2.

My Lord Supreme,
I know, I know
That my present difficulties
Will soon be removed
By Your infinite Compassion-Light
And
Your Illumination-Salvation.

Мій Всевишній Господи,
Я знаю, я знаю,
Що мої теперішні труднощі
Незабаром буде усунено
Твоїм безмежним Світлом-Співчуттям
І
Твоїм Спасінням-Просвітлінням.