30.8

My Lord Beloved Supreme,
Greatness You have given to my mind,
Goodness You have given to my heart
And
Oneness You have given to my life.
Now, my Supreme, my Supreme, my Supreme,
Out of Your infinite Bounty,
Do give me something else:
One heart of gratitude-tears,
Two eyes of gratitude-smiles.

Мій Любий Всевишній Господи,
Величчю Ти наділив мій розум.
Добротою Ти наділив моє серце.
Єдністю
Ти наділив моє життя.
Тепер, мій Всевишній, мій Всевишній, мій Всевишній,
Від безмежної Щедрості
Наділи ж мене ще дечим:
Одним серцем зі сліз удячності,
Двома очима з усмішок вдячності.


SFL 30. 7 червня 1993 року, на шляху до Бостона