11.

My Lord Supreme,
The time has come for me
To please You in Your own Way —
To make my surrender and oneness complete
In my own secret and sacred heart-room
And
To become a choice instrument of Yours.

Мій Всевишній Господи,
Настав мій час
Радувати Тебе так, як Ти того бажаєш:
У таємній і священній кімнаті мого серця
Зробити мої зречення і єдність
Остаточними
І
Стати Твоїм вибраним інструментом.