embarrassed.


Не проси про надто мале.
Коли ти так чиниш,
Щедре Боже Серце
Ніяковіє до сліз.

158. A very simple question (Дуже просте запитання)

God has asked a very simple question:
Do you want to be like Him?
He is eagerly waiting
For your open-hearted answer.


Бог поставив дуже просте запитання:
Чи хочеш ти бути таким, як Він?
Бог завзято чекає
На Твою щиросердечну відповідь.

159. His weight is as light (Його Вага така легка)

My Lord Supreme,
Out of His infinite Bounty,
Tells me that His Weight is at once
As light as my heart's aspiration-cry
And as heavy as my life's ingratitude-frown.


Мій Всевишній Господь
Від безмежної Щедрості
Сказав мені, що Його Вага така легка,
Як поклик-устремління мого серця,
Й водночас — така важка,
Як похмура невдячність мого життя.

160. You want to see God's face (Ти хочеш побачити Боже Обличчя)

You want to see God's Face
To satisfy yourself.
God wants to embrace your heart
To satisfy Himself.


Ти, щоб задовольнитися,
Хочеш побачити Боже Обличчя.
Бог, щоб задовольнитися,
Хоче обійняти твоє серце.

161. Each time I compromise (Щоразу, йдучи на компроміс)

Each time I compromise
With ignorance-night,
I kill the beauty and purity
Of my climbing heart-plant.


Щоразу, йдучи на компроміс
Із ніччю невігластва,
Я вбиваю красу й чистоту
Свого паростка-серця, що сходить.

162. God has openly fed you (Бог відкрито годував тебе)

God has openly fed you
With His Compassion-Sea.
Will you not even secretly feed Him
With your heart's gratitude-drops?


Бог відкрито годував тебе
Морем Свого Співчуття.
Хіба ти не погодуєш Його, хоч таємно,
Краплями вдячності свого серця?

163. Man's modern fruits (Сучасні плоди людини)

Man's ancient roots:
His cries and smiles.
Man's modern fruits:
His laughter and sighs.


Прадавнє коріння людини —
Її плач і усмішка.
Сучасні плоди людини:
Її регіт і зітхання.

164. Only one answer (Єдина відповідь)

You have a multitude of questions,
But there is only one answer:
The road is right in front of you,
And the guide is waiting for you.


Ти маєш безліч запитань,
А відповідь одна:
Шлях — просто перед тобою,
Провідник — чекає.

165. Do not speak ill of yourself (Не кажи про себе зле)

Do not speak ill of yourself.
The world around you
Will always gladly do that
On your behalf.


Не кажи про себе зле.
Навколишній світ
Завжди радо зробить це
Замість тебе.

166. A smile carries (Усмішка доставляє)

An outer smile carries
Today's earthly dawn to Heaven.
An inner smile carries
Tomorrow's Heavenly sun to earth.


Зовнішня усмішка доставляє
Сьогоднішню зорю землі на Небеса.
Внутрішня усмішка доставляє
Завтрашнє сонце Небес на землю.

167. Never forget one thing (Ніколи не забувай одного)

Never forget one thing:
The Ultimate Truth is your friend
And not your enemy.


Ніколи не забувай одного:
Найвища Істина — твій друг,
А не ворог.

168. Totally mistaken (Цілком помилявся)

I was totally mistaken
When I thought I loved God
Unconditionally.
I was completely mistaken
When I thought God did not need me
At all.


Я цілком помилявся,
Коли гадав, що люблю Бога
Безумовно.
Я цілком помилявся,
Коли гадав, що не потрібен Богові
Нітрохи.

169. One thing to learn (Навчатися тільки одного)

Every day there is only
One thing to learn:
How to be honestly happy.


Щодня
Слід навчатися тільки одного:
Як бути справді щасливим.

170. Two unnecessary questions (Два зайві запитання)

Two unnecessary questions:
Does God love me?
Do I need God?


Два зайві запитання:
Чи любить мене Бог?
Чи потрібен мені Бог?

171. God wants to know (Бог хоче знати)

God does not want to know
Why I cry,
But He does want to know
Why I do not smile.


Бог не хоче знати,
Чому я плачу,
Але Він дуже хоче знати,
Чому я не усміхаюся.

172. Hunger and feast (Голод та бенкет)

What is success?
My expansion-hunger.
What is progress?
My perfection-feast.


Що таке успіх?
Мій дедалі більший голод.
Що таке прогрес?
Мій бенкет-досконалість.

173. The supreme contribution (Найбільший внесок)

The great contribution
Of the human life:
Mind over matter.
The supreme contribution
Of the divine life:
Heart over mind.


Розум понад матерією —
Це великий внесок
Людського життя.
Серце понад розумом —
Це найбільший внесок
Божественного життя.

174. Only two superior ways (Лише два супершляхи)

There are only two superior ways
To realise God:
My life's surrender-way
And my heart's gratitude-way.


