104. Мріяти й любити

As a dreamer,
You are loved by God
Constantly.

As a Lover,
God is loved by you
Unconditionally.

Мріючи,
Він любий Богові
Постійно.

Люблячи,
Він любить Бога
Безумовно.