136. Я прощу й забуду

I shall forgive and I shall forget.
I shall forgive my past unwillingness
To meditate on God.
I shall totally forget
My very, very old friend:
Ignorance.

Я прощу й забуду.
Я прощу своє колишнє небажання
Медитувати на Бога.
Я цілком забуду
Свого дуже давнього друга —
Невігластво.