Є лише два супершляхи
До усвідомлення Бога:
Шлях зречення мого життя
Й шлях вдячності мого серця.

175. Satisfaction-lion and aspiration-deer (Лев задоволення та олень устремління)

Satisfaction-lion
Will have to postpone its momentous visit
Because aspiration-deer
Has not yet started its journey.


Левові задоволення
Доведеться відкласти свій високий візит,
Бо олень устремління
Ще не вирушив у свою подорож.

176. What I can do for God (Що я міг би зробити для Бога)

I shall see
What I can do for God
Since I am not doing
Anything worthwhile for man.


Я поміркую,
Що я міг би зробити для Бога,
Бо для людини я не роблю
Нічого путнього.

177. A diplomatic death (Дипломатичне усунення)

Since each thought
Is an atomic power,
You can give each thought
A diplomatic death.


З огляду на те, що кожна думка —
Це атомна енергія,
Ти можеш усунути кожну з них
Дипломатичним методом.

178. Two ancient universal questions (Два давні всезагальні запитання)

Two ancient universal questions:
How can I realise God
Immediately?
Is unconditional surrender
Ever possible?


Два давні загальні запитання:
Як усвідомити Бога
Негайно?
Безумовне зречення —
Чи можливо таке?

179. At last my heart has challenged (Нарешті моє серце кинуло виклик)

At last my heart
Has challenged my mind,
Not to defeat it
But to transform it.


Нарешті моє серце
Кинуло виклик моєму розуму —
Не заради його поразки,
А заради його преображення.

180. Always available (Доступні повсякчас)

God may not be always available,
But God's Compassion-Sea
And Forgiveness-Sky
Are always available.


Бог, можливо, не завжди доступний.
Проте Боже Море-Співчуття
Й Боже Небо-Прощення
Доступні повсякчас.

181. Two inherited disasters (Дві спадкові вади)

Two disasters he has inherited
From his many ignorance-lives:
A doubting mind
And
An unaspiring heart.


Від своїх численних життів у невігластві
Він успадкував дві вади:
Розум, що сумнівається,
Та
Серце, що не прагне.

182. A God-climbing heart (Серце, що підноситься до Бога)

What I need is
A God-climbing heart
And not
A God-manufacturing mind.


Не розум,
Що фабрикує Бога,
А серце, що підноситься до Бога, —
Ось що мені потрібно.

183. Only two reality-lovers (Тільки двоє тих, що люблять реальність)

There are only two reality-lovers:
One is God
The Immortal Singer;
The other is God
The Eternal Listener.


Є тільки двоє тих, що люблять реальність:
Один — Бог,
Безсмертний Співець.
Другий — Бог,
Вічний Слухач.

184. Although God is infinite (Попри те, що Бог безмежний)

Although God is infinite,
He prefers to live
Inside man's tiny heart-nest.


Попри те, що Бог — безмежний,
За оселю
Він обирає крихітне гніздо людського серця.

185. God asks me to give Him (Бог просить, щоб я віддав Йому)

God asks me to give Him
The things that I myself
Do not at all care for:
My imperfections.


Бог просить, щоб я віддав Йому те,
Що мене самого анітрохи не цікавить, —
Мої недосконалості.

186. Eternity's infinite questions (Вічні й нескінченні запитання)

Man has his Eternity's
Infinite questions.
God has His Immortality's
Only answer:
Oneness-embrace.


Людина має вічні
Й нескінченні запитання.
Бог має єдину
Й безсмертну відповідь:
Обійми-єдність.

187. Two firm convictions (Два тверді переконання)

True, God has not given me
Everything,
But He has given me
Two firm convictions:
He loves me
No matter what I do;
I shall need Him
No matter what I become.


Так, Бог дав мені
Не все.
Але Він дав мені
Два тверді переконання:
Він любить мене,
Що б я не чинив;
Він буде потрібний мені,
Ким би я не став.

188. Faith will change his future (Віра змінить його майбутнє)

Sincerity
Changed his past
Slowly and steadily.
Determination
Is changing his present
Powerfully and convincingly.
Faith
Will change his future
Amazingly and permanently.


Щирість
Повільно й поступово
Змінила його минуле.
Визначеність
Потужно й переконливо
Змінює його теперішнє.
Віра
Дивовижно й надійно
Змінить його майбутнє.

189. God does not laugh (Бог не сміється)

God does not laugh at our prayers,
No matter how insincere they are.
But God does laugh when we think and feel
That our prayers will never be answered.


Бог не сміється над нашими молитвами,
Якими б нещирими вони не були.
Утім, Бог таки сміється, коли ми думаємо й відчуваємо,
Що на наші молитви ніколи не буде відповіді.

190. My dubious prayer-life (Моє непевне життя-молитва)

My dubious prayer-life
May not satisfy God,
But my glowing surrender-heart
Will always satisfy God.


