5.

My Lord Beloved Supreme,
In my previous incarnations
I pleased You
With my life's strict discipline-light.
In this incarnation
I would like to please You
With my heart's sleepless surrender-delight
To Your Vision transcendental
And
Your manifestation universal.


Мій Любий Всевишній Господи,
У своїх минулих інкарнаціях
Я радував Тебе
Світлом суворої дисципліни
Мого життя.
У теперішній інкарнації
Я б хотів порадувати Тебе
Торжеством безсонного відречення Мого серця
Перед Твоїм трансцендентальним Баченням та
Твоїм універсальним проявленням.