15.

My Lord Supreme,
You have given me a heart
That cries for You.
You have given me a life
That wants to serve You.
But, my Lord, is there any way
That I can run fast, faster, fastest
In my heart of aspiration
And in my life of dedication?

"Yes, My child, there is a way,
And this way is very, very simple
And very direct.
This way is the way
Of your gratitude-offering to Me.
The more you can offer
Your gratitude-heart and gratitude-life
To Me,
The sooner you will be able to run
Faster than the fastest
In your heart of aspiration
And in your life of dedication."

“Мій Всевишній Господи,
Ти дав мені серце,
Що плаче за Тобою.
Ти дав мені життя,
Яке хоче служити Тобі.
Мій Господи, чи є ж якийсь спосіб
Бігти якнайшвидше
В моєму серці стремління
Та в моєму житті присвяти?”

“Так, Моє дитя, є спосіб.
Він дуже-дуже простий
І дуже безпосередній.
Цей спосіб — спосіб
Виявлення твоєї вдячності Мені:
Що більше ти виявлятимеш
Мені
Вдячність у серці і вдячність у житті,
То швидше
Зможеш бігти
В серці стремління
Й житті присвяти”.