46.24

My Lord, my Lord, my Lord Supreme,
I love You with all my heart.

"My child, from now on you will tell Me
That you love Me with all My Heart.
My child, your heart is too small
To love My big Heart.
My child, if you can love Me
With My big Heart,
Then, only then, you will feel complete
And I shall feel satisfied."

“Мій Господи, мій Господи, мій Всевишній Господи,
Я люблю Тебе всім своїм серцем”.

“Моє дитя, відтепер кажи Мені,
Що ти любиш Мене всім Моїм Серцем.
Моє дитя, твоє серце надто мале,
Щоб любити Моє велике Серце.
Моє дитя, коли ти любитимеш Мене
Моїм великим Серцем,
Тоді — і тільки тоді — ти почуватимешся довершеним,
А Я почуватимусь задоволеним”.


SFL 46. 2 січня 1997 року, Taкамацу, Японія