55.1

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I enter into Your Heart
To love You only in Your own Way.

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I sit at Your Feet
To need You only in Your own Way.

My Lord Beloved Supreme,
With every breath of my heart
I look at Your Eye
To fulfil You only in Your own Way.


Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом свого серця
Я входжу у Твоє Серце,
Щоб любити Тебе тільки так, як Ти того бажаєш.

Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом свого серця
Я сідаю біля Твоїх Стоп,
Щоб потребувати Тебе тільки так, як Ти того бажаєш.

Мій Любий Всевишній Господи,
З кожним подихом свого серця
Я дивлюся у Твоє Око,
Щоб здійснювати Тебе тільки так, як Ти того бажаєш.


  1. 18 грудня 1997 року, озеро Aтiтлан, Ґвaтeмaлa