2.

My Lord Supreme,
I know, I know
That my present difficulties
Will soon be removed
By Your infinite Compassion-Light
And
Your Illumination-Salvation.


Мій Всевишній Господи,
Я знаю, я знаю,
Що мої теперішні труднощі
Незабаром будуть усунені
Твоїм безмежним
Світлом-Співчуттям
І твоїм
Спасінням-Просвітлінням.