Моє непевне життя-молитва,
Може не задовольнити Бога.
А моє ясне серце-зречення
Задовольнятиме Бога завжди.

191. The sons of morning sang (Сини світанку співали)

The sons of morning sang
And reminded me of God the Power.
The daughters of evening sang
And reminded me of God of Peace.


Сини світанку співали
Й нагадали мені про Бога-Енергію.
Дочки надвечір'я співали
Й нагадали мені про Бога-Спокій.

192. God loves us (Бог любить нас)

God loves us
Even after we have failed Him.
We need God
Even after we have realised Him.


Бог любить нас
Навіть після того, як ми підвели Його.
Бог потрібний нам
Навіть після того, як ми усвідомили Його.

193. God's "why?" and "how?" (Його "Чому?" та "Як?")

I came from God
To learn the meaning
Of His "Why?"

I shall go back to God
After I have learnt the meaning
Of His "How?"Я прийшов від Бога,
Щоб дізнатися значення
Його "Чому?"
.
Я повернуся до Бога,
Коли дізнаюся значення
Його "Як?"
.

194. His are the tears (Його сльози)

His are not the tears
Of disappointed expectation.
His are the tears
Of unexpected inner joy.


Його сльози — не сльози
Несправджених сподівань.
Його сльози — це сльози
Несподіваної внутрішньої радості.

195. Completely lost (Цілком розгубився)

The world is completely lost
Between your manifested stupidity
And your unmanifested divinity.


Світ цілком розгубився
Між твоєю очевидною безглуздістю
І твоєю непроявленою божественністю.

196. Only one answer (Єдина відповідь)

There are countless questions
About God,
But only one answer:
God is His own Eternity's
Satisfaction-distribution.


Запитанням про Бога немає кінця,
Але відповідь — одна:
Бог — це розповсюджувач
Його Вічної Задоволеності.

197. Aspiration without dedication (Устремління без присвяти)

Aspiration without dedication
Is like a slow runner
Who knows where the goal is
But is bound to arrive shockingly late.


Устремління без присвяти —
Немов повільний бігун, який знає, де ціль,
Однак приречений прибути туди
З жахливим запізненням.

198. The sacred heart of the moon (Священне серце місяця)

The sacred heart of the moon
Comes from the secret Smile of God.
The sacred breath of the sun
Comes from the open Dance of God.


Священне серце місяця
Походить від таємної Усмішки Бога.
Священне дихання сонця
Походить від відкритого Танцю Бога.

199. Two unanswered questions (Два запитання без відповіді)

Two are the questions
That I do not know how to answer:
Does God actually need me?
What will happen
If I become another God?


Є два запитання,
На які я не знаю як відповісти:
Невже я справді потрібен Богові?
А що буде,
Коли я стану ще одним Богом?

200. Someday (Колись)

Someday God will forgive me.
It may be soon.
Someday I shall satisfy God.
It may take a little time.


Колись Бог простить мене.
Це може бути вже незабаром.
Колись я порадую Бога.
Це, либонь, займе трохи часу.

201. I need three things desperately (Мені вкрай потрібні три речі)

I need three things desperately:
An ancient heart,
A modern arm
And an ultra modern-eye.


Мені вкрай потрібні три речі:
Древнє серце,
Сучасні руки
Та ультрасучасні очі.

202. One willing breath (Одне дихання охочості)

One willing breath
Saw the Face of God.
One surrendering life
Became the Heart of God.


Одне дихання охочості
Бачило Боже Обличчя.
Одне життя-зречення
Стало Божим Серцем.

203. Because I am a truth-seeker (Тому, що я шукач істини)

Because I am a truth-seeker
The future flows towards me.
Because I am a God-lover
I live in the Eternal Now.


Тому, що я шукач істини,
Майбутнє пливе мені назустріч.
Тому, що я люблю Бога,
Я живу у Вічному Тепер.

204. Take your choice! (Зроби свій вибір!)

Take your choice!
Either allow God
To sit inside your head
Or go and sit
At God's Forgiveness-Feet.


Зроби свій вибір!
Дозволь Богові
Зайняти місце у твоїй голові
Або йди і сядь
Біля Божих Стіп-Прощення.

205. Two incredible facts (Два неймовірні явища)

Two incredible facts:
God was chasing away my desire-tiger.
My doubting mind was untiringly
Following God.


Два неймовірні явища:
Бог переслідував тигра моїх бажань.
Мій розум-сумнів невтомно
Йшов услід за Богом.

206. Wrong and right prayers (Правильна й неправильна молитви)

"God, give me!"

This is a wrong and improper prayer.
"God, take me!"

This is a right and proper prayer.


Боже, дай мені!”

Така молитва неправильна, неналежна.
“Боже, візьми мене!”

Така молитва правильна і доречна.

207. God the Lover (Бог-Любов)

We pray to God the Power,
But God the Lover
Answers our prayers.


Ми молимося Богу-Могутності,
Але відповідає на наші молитви
Бог-Любов.