113. Початок

Self-observation is the beginning
Of self-perfection.
Self-perfection is the beginning
Of God-Satisfaction.
God-Satisfaction is the beginning
Of God’s new Dream.

Самоспостереження — це початок
Самовдосконалення.
Самовдосконалення — це початок
Задоволення Бога.
Задоволення Бога — це початок
Нової Мрії Бога.